Խնայողական Հաշիվ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
percentage icon
4.07% եկամտաբերություն

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն ՀՀ դրամով հաշիվների համար

 

check-mark icon
Հաշվի համալրում

Հաշվի մնացորդի ավելացում և նվազեցում ողջ ժամկետի ընթացքում

Ի՞նչ է խնայողական հաշիվը


Կան երազանքներ ու նպատակներ, որոնց իրականացումից քեզ ընդամենը մի քայլ է բաժանում։ Ամերիաբանկում բացված խնայողական հաշիվը քո նպատակներն իրականացնելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Խնայի՛ր մեզ հետ և օգտվի՛ր դրամական միջոցների տնօրինման ճկուն տարբերակից։ 

Դու կարող ես ներդնել որոշակի գումար՝ դրա նկատմամբ հաշվարկվող հարմար տոկոսադրույքով, ցանկացած ժամանակ ավելացնել կամ նվազեցնել գումարը, ինչպես նաև օգտագործել այն՝ առանց սահմանափակումների:


Առավելություններ

card with wifi icon
Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ գալու

Կառավարի՛ր դրամական միջոցներդ, ցանկացած պահի համալրի՛ր հաշիվդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի միջոցով՝ առանց Բանկ գալու:

transfer icon
Ակնթարթային փոխանցումներ հաշիվներիդ միջև

Օրվա ցանկացած պահի կարող ես քո խնայողական հաշվից գումար փոխանցել քո ընթացիկ կամ քարտային հաշվին:

Saving icon
Խնայողություններ՝ քեզ հարմար արժույթով

Խնայողական հաշիվը կարող ես բացել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և/կամ ՌԴ ռուբլիով: Իսկ գործառնություններ կարող ես կատարել քո խնայողական հաշվի արժույթով տվյալ պահին Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով՝ բացառությամբ դրամական միջոցների փոխարկման գործառնությունների:

Դեռ չունե՞ս հաշիվ Ամերիաբանկում

Բացի՛ր հաշիվ օնլայն, ստացիր անվճար հաշիվ, մեկ Visa Classic կամ MasterCard Standard քարտ և օնլայն/մոբայլ բանկինգ։

Armenian actress Ani Khachikyan is smiling

Ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեմ խնայողական հաշիվ բացելու համար:

Եթե արդեն Ամերիաբանկի հաճախորդ ես, ապա խնայողական հաշիվ բացելու հայտ կարող ես ներկայացնել Օնլայն/Մոբայլ բանկիգի միջոցով՝ առանց հավելյալ փաստաթղթեր կցելու:
Ամերիաբանկի մասնաճյուղում խնայողական հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ՝ նույնականացման քարտ): Եթե ՀՀ ռեզիդենտ չես, ապա անձը հաստատող փաստաթուղթը բավարար կլինի:

Որքա՞ն է տևում խնայողական հաշվի բացումը:

Խնայողական հաշիվը բացվում է քո կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Արդյոք երաշխավորվո՞ւմ է իմ խնայողական հաշվի գումարը:

Այո՛, խնայողական հաշվի գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորվող հիմնադրամի կողմից:
Դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը 16 մլն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը՝ 7 մլն ՀՀ դրամ:
Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 մլն դրամի չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 16 մլն դրամ։
Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից պակաս է, ապա դրամային ավանդը երաշխավորվում է ամբողջությամբ, իսկ արտարժութային ավանդը՝ 7 մլն դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 7 մլն դրամ։

Անհրաժե՞շտ է արդյոք նվազագույն մնացորդ՝ խնայողական հաշիվ բացելու համար:

Ո՛չ, խնայողական հաշիվ բացելիս նվազագույն մնացորդ չի պահանջվում: Համապատասխան արժույթով խնայողական հաշիվների համար սահմանված նվազագույն մնացորդից պակաս փաստացի մնացորդ ունենալու դեպքում, այն է՝ 200,000 ՀՀ դրամ, 500 ԱՄՆ դոլար, 300 եվրո կամ 15,000 ռուբլի, տվյալ խնայողական հաշվի տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է փաստացի մնացորդի 0.1%-ի չափով:

Կարո՞ղ եմ արդյոք ցանկացած ժամանակ փակել հաշիվը և կանխիկացնել գումարը:

