Հաշվի բացում ոչ ռեզիդենտների համար
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Հայտի ներկայացում

Հայտը ներկայացնելու համար Ամերիաբանկի կայքից ներբեռնի՛ր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, տպի՛ր, լրացրո՛ւ և ստորագրի՛ր դրանք: Սկանավորի՛ր բոլոր լրացված փաստաթղթերը և անձը հաստատող փաստաթուղթը և ուղարկի՛ր contact@ameriabank.am էլեկտրոնային հասցեին:

Նույնականացում

Փաստաթղթերը ստանալուն պես մենք կտեղեկացնենք, թե երբ և ինչպես է տեղի ունենալու քո անձը նույնականացնելու տեսազանգը:

Տեսազանգով նույնականացվելուց հետո հաշիվդ կբացվի, սակայն նախքան այն լիարժեք օգտագործելը Ամերիաբանկում քո անունով բացված հաշվին այլ բանկում գործող հաշվից պետք է փոխանցում կատարել առնվազն 50 ԱՄՆ դոլարի չափով3: Գումարը ստանալուց հետո քո նոր հաշիվը կակտիվանա, իսկ փոխանցված գումարը հասանելի կդառնա այդ հաշվիդ:

Օնլայն բանկինգի տրամադրում

Գործընթացի վերջում քեզ կուղարկվեն Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, որոնք ևս պետք է տպել, ստորագրել և սկանավորված տարբերակով ուղարկել contactcenter@ameriabank.am էլեկտրոնային հասցեին: Հաշիվ բացելիս Օնլայն/Մոբայլ բանկինգ ծառայությունը տրամադրվում է անվճար:

Հեռավար հաշիվ բացելու հայտ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է լրացնել. 


ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ․ Եթե ԱՄՆ քաղաքացի ես, ունես ԱՄՆ կացության վկայական, ԱՄՆ ռեզիդենտ ես կամ օրենքով սահմանված այլ դեպքերում համարվում ես «ԱՄՆ անձ» 1 , ապա, կախված կարգավիճակից, անհրաժեշտ է նաև լրացնել նշված ձևերից2 մեկը. 

«ԱՄՆ անձ» կարգավիճակի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները հասանելի են այս հղումով:

Ֆինանսական հաստատությունների կողմից «FATCA» պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար անցի՛ր այս հղումով։

3 Այլ ծառայություններ ակտիվացնելու դեպքում նշված գումարին ավելանում է նաև տվյալ ծառայության/պրոդուկտի համար նախատեսված սակագինը:

Պայմաններ

Ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ


Նախկին պայմաններ

Ելնելով դիմողի և նրա բանկային հաշվի գտնվելու երկրից և դրա ռիսկայնությունից`   Ամերիաբանկը կարող է մերժել հաշվի հեռավար բացման հայտը:

2 Տրամադրվում է՝ ըստ Օնլայն բանկինգի ստանդարտ սակագների:
3 Այլ ծառայություններ ակտիվացնելու դեպքում նշված գումարին ավելանում է նաև տվյալ ծառայության/պրոդուկտի համար նախատեսված սակագինը:

Обновлено 11․10․2021 16։58