Խնայողական հաշիվ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Կան երազանքներ ու նպատակներ, որոնց իրականացումից քեզ ընդամենը մի քայլ է բաժանում։ Ամերիաբանկում բացված խնայողական հաշիվը քո նպատակներն իրականացնելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Խնայի՛ր մեզ հետ և օգտվի՛ր դրամական միջոցների տնօրինման ճկուն տարբերակից։ Դու կարող ես ներդնել որոշակի գումար՝ դրա նկատմամբ հաշվարկվող հարմար տոկոսադրույքով, ցանկացած ժամանակ ավելացնել կամ նվազեցնել գումարը, ինչպես նաև օգտագործել այն՝ առանց սահմանափակումների:

4.07% եկամտաբերություն

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն ՀՀ դրամով հաշիվների համար

Հաշվի համալրում

Հաշվի մնացորդի ավելացում և նվազեցում ողջ ժամկետի ընթացքում

Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ գալու

Կառավարի՛ր դրամական միջոցներդ, ցանկացած պահի համալրի՛ր հաշիվդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի միջոցով՝ առանց Բանկ գալու:

Իմանալ ավելին

Խնայողական հաշիվ՝ այլ անձի անունով

Խնայողական հաշիվ կարող ես բացել նաև քո սիրելիներից մեկի անունով, խնայել ու իրականացնել ամենանվիրական նպատակները:

Ակնթարթային փոխանցումներ հաշիվներիդ միջև

Օրվա ցանկացած պահի կարող ես քո խնայողական հաշվից գումար փոխանցել քո ընթացիկ կամ քարտային հաշվին:

Խնայողություններ՝ քեզ հարմար արժույթով

Խնայողական հաշիվը կարող ես բացել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և/կամ ՌԴ ռուբլիով: Իսկ գործառնություններ կարող ես կատարել քո խնայողական հաշվի արժույթով տվյալ պահին Բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով՝ բացառությամբ դրամական միջոցների փոխարկման գործառնությունների:

Ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեմ խնայողական հաշիվ բացելու համար:

Եթե արդեն Ամերիաբանկի հաճախորդ ես, ապա խնայողական հաշիվ բացելու հայտ կարող ես ներկայացնել Օնլայն/Մոբայլ բանկիգի միջոցով՝ առանց հավելյալ փաստաթղթեր կցելու:

Ամերիաբանկի մասնաճյուղում խնայողական հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայությունների համարանիշը (կամ՝ նույնականացման քարտ): Եթե ՀՀ ռեզիդենտ չես, ապա անձը հաստատող փաստաթուղթը բավարար կլինի:

Որքա՞ն է տևում խնայողական հաշվի բացումը:

Խնայողական հաշիվը բացվում է քո կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Արդյոք երաշխավորվո՞ւմ է իմ խնայողական հաշվի գումարը:

Այո՛, խնայողական հաշվի գումարը երաշխավորվում է Ավանդների հատուցումը երաշխավորվող հիմնադրամի կողմից:

Դրամային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը 16 մլն ՀՀ դրամ է, իսկ արտարժութային ավանդների երաշխավորման առավելագույն չափը՝ 7 մլն ՀՀ դրամ:

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից ավելի է, ապա երաշխավորվում է միայն դրամային ավանդը՝ մինչև 16 մլն դրամի չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 16 մլն դրամ։

Եթե դրամային և արտարժութային ավանդներ ունես, և դրամային ավանդի գումարը 7 մլն դրամից պակաս է, ապա դրամային ավանդը երաշխավորվում է ամբողջությամբ, իսկ արտարժութային ավանդը՝ 7 մլն դրամի և հատուցված դրամային ավանդի տարբերության չափով: Առավելագույն հատուցումը կազմում է 7 մլն դրամ։


Անհրաժե՞շտ է արդյոք նվազագույն մնացորդ՝ խնայողական հաշիվ բացելու համար:

Ո՛չ, խնայողական հաշիվ բացելիս նվազագույն մնացորդ չի պահանջվում: Համապատասխան արժույթով խնայողական հաշիվների համար սահմանված նվազագույն մնացորդից պակաս փաստացի մնացորդ ունենալու դեպքում, այն է՝ 200,000 ՀՀ դրամ, 500 ԱՄՆ դոլար, 300 եվրո կամ 15,000 ռուբլի, տվյալ խնայողական հաշվի տարեկան տոկոսադրույքը սահմանվում է փաստացի մնացորդի 0.1%-ի չափով:

Կարո՞ղ եմ արդյոք ցանկացած ժամանակ փակել հաշիվը և կանխիկացնել գումարը:

Խնայողական հաշիվդ կարող ես դադարեցնել և գումարը ստանալ ցանկացած պահի՝ առանց տոկոսագումարի վերահաշվարկի:

Եթե ուզում ես ստանալ կանխիկ միջոցներ խնայողական հաշվից, ապա այն կտրամադրվի քո նախընտրած օրվան նախորդող աշխատանքային օրը ներկայացված հայտի հիման վրա։ Եթե գումարը գերազանցում է 30 մլն ՀՀ դրամը, 100,000 ԱՄՆ դոլարը և 30,000 եվրոն համապատասխանաբար և 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթը՝ այլ արտարժույթի դեպքում, գումարը կտրամադրվի քեզ գլխամասային գրասենյակում:

Երևանի տարածքում Բանկի ստորաբաժանումների համար սահմանվում են հետևյալ սահմանաչափերը. 20 մլն ՀՀ դրամ, 25,000 ԱՄՆ դոլար և 15,000 եվրո, իսկ Երևանից դուրս՝ 10 մլն ՀՀ դրամ, 20,000 ԱՄՆ դոլար և 10,000 եվրո: Մարզային մասնաճյուղերի դեպքում նշված սահմանաչափը գերազանցող կանխիկը տրամադրվում է հաճախորդի կողմից հայտը ներկայացնելուց հետո՝ մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հաշիվների մասին ամբողջական տեղեկությանը ծանոթացիր այստեղ

Սակագին

Ստանդարտ

1. Հաշվի բացման միջնորդավճար* 

 

1.1 ՀՀ դրամով հաշիվներ 

 

1.1.1 ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող հաճախորդների համար 

 անվճար 

1.1.2 ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող հաճախորդների համար** 

 5,000 ՀՀ դրամ 

1.2 Արտարժույթով հաշիվներ 

 

1.2.1 Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

 2,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար 

1.2.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

 1,000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր հաշվի համար 

1.2.3 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով բացելու դեպքում

 անվճար

2. Հաշվի փակում

անվճար

3. Բանկային հաշվի վարում***

 

3.1 Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի հաշիվներով նվազագույնը 150,000 ՀՀ դրամին համարժեք շրջանառության առկայության կամ հաշիվների միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում

անվճար

3.2 Օրացուցային կիսամյակի ընթացքում հաճախորդի որևէ հաշվով 150,000 ՀՀ դրամից փոքր շրջանառության կամ հաշվի միջին օրական մնացորդը 50,000 ՀՀ դրամից պակաս լինելու դեպքում 

1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակի համար

4. Բանկային հաշվի հեռակա սպասարկման վճարներ****

 

4.1 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգհամակարգով`հաշիվների քաղվածքներ և գործարքներ դիտելու,գործարքներ կատարելու իրավունքով.

 

4.1.1 Մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող սարքի օգտագործմամբ

Միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ`  ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար մեկանգամյա ծածկագիր գեներացնող մեկ սարք

4.1.2 Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման կոդի օգտագործմամբ 

միանվագ 1,000 ՀՀ դրամ

ներառյալ համակարգ մուտքագրվելու և գործարքներ հաստատելու համար Ամերիա Թոքեն ծրագրային ապահովման մեկ կոդ

4.1.3 Ծածկագիր գեներացնող սարքի/Ամերիա Թոքենի, տրամադրում (կորցնելու կամ վնասելու դեպքում), սարքի տեսակի փոխարինում 

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.2 Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով

Միանվագ 5,000 ՀՀ դրամ

5. Քաղվածքների, տեղեկատվական նյութերի և կրկնօրինակների տրամադրման միջնորդավճար 

 

5.1Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

5.2 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

5.3 1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային հասցեին առանց դրոշմակնիքի

3,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

5.4 Տեղեկանքների տրամադրում 

 

5.4.1 3 ամիս և ավել հաշվետեր հաճախորդներին

3,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.4.2Մինչև 3 ամսվա հաճախորդներին

5,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.4.3 Ինտերնետ-Բանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգով/ Բանկի կայքովպատվիրելու դեպքում*****

1,000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ

5.5 Քաղվածքի առաքում

 

5.5.1 Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

5.5.2 Փոստով` ՀՀ տարածքում

Ամսական 1,000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ

5.5.3 Փոստով` ՀՀ տարածքից դուրս

համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի

* Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում:

** Միջնորդավճարը գանձվում է միայն առաջին դրամային հաշվի բացման համար:

*** Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:
Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Բրոքերային հաշիվների նկատմամբ հաշվի վարման միջնորդավճար չի կիրառվում:

**** Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

***** Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 1 /մեկ/ բանկային օր առաջ:

Ընթացիկ հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները` թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր «Խնայողական» հաշվի համար PDF 

Տեղեկատվական ամփոփագիր «Խնայողական» հաշվի համարՏեղեկատվական ամփոփագիր «Խայողական» հաշվի համար

Տեղեկատվական ամփոփագիր «Խնայողական»  համար

Հաճախորդի կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա Բանկը Հաճախորդին տրամադրում է կանխիկ միջոցներ`  հետևյալ ժամկետներում և սահմանաչափերով.

Գրասենյակ

Կանխիկի տրամադրում առանց նախապես ներկայացված հայտի

Կանխիկի տրամադրում նախապես ներկայացված հայտի հիման վրա

Պահանջվող կանխիկ գումար

(տրամադրվում է հայտը ներկայացնելու գործառնական օրվա ընթացքում)

Պահանջվող կանխիկ գումար

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ մինչև 13:00 հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ 13:00-ից հետո հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կամար մասնաճյուղ/

Գլխամասային գրասենյակ

Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ,

100,000 ԱՄՆ դոլար,

30,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

30 մլն ՀՀ դրամից,

100,000 ԱՄՆ դոլարից, 30,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 1 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 2 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ Կամար մ/ճ-ի)

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ,

25,000 ԱՄՆ դոլար,

15,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

20 մլն ՀՀ դրամից,

25,000 ԱՄՆ դոլարից, 15,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 1 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 2 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր

Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ,

20,000 ԱՄՆ դոլար,

10,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

10 մլն ՀՀ դրամից,

20,000 ԱՄՆ դոլարից, 10,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 5 գործառնական օրվա ընթացքում

6. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

6.1 ՀՀ դրամ

6.1.1 Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին

0.3%, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ

6.1.2 Այլ հաճախորդների հաշվին

6.1.2.1 Մինչև 50,000 ՀՀ դրամը ներառյալ*

500 ՀՀ դրամ

6.1.2.2 50,000 ՀՀ դրամից ավելի

անվճար

6.2 ԱՄՆ դոլար, եվրո

անվճար

6.3 ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ

համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի

7. Կանխիկի տրամադրում

7.1 Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

7.2 Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից

7.2.1 ՀՀ դրամ

7.2.1.1 Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%, նվազագույնը`  500 ՀՀ դրամ

7.2.1.2 Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում 

0.1%, նվազագույնը`  200 ՀՀ դրամ

7.2.2 ՌԴ ռուբլի

0.3%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ

7.2.3 Այլ արտարժույթ

0.5%, նվազագույնը`  1,000 ՀՀ դրամ

Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.

  • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
  • ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
  • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

* Բանկային ծառայություններից օգտվելիս անհրաժեշտ է բացել ՀՀ դրամով բանկային հաշիվ: Ժամկետային ավանդ ներդնելիս, պարտատոմս ձեռքբերելիս, պահատուփ բացելիս, բրոքերային հաշիվ բացելիս հաշվի բացման միջնորդավճար չի գանձում:

** Միջնորդավճարը գանձվում է միայն առաջին դրամային հաշվի բացման համար:

*** Հաճախորդի որևէ հաշվի շրջանառությունը (այդ թվում քարտային) տարածվում է հաճախորդի մնացած բոլոր հաշիվների վրա (այս դրույթը գործում է միայն միջնորդավճարի գանձման տեսանկյունից): Ընդ որում, եթե հաճախորդը ունի գործող քարտին կից քարտային հաշիվ միայն, ապա միջնորդավճարը չի գանձվում, իսկ փակված քարտին կից քարտային հաշվի դեպքում միջնորդավճարը գանձվում է: Միջնորդավճարը գանձվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բոլոր հաշիվներով շրջանառության բացակայության դեպքում հաճախորդի հաշվով դեբետագրումը սահմանափակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային եռամսյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում: Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում հաշվով շրջանառության բացակայության և մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում հաճախորդի հաշիվը փակվում է յուրաքանչյուր օրացուցային կիսամյակին հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում:

Հաշվի վարման միջնորդավճար չի գանձվում բրոքերային հաշիվներ ունեցող հաճախորդների դեպքում:

**** Բանկը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առք և վաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են Բանկի աշխատանքային ժամերին: Հեռակառավարման համակարգերով հաճախորդների սպասարկման ընթացքում աշխատանքային ժամերից դուրս (մինչև ժամը 09:30 և ժամը 17:00-ից հետո), նաև ոչ աշխատանքային օրերին (այդ թվում նաև շաբաթ օրերին) ստացված արտարժույթի փոխանակման հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

***** Տեղեկանքի հայտը պետք է ներկայացված լինի առնվազն 1 /մեկ/ բանկային օր առաջ:

****** Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:


Բանկն ընդունում է Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականը Բանկի կողմից սահմանված գործառնական ժամերի ընթացքում: 

Հաճախորդի, այդ թվում`  հեռահար կապի միջոցներով ստացված հայտերով`  արտարժույթի գործառնությունները, անկախ հայտի ստացման պահից, իրականացվում են Բանկի կողմից գործարքի փաստացի կատարման պահի դրությամբ Բանկի կողմից տվյալ պահին սահմանված փոխարժեքներով և կարգով: Աշխատանքային ժամերից դուրս, ինչպես նաև ոչ աշխատանքային օրերին ստացված արտարժույթի փոխանակման, անկանխիկ ոսկու առքուվաճառքի հայտերը Բանկի կողմից կարող են մերժվել:

Հաճախորդի կողմից Բանկ ներկայացված վճարման հանձնարարականով փոխանցումը Բանկի կողմից կատարվում է.

ներբանկային փոխանցման դեպքում`  հանձնարարականի ստացման գործառնական օրվա ընթացքում, եթե հանձնարարականում կատարման այլ օր նշված չէ,

Բանկից դուրս փոխանցման դեպքում`  հանձնարարականի ստացման աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե այն ստացվել է. 

  • ՀՀ դրամով վճարման հանձնարարականը`  Բանկի տարածքում`  մինչև ժամը 13:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով`  մինչև ժամը 14:00,
  • ԱՄՆ դոլարով վճարման հանձնարարականը`  Բանկի տարածքում`  մինչև ժամը 16:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով`  մինչև ժամը 17:00,
  • այլ արտարժույթով կամ ոսկով վճարման հանձնարարականը`  Բանկի տարածքում`  մինչև ժամը 15:00, իսկ հեռահար սպասարկման եղանակով`  մինչև 16:00: 
  • Նշված ժամերից հետո ներկայացված`  վճարման հանձնարարականով Բանկից դուրս փոխանցումը կատարվում է հաջորդ աշխատանքային օրը, իսկ հանձնարարականի մշակման և Հաճախորդի հաշվից միջոցների դուրսգրման կարգը սահմանվում են Բանկի ներքին իրավական ակտերով: 

Ընթացիկ հաշվին կանխիկ միջոցները մուտքագրվում են գումարի ներկայացման պահին, իսկ անկանխիկ միջոցները`  թղթակից բանկից հավաստիացնող փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

Բանկը թղթային եղանակով և հեռակառավարման համակարգերով վճարման հանձնարարականները ընդունում և փոխանցում է համաձայն ստորև սահմանված ժամանակացույցի`  հաճախորդի հաշվին փոխանցման ենթակա գումարի փաստացի առկայության պարագայում.