Խնայողական հաշիվդ կարող ես դադարեցնել և գումարը ստանալ ցանկացած պահի՝ առանց տոկոսագումարի վերահաշվարկի:
Եթե ուզում ես ստանալ կանխիկ միջոցներ խնայողական հաշվից, ապա այն կտրամադրվի քո նախընտրած օրվան նախորդող աշխատանքային օրը ներկայացված հայտի հիման վրա։ Եթե գումարը գերազանցում է 30 մլն ՀՀ դրամը, 100,000 ԱՄՆ դոլարը և 30,000 եվրոն համապատասխանաբար և 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթը՝ այլ արտարժույթի դեպքում, գումարը կտրամադրվի քեզ գլխամասային գրասենյակում:
Երևանի տարածքում Բանկի ստորաբաժանումների համար սահմանվում են հետևյալ սահմանաչափերը. 20 մլն ՀՀ դրամ, 25,000 ԱՄՆ դոլար և 15,000 եվրո, իսկ Երևանից դուրս՝ 10 մլն ՀՀ դրամ, 20,000 ԱՄՆ դոլար և 10,000 եվրո: Մարզային մասնաճյուղերի դեպքում նշված սահմանաչափը գերազանցող կանխիկը տրամադրվում է հաճախորդի կողմից հայտը ներկայացնելուց հետո՝ մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:


 Սակագին

Ստանդարտ

1. Հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով: Փաթեթը[1] ներառում է`

ՀՀ դրամով և մեկ արտարժույթով բանկային հաշիվ,

Մեկ վճարային քարտ,[2]

MyAmeria համակարգ:

 

Փաթեթը գործում է միայն ՀՀ քաղաքացի հաճախորդների համար:

7,000 ՀՀ  դրամ

2. Հեռավար եղանակով «Սմարթ» հաշվի բացում ծառայությունների փաթեթով

Փաթեթը1 ներառում է`

ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ,

Մեկ վճարային քարտ,[3]

 MyAmeria համակարգ

 

Փաթեթը գործում է միայն ՀՀ ռեզիդենտ ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար:

Անվճար

3. Հաշվի բացում (այդ թվում` հեռավար) «Ուսանողների համար» ծառայությունների փաթեթով`

 Փաթեթը1 ներառում է`

 ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ,

«Ուսանողական» տեսակի մեկ քարտ[4]

MyAmeria համակարգ,

Անվճար

4. Հաշվի բացում[5]

 

4.1.    Հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելու նպատակով ուսումնասիրություն

 

4.1.1 ՀՀ քաղաքացի հաճախորդների դեպքում

Անվճար

4.1.2 ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների դեպքում[6]

20,000 ՀՀ դրամ

4.2.   ՀՀ դրամով բանկային հաշիվներ

 

4.2.1 Երևան քաղաքում գտնվող  Բանկի մասնաճյուղերում,  Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում

3,000 ՀՀ դրամ

4.2.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

Անվճար

4.2.3 MyAmeria  համակարգով բացելու դեպքում

Անվճար

4.3. Արտարժույթով, այդ թվում` առարկայազուրկ ոսկով (999.9) մետաղական հաշիվներ

 

4.3.1 Երևան քաղաքում գտնվող  Բանկի մասնաճյուղերում, Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում 

3,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

4.3.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

2,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

4.3.3 MyAmeria համակարգով բացելու դեպքում

Անվճար

5. Հաշվի նվազագույն մնացորդ[7]

չի կիրառվում

6. Հաշվի վարում[8]

 

6.1. Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի բանկային հաշիվներով նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

Անվճար

6.2. Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի բանկային  հաշիվներով 150,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

7. Հաշվի հեռավար սպասարկման համակարգեր[9]

 

7.1   Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի ակտիվացում.

 Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի, Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի փոխարինում նորով:

Միանվագ10,000  ՀՀ դրամ

7.2   MyAmeria համակարգի ակտիվացում

Անվճար

7.3   Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի, MyAmeria  համակարգի գաղտնաբառի վերականգնում Բանկի մասնաճյուղերում

1,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

7.4   Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի սպասարկում[10]

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

7.5   Հեռախոս –բանկ ծառայության տրամադրում[11]

Միանվագ

5,000 ՀՀ դրամ

8. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրում

 

8.1   Մինչև 6 ամիս վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

8.2   6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում[12]

3,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

8.3   1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում12

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

 

