Փոխանցումներ հաշվին | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Փոխանցում հաշվին Հայաստանում


Քեզ անհրաժեշտ է կատարել փոխանցումներ վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա։ Ամերիաբանկի ցանկացած մասնաճյուղում, Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ և հեռախոսային բանկինգ ծառայությունների միջոցով դու կարող ես անել փոխանցումներ Հայաստանի և օտարերկրյա բանկեր ինչպես ՀՀ դրամով, այնպես էլ արտարժույթով:

Վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա փոխանցումները կատարվում են յուրաքանչյուր բանկային օր՝ գործառնական ժամերին, իսկ «ՀԾ Բանկ-հաճախորդ» համակարգի միջոցով ստացվող հանձնարարագրերը՝ ավտոմատ կերպով:

Բանկային ծառայություններից օգտվելիս դու պետք է ունենաս ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ։

Հաշվի մասին ամբողջական տեղեկատվությունը տե'ս այստեղ:

Դեռ չունե՞ս հաշիվ Ամերիաբանկում

Բացի՛ր հաշիվ օնլայն, ստացիր անվճար հաշիվ, մեկ Visa Classic կամ MasterCard Stabdard քարտ և օնլայն/մոբայլ բանկինգ։

Armenian actress Ani Khachikyan is smiling

Վճարման հանձնարարականների ընդունման և կատարման ժամանակացույց.

 

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 13:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 13:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 15:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 15:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

 

Բանկ-հաճախորդ/Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ համակարգերով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

 

Հեռախոսային բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Առանձին դեպքերում, երբ քեզ անհրաժեշտ է շտապ փոխանցում կատարել, վճարման հանձնարարականները կարող ես կատարել նաև սահմանված ժամային գրաֆիկից դուրս լրացուցիչ վճարի գանձմամբ:

Մասնաճյուղում փոխանցում կատարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և վճարման հանձնարարագիրը: Իսկ հեռախոսային տարբերակը նախընտրելու դեպքում՝ հեռախոսային բանկինգի համար սահմանված գաղտնաբառը:


Ամերիաբանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է «Ճանաչի՛ր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ։ 

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն»` www.fininfօ.am

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է, ՈՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՆԵԼ, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ԸՆՏՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ։

*«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է, ՈՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՀԵՇՏՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՆԵԼ, ՀԱՄԵՄԱՏԵԼ ԵՎ ԸՆՏՐԵԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ։

Հաշիվներ և փոխանցումներ

smart account icon

Հաշվի տարբեր տեսակներ` ընթացիկ, խնայողական և ավելին` քո առօրյա բանկային կարիքները բավարարելու համար:

Վճարային քարտեր

 card icon

Պատվիրիր Ամերիայի վճարային քարտերը և ստացիր մի շարք առավելություններ:

Ավանդ «Ամերիա»

deposit icon

Եթե խնայողություններ կատարելիս նախընտրություն տաս «Ամերիա» ավանդին, ինքդ կսահմանես ավանդի պայմանները, իսկ մենք կօգնենք գտնել դրանց լավագույն համադրությունը:

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55