 

Թղթային եղանակով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Բանկ-Հաճախորդ/Ինտերնետ-Բանկինգ/ Մոբայլ բանկինգ համակարգերով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ

Հեռախոս – բանկ ծառայության միջոցով ներկայացվող վճարման հանձնարարականներ (բացառությամբ ներբանկային փոխանցումների)

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

Ընդունում

Փոխանցում

ՀՀ դրամ

Մինչև ժամը 13:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 13:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 14:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 14:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

ԱՄՆ դոլար

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 17:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 17:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Այլ արտարժույթ

Մինչև ժամը 15:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 15:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

Մինչև ժամը 16:00

Նույն բանկային օրը

Ժամը 16:00-ից հետո

Հաջորդ բանկային օրը

*** Ժամը 13:00-ից մինչ 15:00-ը թղթային եղանակով ներկայացված 50 մլն դրամը չգերազանցող վճարման հանձնարարականների (14:00-ից մինչև 15:15-ը էլեկտրոնային վճարման հանձնարարականների դեպքում) հիման վրա նույն բանկային օրը փոխանցում կատարելու համար գանձվում է 10.000 ՀՀ դրամ միջնորդավճար`  յուրաքանչյուր վճարման հանձարականի համար:

**** Փոխանցումը կատարվում է ԱՄՆ դոլարով, իսկ ստացողի հաշվին մուտքագրվում է հաճախորդի նախընտրած արտարժույթով:

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Ռուբլի

· Նվազագույն մնացորդ`  200,000 ՀՀ դրամ

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  4.0%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  4.07%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Նվազագույն մնացորդ`  500 ԱՄՆ դոլար

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  0.5%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  0.5%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Նվազագույն մնացորդ`  300 եվրո

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`   0.1%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Նվազագույն մնացորդ`  15,000 ՌԴ ռուբլի

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  1.0%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  1.0%

· Տարեկան պարզ տոկոսադրույք`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

· Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն`  հաշվի փաստացի մնացորդը նվազագույն մնացորդից փոքր լինելու դեպքում`  0.1%

Քո հաշվին առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիր, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները ավանդի տեսքով ներդնեիր հաշվին:

Տոկոսների հաշվարկը իրականացվում է խնայողական հաշվին գումարը մուտքագրելու օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ հաճախորդի հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրն ընկած ժամանակահատվածի օրացուցային օրերի համար:

Խնայողական հաշվի մնացորդի դիմաց տոկոսագումարները հաշվարկվում են օրական կտրվածքով, այդ օրվա դրությամբ հաշվին առկա դրական փաստացի մնացորդի վրա, և հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են օրացուցային տարվա յուրաքանչյուր ամսվա վերջում` գումարվելով հաշվի մնացորդին: Տոկոսագումարները քեզ կվճարվեն հաշվի արժույթով:

Բանկը տոկոսների հաշվարկը կատարում է` որպես բաժանարար հիմք ընդունելով 1/365 օր հարաբերակցությունը:

Խնայողական հաշվի հայտ-պայմանագրով սահմանված խնայողական հաշվի համար տոկոսների չափը բանկի կողմից կարող է միակողմանիորեն փոփոխվել: Այդ մասին բանկը քեզ կծանուցի փոփոխությունից առնվազն 15 (տասնհինգ) օր առաջ:

Խնայողական հաշվին մուտքագրվող տոկոսագումարը ենթակա է հարկման եկամտային հարկով՝ ՀՀ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ 10% տոկոսադրույքով:

*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55