[1] Փաթեթի մեկ կամ մի քանի ծառայությունից հրաժարվելու դեպքում փաթեթի արժեքը չի փոխվում, իսկ հրաժարված ծառայությունների հետագայում մատուցման համար գործում են տվյալ ծառայությունների համար սահմանված միջնորդավճարները: Փաթեթից կարող են օգտվել այն հաճախորդները, ովքեր չունեն փաթեթում ներառված որևէ ծառայություն (չի տարածվում «Սմարթ» և «Ուսանողների համար» փաթեթների վրա):

[2] Առաջարկվում է VISA Classic կամ MasterCard Standard վճարային քարտ: Տրամադրվում է առանց տարեկան սպասարկման վճարի: Վճարային քարտի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո վերաթողարկման դեպքում  գանձվելու է միջնորդավճար` համաձայն բանկում այդ պահին գործող քարտերի սպասարկման սակագների և պայմանների:

[3] Առաջարկվող քարտատեսակներից VISA Classic, MasterCard Standard կամ ArCa Carrefour Smile վճարային քարտ ընտրելու դեպքում այն տրամադրվում է առանց տարեկան սպասարկման վճարի, իսկ Visa Classic Moons քարտի համար գործում է տարեկան սպասարկման վճար` համաձայն Ամերիաբանկ ՓԲԸ Քարտերի սակագների:

[4] «Ուսանողական» վճարային քարտը տրամադրվում է առանց տարեկան սպասարկման վճարի: Վճարային քարտի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո վերաթողարկման դեպքում գանձվելու է միջնորդավճար` համաձայն բանկում այդ պահին գործող քարտերի սպասարկման սակագների և պայմանների:

[5] Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Վճարային քարտ բացելիս, խնայողական հաշիվ բացելիս, ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս ձեռքբերելիս, վարկային պրոդուկտ ստանալիս, անհատական պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս տվյալ ծառայության համար անհրաժեշտ հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձվում:

[6] Սակագինը գանձվում է Բանկի կողմից գործարար հարաբերություն հաստատելու նպատակով ուսումնասիրության արդյունքում դրական որոշում կայացնելու պարագայում: Սակագինը չի կիրառվում «Ուսանողների համար» ծառայությունների փաթեթի դեպքում:

[7] Հաշվի դրական մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է 0%:

[8] Հաճախորդի որևէ բանկային հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի միայն գործող քարտ, որին կցված է  քարտային հաշիվ, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտի դեպքում,  քարտային հաշվից միջնորդավճարը գանձվում է սակագնին համապատասխան: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում, բացառությամբ այն հաշիվների, որոնք անհրաժեշտ են Բանկի կողմից հաճախորդին մատուցվող այլ ծառայության սպասարկման համար: 

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում, եթե հաճախորդն ունի միայն բրոքերային և/կամ բանկային հաշիվ, որը բացվել և սպասարկվում է պահատուփի ծառայության տրամադրման համար:

[9] Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

[10]Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Սակագինը գանձվում է, եթե հաճախորդը գանձման պահին ունի ակտիվ Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգ: Սակագինը ուժի մեջ է մտնում 01.07.2023-ից:

[11] Հեռախոս-բանկ ծառայության շրջանակներում իրականացվում են հետևալ գործարքները` ստորև նշված սահմանաչափերով`

 

N

Գործարքի տեսակ

1 գործարքի սահմանաչափ

(ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ, որի դեպքում

սահմանաչափը հաշվարկվում է ԿԲ փոխարժեքով)

1

ձայնային տեղեկատվության ստացում առկա հաշիվների  վերաբերյալ` հեռախոսակապի միջոցով

սահմանաչափ չի կիրառվում

2

արտարժույթի առուվաճառքի գործարք կատարելու նպատակով գործարքի մեծության (ծավալի) և փոխարժեքի սահմանում (համաձայնեցում) Բանկի հետ հեռախոսակապի միջոցով

սահմանաչափ չի կիրառվում

3

ներբանկային փոխանցումներ հաճախորդի հաշիվների միջև

մինչև 10, 000,000 ՀՀ դրամ

4

ներբանկային փոխանցումներ այլ հաճախորդի հաշիվներին

մինչև 10,000,000  ՀՀ դրամ

5

 արտարժույթի անկանխիկ փոխարկում

մինչև 10,000,000  ՀՀ դրամ

6

ՀՀ այլ Բանկեր կատարվող փոխանցումներ, եթե հաճախորդը նշված փոխանցումն արդեն իսկ կատարել է նույն վավերապայմաններով

մինչև 5,000,000  ՀՀ դրամ

6.1

ՀՀ այլ Բանկեր կատարվող փոխանցումներ, եթե հաճախորդը առաջին անգամ է կատարում նշված փոխանցումը

մինչև 3,000,000  ՀՀ դրամ

7

միջազգային փոխանցումներ

օրական առավելագույնը 2,000,000 ՀՀ դրամ

8

կոմունալ վճարումներ

մինչև 1,000,000 ՀՀ դրամ

9

արագ դրամական փոխանցումների սպասարկում

սահմանաչափ չի կիրառվում

[12] Սակագինը չի կիրառվում Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման/վերանորոգման/կառուցապատման վարկերի քաղվածքների տրամադրման դեպքում:

Ֆիզիկական անձանցխնայողականհաշվի բացման եվ սպասարկման տեղեկատվականամփոփագիր (PDF)

1.    Խնայողական հաշիվը  հաշվի այն տեսակն է, որի դեպքում հաճախորդը հաշվի սպասարկման ողջ ժամկետի ընթացքում իրավունք ունի ավելացնելու և նվազեցնելու հաշվի մնացորդը: 

2. Բանկը Հաճախորդի համար բացում է խնայողական հաշիվ` Հաճախորդի  կողմից ստացված հաշվի բացման հայտի/հայտ-պայմանագրի հիման վրա 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

3. Խնայողական հաշիվը բացվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլով: Խնայողական  հաշիվներով գործառնությունները կատարվում են խնայողական հաշվի արժույթով` բացառությամբ արժութային գործառնությունների և Բանկի կողմից գանձվող միջնորդավճարների, որոնք վճարվում են ՀՀ դրամով: Արտարժույթի փոխանակումը կատարվում է տվյալ պահին Բանկի կողմից սահմանված  փոխարժեքով: 

4. Խնայողական հաշվի բացման պահին սկզբնական նվազագույն մնացորդ չի պահանջվում:

5. Խնայողական հաշվով կատարվող հնարավոր գործառնություններն են. 

5.1. փոխանցումներ,

5.2. ելքագրում,

5.3. մուտքագրում,

5.4. արտարժույթի փոխանակում: 

6. Խնայողական հաշիվ բացելիս Բանկի հաճախորդի համար բացվում է ՀՀ դրամով ընթացիկ բանկային հաշիվ: 

7. Խնայողական  հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին և տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

8. Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին (նման պահանջի առկայության դեպքում)։

9. Բանկի կողմից կնքված պայմանագրերը, համաձայնագրերը, համագործակցությունները, կամ անդամակցությունները ուղղակի ազդեցություն կարող են ունենալ հաճախորդների հաշիվների բացման և սպասարման վրա (օրինակ՝ «Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ-ի հետ կնքած համաձայնագրի համաձայն ֆինանսական կազմակերպությունը Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում»)։

10. Խնայողական հաշվի պայմանագիրը գործում է անորոշ ժամկետով և կարող է վաղաժամկետ դադարել հետևյալ դեպքերում.

10.1. հաշվետիրոջ նախաձեռնությամբ, իսկ համատեղ հաշվի դեպքում` բոլոր Հաշվետերերի փոխադարձ համաձայնությամբ` հաշվի փակման հայտը գրավոր թղթային կամ վերջինիս կողմից Բանկի հետ որպես հաղորդակցման եղանակ նախընտրած հեռավար կապի միջոցով  ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա: Հաշիվը փակվում է, եթե առկա չէ հաշվի վրա դրական մնացորդ, Բանկի նկատմամբ պարտավորություն և/կամ հաշվի վրա արգելանք, իսկ դրական մնացորդի առկայության դեպքում գումարը կանխիկացվում է կամ փոխանցվում է Բանկի այլ հաշվեհամարին կամ այլ բանկի հաշվեհամարին, որից հետո զրոյական մնացորդով հաշիվը փակվում է  հաշվի փակման դիմումը ներկայացնելուց հետո  1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

10.2. բանկի նախաձեռնությամբ, 

10.2.1. հաշիվների և հաճախորդների բազայի մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա

10.2.2. Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության  և զրոյական մնացորդի առկայության դեպքերում;

Փակման մասին Հաշվետեր(ներ)ը ծանուցվում են առնվազն 5 օր առաջ համաձայն պայմանագրի` Հաշվետիրոջ կողմից ընտրված հաղորդակցման եղանակով (էլեկտրոնային եղանակով, Բանկի տարածքում առձեռն, փոստային կապի միջոցով կամ Բանկի հետ համաձայնեցված այլ եղանակով): 

11. Հաճախորդի, այդ թվում` հեռահար կապի միջոցներով ստացված հայտերով` արտարժույթի  գործառնությունները, անկախ հայտի ստացման պահից, իրականացվում են Բանկի կողմից գործարքի փաստացի կատարման պահի դրությամբ Բանկի կողմից  տվյալ պահին սահմանված փոխարժեքներով և կարգով: Աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ աշխատանքային օրերին ստացված արտարժույթի փոխանակման, անկանխիկ ոսկու առքուվաճառքի հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

12. Ընթացիկ հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները` թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում: 

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն ապահովելու համար հաշվի նվազագույն մնացորդը և տոկոսների հաշվարկման կարգ ներկայացված են ստորև`


1. Հաշվի բացման միջնորդավճար[1]

 

1.1.   Հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելու նպատակով ուսումնասիրություն

 

1.1.1.  ՀՀ քաղաքացի հաճախորդների դեպքում

Անվճար

1.1.2.  ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների դեպքում[2]

20,000 ՀՀ դրամ

1.2.   ՀՀ դրամով բանկային հաշիվներ

 

1.2.1.  Երևան քաղաքում գտնվող  Բանկի մասնաճյուղերում,  Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում

3,000 ՀՀ դրամ

1.2.2.  Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

Անվճար

1.2.3.  MyAmeria  համակարգով բացելու դեպքում

Անվճար

1.3.   Արտարժույթով, այդ թվում` առարկայազուրկ ոսկով (999.9) մետաղական հաշիվներ

 

1.3.1.  Երևան քաղաքում գտնվող  Բանկի մասնաճյուղերում, Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում 

2,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

1.3.2.  Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար

1.3.3.   MyAmeria համակարգով բացելու դեպքում

Անվճար

2. Հաշվի վարում[3]

 

2.1  Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի բանկային հաշիվներով նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

Անվճար

2.2  Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի բանկային  հաշիվներով 150,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

3. Հաշվի փակում

Անվճար

4. Հաշվի հեռավար սպասարկման համակարգեր [4]

 

4.1.   Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի ակտիվացում.

     Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի, Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի փոխարինում նորով:

Միանվագ 10,000  ՀՀ դրամ

4.2.   MyAmeria համակարգի ակտիվացում

Անվճար

4.3.  Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի, MyAmeria  համակարգի գաղտնաբառի վերականգնում Բանկի մասնաճյուղերում

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

4.4.  Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի սպասարկում[5]

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

4.5.   Հեռախոս–բանկ ծառայության տրամադրում

Միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ

5. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրում

 

5.1.   Մինչև 6 ամիս վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

Անվճար

5.2.   6 ամսից մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում[6]

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

5.3.   1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում6

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

5.4.   1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի6

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի և էլեկտրոնային ձևով պահվող յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

5.5.   Տեղեկանքների տրամադրում

 

5.5.1.   Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշով տեղեկանքի տրամադրում Բանկի տարածքում պատվիրելու դեպքում[7]

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.5.2.   Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշից տարբերվող տեղեկանքի տրամադրում Բանկի տարածքում պատվիրելու դեպքում

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.5.3.   Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշով տեղեկանքի տրամդրում Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով, Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում[8]

1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

5.5.4.   Բանկի կողմից սահմանված ձևանմուշից տարբերվող տեղեկանքի տրամադրում Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով, Բանկի կայքով պատվիրելու դեպքում[9]

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.6.     Քաղվածքի առաքում

 

5.6.1.   Էլեկտրոնային եղանակով

Անվճար

5.6.2.   Փոստով` ՀՀ տարածքում[10]

Ամսական 1,000 ՀՀ  դրամ`

 ներառյալ ԱԱՀ

5.6.3.   Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս[11]

Համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

5.7.    Քաղվածքների և/կամ այլ պարտադիր ներկայացման ենթակա ծանուցումների ստացման եղանակի փոփոխություն

 

5.7.1.    Տարեկան մեկ անգամ

Անվճար

5.7.2.    Տարեկան երկու և ավել անգամ

 

5.7.2.1.    Հանձնարարականը Բանկի տարածքում կամ ԻԲ համակարգով ներկայացնելու դեպքում 

Անվճար

5.7.2.2.    Հանձնարարականը Բանկի համար ընդունելի այլ եղանակով ներկայացնելու դեպքում 

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

6. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

 

6.1.  ՀՀ դրամ[12]

 

6.1.1.     Մինչև 400,000 ՀՀ դրամը ներառյալ[13]

500 ՀՀ դրամ

6.1.2.     400,000 ՀՀ դրամից ավելի

Անվճար

6.2.  ԱՄՆ դոլար, եվրո[14]

Անվճար

6.3.   ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ[15]

3%

 

[1] Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս,  բրոքերային հաշիվ բացելիս տվյալ ծառայության համար անհրաժեշտ հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում:

[2] Սակագինը գանձվում է Բանկի կողմից գործարար հարաբերություն հաստատելու նպատակով ուսումնասիրության արդյունքում դրական որոշում կայացնելու պարագայում: Սակագինը չի կիրառվում «Ուսանողների համար» ծառայությունների փաթեթի դեպքում:

[3] Հաճախորդի որևէ բանկային հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի միայն գործող քարտ, որին կցված է  քարտային հաշիվ, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտի դեպքում,  քարտային հաշվից միջնորդավճարը գանձվում է սակագնին համապատասխան: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում, բացառությամբ այն հաշիվների, որոնք անհրաժեշտ են Բանկի կողմից հաճախորդին մատուցվող այլ ծառայության սպասարկման համար: 

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում, եթե հաճախորդն ունի միայն բրոքերային և/կամ բանկային հաշիվ, որը բացվել և սպասարկվում է պահատուփի ծառայության տրամադրման համար:

[4] Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

[5] Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Սակագինը գանձվում է, եթե հաճախորդը գանձման պահին ունի ակտիվ Ինտերնետ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգ: Սակագինը ուժի մեջ է մտնում 01.07.2023-ից:

[6] Սակագինը չի կիրառվում Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման/վերանորոգման/կառուցապատման վարկերի քաղվածքների տրամադրման դեպքում:

[7]Սահմանված ձևանմուշը ներառում է տեղեկատվություն տվյալ ծառայության գծով կատարված շրջանառության և մնացորդի վերաբերյալ: Բանկն ունի սահմանված ձևանմուշներ հաշվի, քարտի, խնայողական հաշվի, ավանդի, արժեթղթերի (երբ Բանկը հաճախորդի արժեթղթերի պահառուն է) համար:

[8] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն մեկ բանկային օր առաջ:

[9] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 3 բանկային օր առաջ:

[10] Միջնորդավճարը գանձվում է քաղվածքը ստանալու ամսվա դիմաց մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներառյալ:

[11] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

[12] Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին կանխիկի մուտքագրման համար, անկախ գումարի մեծությունից, գանձվում է մուտքագրվող գումարի 0.3%, սակայն ոչ պակաս քան 5,000 ՀՀ դրամ:

[13] Բացառությամբ հետևյալ դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.

 • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում
 • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների (ներառյալ ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների) հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

[14] 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամների հաշվին մուտքագրման համար կիրառվում է 1% միջնորդավճար: 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամներ ընդունվում են միայն Գլխամասային գրասենյակում:

[15] Ժամկետային ավանդ ներդնելիս կանխիկի մուտքագրումը կատարվում է անվճար: Ավանդի ներդրումից հետո 30 օրվա ընթացքում ժամկետից շուտ ընդհատվող ավանդների դեպքում ավանդը մարելիս գանձվում է միջնորդավճար` ավանդի փաստացի մարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող կանխիկի մուտքի դրույքաչափի չափով:

 

 

[1] Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս,  բրոքերային հաշիվ բացելիս տվյալ ծառայության համար անհրաժեշտ հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում:

[2] Միջնորդավճարը գանձվում է միայն առաջին դրամային հաշվի բացման համար:

[3] Հաճախորդի որևէ բանկային հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի միայն գործող քարտ, որին կցված է  քարտային հաշիվ, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտի դեպքում,  քարտային հաշվից միջնորդավճարը գանձվում է սակագնին համապատասխան: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա  ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում, բացառությամբ այն հաշիվների, որոնք անհրաժեշտ են Բանկի կողմից հաճախորդին մատուցվող այլ ծառայության սպասարկման համար: 

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում, եթե հաճախորդն ունի միայն բրոքերային և/կամ բանկային հաշիվ, որը բացվել և սպասարկվում է պահատուփի ծառայության տրամադրման համար:

[4] Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

[5] Սակագինը չի կիրառվում Բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման/վերանորոգման/կառուցապատման վարկերի քաղվածքների տրամադրման դեպքում:

[6] Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն մեկ բանկային օր առաջ:

[7] Միջնորդավճարը գանձվում է քաղվածքը ստանալու ամսվա դիմաց մինչև այդ ամսվան հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներառյալ:

[8] Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

[9] Բացառությամբ հետևյալ դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.

 • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում
 • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների (ներառյալ ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների) հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

[10] 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամների հաշվին մուտքագրման համար կիրառվում է 1% միջնորդավճար: 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամներ ընդունվում են միայն Գլխամասային գրասենյակում:

[11] Ժամկետային ավանդ ներդնելիս կանխիկի մուտքագրումը կատարվում է անվճար: Ավանդի ներդրումից հետո 30 օրվա ընթացքում ժամկետից շուտ ընդհատվող ավանդների դեպքում ավանդը մարելիս գանձվում է միջնորդավճար` ավանդի փաստացի մարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող կանխիկի մուտքի դրույքաչափի չափով:

Հաճախորդի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա Բանկը Հաճախորդին տրամադրում է կանխիկ միջոցներ`  հետևյալ ժամկետներում և սահմանաչափերով.

Գրասենյակ

Կանխիկի տրամադրում

առանց նախապես ներկայացված հայտի

Կանխիկի տրամադրում նախապես

ներկայացված հայտի հիման վրա

Պահանջվող կանխիկ գումար

(տրամադրվում է հայտը ներկայացնելու  գործառնական օրվա ընթացքում)

Պահանջվող կանխիկ գումար

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ մինչև 13:00 հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ 13:00-ից հետո հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կամար մասնաճյուղ/

Գլխամասային գրասենյակ

Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ,

50,000 ԱՄՆ դոլար,

30,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

30 մլն ՀՀ դրամից,

50,000 ԱՄՆ դոլարից, 30,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև  3 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 4 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ Կամար մ/ճ-ի)

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ,

25,000 ԱՄՆ դոլար,

15,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

20 մլն ՀՀ դրամից,

25,000 ԱՄՆ դոլարից,  15,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 3 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 4 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր

Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ,

10,000 ԱՄՆ դոլար,

10,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

10 մլն ՀՀ դրամից,

10,000 ԱՄՆ դոլարից,  10,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 5  գործառնական օրվա ընթացքում

6. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

6.1 ՀՀ դրամ

6.1.1 Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

6.1.2 Այլ հաճախորդների հաշվին

6.1.2.1 Մինչև 400.000  ՀՀ դրամը ներառյալ*

500 ՀՀ դրամ

6.1.2.2 50,000 ՀՀ դրամից ավելի

անվճար

6.2 ԱՄՆ դոլար, եվրո

անվճար

6.3 ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ

համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի

7. Կանխիկի տրամադրում

7.1 Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

7.2 Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

7.2.1 ՀՀ դրամ

7.2.1.1 Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը`  500 ՀՀ դրամ

7.2.1.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

0.1%, նվազագույնը`  200 ՀՀ դրամ

7.2.2 ՌԴ ռուբլի

0.3%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ

7.2.3 Այլ արտարժույթ

Համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի

Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.

 • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
 • ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
 • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

* Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում:

** Միջնորդավճարը գանձվում է միայն առաջին դրամային հաշվի բացման համար:

*** Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում:

**** Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

***** Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 1 /մեկ/ բանկային օր առաջ:

****** Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:


Բանկն ընդունում է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից սահմանված գործառնական ժամերի ընթացքում: 

Հաճախորդի, այդ թվում`  հեռահար կապի միջոցներով ստացված հայտերով`  արտարժույթի գործառնությունները, անկախ հայտի ստացման պահից, իրականացվում են Բանկի կողմից գործարքի փաստացի կատարման պահի դրությամբ Բանկի կողմից տվյալ պահին սահմանված փոխարժեքներով և կարգով: Աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ աշխատանքային օրերին ստացված արտարժույթի փոխանակման, անկանխիկ ոսկու առքուվաճառքի հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարականով փոխանցումը Բանկի կողմից կատարվում է.

ներբանկային փոխանցման դեպքում`  հանձնարարականի ստացման գործառնական օրվա ընթացքում, եթե հանձնարարականում կատարման այլ օր նշված չէ,

Բանկից դուրս փոխանցման դեպքում`  հանձնարարականի ստացման աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այն ստացվել է. 

 • ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականը`  Բանկի տարածքում`  մինչև ժամը 13:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով`  մինչև ժամը 14:00,
 • ԱՄՆ դոլարով վճարման հանձնարարականը`  Բանկի տարածքում`  մինչև ժամը 16:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով`  մինչև ժամը 17:00,
 • այլ արտարժույթով կամ ոսկով վճարման հանձնարարականը`  Բանկի տարածքում`  մինչև ժամը 15:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով`  մինչև 16:00: 
 • Նշված ժամերից հետո ներկայացված`  վճարման հանձնարարականով Բանկից դուրս փոխանցումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ հանձնարարականի մշակման և Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրման կարգը սահմանվում են Բանկի ներքին իրավական ակտերով: 

Ընթացիկ հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները`  թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է համաձայն ստորև սահմանված ժամանակացույցի`  հաճախորդի հաշվին փոխանցման ենթակա գումարի փաստացի առկայության պարագայում.

 

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ/ Մոբայլ բանկինգ համակարգերով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ (բացառությամբ ներբանկային փոխանցումների)

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 13:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 13:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 15:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 15:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

*** Ժամը 13:00-ից մինչ 15:00-ը թղթային եղանակով ներկայացված 50 մլն դրամը չգերազանցող վճարման հանձնարարականների (14:00-ից մինչև 15:15-ը էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականների դեպքում) հիման վրա նույն բանկային օրը փոխանցում կատարելու համար գանձվում է 10.000 ՀՀ դրամ միջնորդավճար`  յուրաքանչյուր վճարման հանձարականի համար:

**** Փոխանցումը կատարվում է ԱՄՆ դոլարով, իսկ ստացողի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արտարժույթով:

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

· Նվազագույն մնացորդ`  200,000 ՀՀ դրամ

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  4.0%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  4.07%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Նվազագույն մնացորդ`  500 ԱՄՆ դոլար

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  0.5%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  0.5%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Նվազագույն մնացորդ`  300 եվրո

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`   0.1%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Նվազագույն մնացորդ`  15,000 ՌԴ ռուբլի

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  1.0%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  1.0%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

Քո հաշվին առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիր, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները ավանդի տեսքով ներդնեիր հաշվին:

Տոկոսների հաշվարկը իրականացվում է խնայողական հաշվին գումարը մուտքագրելու օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ հաճախորդի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար:

Խնայողական հաշվի մնացորդի դիմաց տոկոսագումարները հաշվարկվում են օրական կտրվածքով, այդ օրվա դրությամբ հաշվին առկա դրական փաստացի մնացորդի վրա, և հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են օրացուցային տարվա յուրաքանչյուր ամսվա վերջում` գումարվելով հաշվի մնացորդին: Տոկոսագումարները քեզ կվճարվեն հաշվի արժույթով:

Բանկը տոկոսների հաշվարկը կատարում է` որպես բաժանարար հիմք ընդունելով 1/365 օր հարաբերակցությունը:

Խնայողական հաշվի հայտ-պայմանագրով սահմանված խնայողական հաշվի համար տոկոսների չափը բանկի կողմից կարող է միակողմանիորեն փոփոխվել: Այդ մասին բանկը քեզ կծանուցի փոփոխությունից առնվազն 15 (տասնհինգ) օր առաջ:

Խնայողական հաշվին մուտքագրվող տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտային հարկով՝ ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 10% տոկոսադրույքով:

*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Հաշիվների մասին ամբողջական տեղեկությանը ծանոթացիր այստեղ

Սմարթ հաշիվ

smart account icon

Բացիր հաշիվ Ամերիաբանկում՝ առանց բանկ այցելելու և ստացիր անվճար բանկային հաշիվ, վճարային քարտ և օնլան/մոբայլ բանկինգ։

Վճարային քարտեր

 card icon

Պատվիրիր Ամերիայի վճարային քարտերը և ստացիր մի շարք առավելություններ:

MyAmeria օնլայն/մոբայլ բանկինգ

myameria icon

MyAmeria-ն մեր նոր օնլայն/մոբայլ բանկինգի համակարգն է, որը թույլ է տալիս բանկային հիմնական գործարքներն իրականացնել iOS, Android և Web հարթակներում` առանց բանկ այցելելու։

Թարմացված է 18.10.2023 13:55