Օնլայն վարկեր | Դիմիր օնլայն | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan limit icon
100 հազար - 10 մլն ՀՀ դրամ 1

Վարկի գումար

time icon
60 ամիս2

Մարման ժամկետ

percentage-icon
13.79-23.09%

Փաստացի տոկոսադրույք

1Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում։ 
Գույքով չապահովված սպառողական վարկերի դեպքում:

Սպառողական վարկ


Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Այս վարկատեսակը քեզ հարմար է, եթե ստացած գումարը նախատեսում ես ծախսել կանխիկ տարբերակով` ամսական կատարելով ֆիքսված մարումներ: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Առանց կանխիկացման վճարի

Գումար՝ եկամուտի մինչև 8-ապատիկի չափով

Առանց հավելյալ վճարների՝ օնլայն դիմելու դեպքում

Առավելություններ

time icon
Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

online loan icon
Վարկի տրամադրում՝ առանց Բանկ այցելելու

Եթե ունես Ամերիաբանկի ակտիվ քարտ, կարող ես վարկը ստանալ Ամերիաբանկի հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու1:

1Բանկի պայմաններին և սահմանված կարգին բավարարելու դեպքում:

myameria online/mobile banking icon
Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Կարող ես կառավարել հաշիվներդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով. կատարի՛ր փոխանցումներ, վճարումներ, մարի՛ր վարկերդ, ստուգի՛ր հաշիվդ և շատ ավելին:

Loan calculator

Վարկային հաշվիչ

Արժեքների մուտքագրումը սահմանափակված է՝ ըստ Բանկի պայմանների:

Տարեկան տոկոսադրույք (%)

13 %21 %

Վարկի գումար (ՀՀ դրամ)

100,00010,000,000

Վարկի ժամկետը (Ամիս)

1260

ԱՄՍԱԿԱՆ ՄԱՐՈՒՄ

Ընդամենը վճարվող գումար

ՀՀ դրամ

Ընդամենը տոկոսագումար

ՀՀ դրամ

Հարգելի հաճախորդ, հաշվարկը կրում է տեղեկատվական բնույթ և կարող է փոփոխվել

Գրավով չապահովված սպառողական վարկ

Ստացիˊր անգրավ սպառողական վարկ` առանց կանխիկացման վճարի քո անձնական և ընտանեկան ծախսերի նպատակով: Դիմի՛ր օնլայն և պատասխանը ստացի՛ր րոպեների ընթացքում

13.79-23.09%

Փաստացի տոկոսադրույք

60 ամիս

Մարման ժամկետ

100 հազար - 10 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D bank card illustration

Գրավով ապահովված սպառողական վարկ

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է գրավով ապահովված սպառողական վարկ: Ապահովությամբ սպառողական վարկի դեպքում դու կարող ես ստանալ մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով վարկ

17.41-22.87%

Փաստացի տոկոսադրույք

36-120 ամիս

Մարման ժամկետ

3-50 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D umbrella illustration

Պայմաններ և սակագներ

Ինչի՞ համար է նախատեսված սպառողական վարկը։

Սպառողական վարկը կարելի է օգտագործել կենցաղային և էլեկտրոնային տեխնիկա գնելու, միջոցառումներ իրականացնելու և այլ ընթացիկ ծախսեր հոգալու համար։ Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է ոչ մեծ գումար, ապա սպառողական վարկն ամենաճիշտ լուծումն է:

Ինչպե՞ս են կատարվում մարումները:

Վարկը մարելու համար կարող ես ընտրել քեզ հարմար երեք տարբերակներից մեկը` 

 

 • անուիտետային/հավասարաչափ մարումներով եղանակ,
 • դիֆերենցված/ ոչ հավասարաչափ մարումներով եղանակ,
 • խառը եղանակ:

Վարկերի մարումների մասին մանրամասն տեղեկություն կարող ես ստանալ այստեղ

 

Ի՞նչ այլ վճարներ են առկա:

Առանց գրավի և երաշխավորության վարկերի օնլայն դիմելու դեպքում պարտադիր վճարման ենթակա այլ վճարներ առկա չեն:
Այլ դեպքում գործում է տրամադրման վճար՝

 • անգրավ վարկերի դեպքում՝ վարկի գումարի 0.5%-ի չափով, նվազագույնը՝ 20,000 դրամ (1 մլն ՀՀ դրամը չգերազանցող վարկերի դեպքում՝ 5,000 դրամ)
 • գրավով վարկերի դեպքում՝ վարկի գումարի 0.5%-ի չափով, նվազագույնը՝ 50,000 դրամ, բացառությամբ դրամական միջոցների, Ամերիաբանկի պարտատոմսերի և առարկայազուրկ մետաղական հաշվի գրավով վարկերի
 • սքորինգ համակարգով դիմելու դեպքում՝ վարկի գումարի 1%-ի չափով, առավելագույնը՝ 10,000 ՀՀ դրամ, ինչը կիրառվում  է վարկի հայտը Բանկի գրասենյակներում ներկայացնելու դեպքում:

 

Ապահովությամբ սպառողական վարկերի դեպքում առկա են անշարժ և շարժական գույքի գրավադրման վճարներ, որի դեպքում ապահովագրությունը և գնահատումը կատարում է համապատասխան մասնագիտացած կազմակերպությունը՝ գանձելով միջնորդավճար կամ տոկոսագումար՝ համաձայն տվյալ կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների և դրույքների:

Ի՞նչ է օնլայն վարկը:

Այս ծառայության շրջանակում դու կարող ես օնլայն տարբերակով դիմել 100,000 (հարյուր հազար) ՀՀ դրամից մինչև 10 (տասը) միլիոն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք վարկ ստանալու համար (սպառողական վարկ, վարկային գիծ կամ օվերդրաֆտ): Վարկերը տրամադրվում են՝ առանց որևէ հավելյալ վճարի, գրավի և երաշխավորության: Ամերիաբանկում ակտիվ քարտ ունենալու դեպքում դու հնարավորություն ունես ստանալու վարկը՝ առանց Բանկ այցելելու: Հակառակ դեպքում վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար անհրաժեշտ է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Ինչպե՞ս են որոշվում տրամադրվող գումարի չափը և տոկոսադրույքը:

Վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Որքա՞ն են կազմում ամսական մարումները:

Ամսական վճարումների չափը կախված է ընտրված վարկատեսակից, հաստատված գումարից և տոկոսադրույքից, ինչպես նաև տրամադրման ժամկետից: Նշենք, որ վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները։

Կարո՞ղ եմ դիմել վարկ ստանալու համար, եթե այլ բանկերում ունեմ գործող վարկեր:

Այլ բանկում գործող վարկ ունենալը տվյալ վարկին դիմելու համար խոչընդոտ չէ. վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Հնարավո՞ր է արդյոք ստանալ վարկ՝ առանց Բանկ այցելելու:

Այո՜, եթե Ամերիաբանկում ունես ակտիվ քարտ: Այդ պարագայում վարկը հաստատվելու դեպքում կարող ես ստանալ գումարը քո հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու: Եթե քարտապան չես, ապա վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար պետք է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Արդյո՞ք գրավի կամ երաշխավորության անհրաժեշտություն կա վարկի դիմելու համար:

Օնլայն կարող ես դիմել առանց գրավի և երաշխավորության վարկեր ստանալու համար: Ապահովությամբ վարկ ստանալու համար վարկային հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել մասնաճյուղում:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Վարկի օնլայն դիմելու համար անհրաժեշտ են անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

Վարկի համար դիմելիս գրավի կամ երաշխավորության անհրաժեշտություն կա՞:

Օնլայն կարող ես դիմել առանց գրավի և երաշխավորության վարկեր ստանալու համար: Ապահովությամբ վարկ ստանալու համար վարկային հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել մասնաճյուղում:

Պարտադի՞ր է լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ՝ օնլայն վարկի դիմելու համար:

Ո՛չ, օնլայն տարբերակով վարկի դիմելու համար պարտադիր չէ լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ, պարզապես վարկը հաստատվելուց հետո անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ՝ վարկի տրամադրման գործընթացն ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում ավարտելու համար:

Ինչպե՞ս կարող եմ դիմել օնլայն վարկի համար:

Վարկային հայտն օնլայն լրացնելու համար անհրաժեշտ է հետևել այս հղմանը՝ https://customer.ameriabank.am/signin, գրանցվել որպես օգտատեր և լրացնել հայտի դաշտերը՝ քո անձնական տվյալները, վարկատեսակը, անհրաժեշտ գումարի արժույթն ու չափը: Հայտի լրացման ընթացքին ծանոթանալու համար կարող եք նաև դիտել այս հոլովակը` https://www.youtube.com/watch?v=cwEiC_GkVxM։

Ո՞րն է ավտովարկի և սպառողական վարկի տարբերությունը:

Պատասխան: Ավտովարկը նույնպես սպառողական վարկ է, սակայն այն նպատակային վարկատեսակ է: Մեքենա ձեռք բերելու համար այն նախընտրելի տարբերակ է։ Առաջնային շուկայում Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից մեքենա ձեռք բերելու դեպքում գործում են նաև արտոնություններ:

Հնարավո՞ր է արդյոք մեքենայի գրավով սպառողական վարկ ստանալ։

Այո, սպառողական վարկ կարելի է ստանալ ինչպես անշարժ, այնպես էլ շարժական գույք գրավադրելու դեպքում։ Մինչև 10 մլն դրամ վարկերի դեպքում հնարավոր է նաև ատանալ անգրավ սպառողական վարկ կամ վարկային գիծ:

Գույքով չապահովված սպառողական վարկ1

Նպատակ

Նպատակ

Ֆիզիկական անձանց անձնական/ընտանեկան սպառողական ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի (համավարկառուի/երաշխավորի)  տարիք

 18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ, այս դեպքում որպես ընդունելի տարիք նույնպես ընդունվում է 18-65 տարեկանը, պայմանով, որ  պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:
  Եթե վարկի պայմաններով սահմանված է պարտադիր համավարկառուի կամ երաշխավորության պահանջ (բացառությամբ OTI ցուցանիշի հաշվարկում ներառված եկամուտների առնվազն 70% տիրապետող անձանց համավարկառության կամ երաշխավորությունների), ապա ֆիզիկական անձ երաշխավորի կամ համավարկառուի համար որպես ընդունելի տարիք նույնպես սահմանվում է 18-65 տարեկան, պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:

 Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 

 Ընդհանուր անգրավ պարտավորությունների առավելագույն գումար (ներառյալ այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում)


● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով ստանալու կամ Նորք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնում գրանցված լինելու դեպքում՝ եկամտի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 10 մլն ՀՀ դրամ
● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու/Նորք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնում գրանցված չլինելու դեպքում՝ եկամտի 8-ապատիկը, սակայն ոչ ավելի, քան 6 մլն ՀՀ դրամ
● Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներին միջին մնացորդի առկայության դեպքում՝ մնացորդի 8-ապատը, սակայն ոչ ավելի, քան 6 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի պայմաններ2

Արժույթ

 ՀՀ դրամ

4.2. Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ


Նվազագույնը 100,000 ՀՀ դրամ2

● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով ստանալու կամ եկամուտը Նորք տեղեկատվավերլուծական   կենտրոնում գրանցված լինելու  դեպքում` եկամտի 8-ապատիկը, առավելագույնը 10 մլն ՀՀ դրամ
                                                                                                                                                
 ● Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու/Նորք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնում գրանցված չլինելու դեպքում` եկամտի 4-ապատիկը,  առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ կամ եկամտի մինչև 6-ապատիկը` մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորության դեպքում` առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ

●Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային Հաշիվներին առկա միջոցների օրական միջին մնացորդի հիման վրա`  6  ամսվա օրական միջին և վերջին ամսվա օրական միջին մնացորդներից նվազագույնի 5-ապատիկը, առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ (հաշիվների միջին մնացորդը պետք է լինի նվազագույնը 100,000 ՀՀ դրամ և կիրառելի է  նվազագույնը 3 ամսվա հաշվետեր հաճախորդների դեպքում, ավանդի առկայության դեպքում բացառելով ավանդի գումարի կրկնակի հաշվառումը) կամ միջին մնացորդի  մինչև 6-ապատիկը` մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորության դեպքում` առավելագույնը 3 մլն ՀՀ դրամ                                                                                                                                                                                                                                                                                             
●Ամերիաբանկի միջոցով անշարժ գույգի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկ ստացած հաճախորդներին առանց վարկունակության ցուցանիշների և փաստաթղթավորված եկամտի պատիկների հաշվարկի կարող է հաստատվել առավելագույնը.
Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 500 հազ ՀՀ դրամ
10-25 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 1 մլն ՀՀ դրամ
25-35 մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 1.5 մլն ՀՀ դրամ
35-ից ավել մլն ՀՀ դրամով հիփոթեքային վարկի դեպքում` 2 մլն ՀՀ դրամ:

Ժամկետ (ամիս)

60 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

 Հաստատուն
20%

Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.25%:

Փաստացի տոկոսադրույք3

 22.2-23.09%

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ/1 մլն ՀՀ դրամը չգերազանցող վարկերի դեպքում 5,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                                             (կիրառելի չէ առցանց դիմումների դեպքում)

Վարկառուի կողմից վարկի գումարի կանխիկացում

Անվճար

 Վարկի մարման եղանակներ

 Մարման եղանակ

 Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

Դիֆերենցված (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է` հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

Խառը (հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 20%-ին, տոկոսագումարը վճարվում է ամսական պարբերականությամբ)

Ապահովություն

Երաշխավորություն

Երաշխավոր(ներ)ի փաստաթղթավորված եկամուտը պետք է կազմի վարկառուի եկամտի առնվազն 50%-ը, ինչպես նաև Երաշխավոր(ներ)ի վարկային պատմությունը պետք է բավարարի կանաչ սցենարի չափանիշներին

Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

• Վարկի հայտ-դիմում

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

 Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր

• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

*Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

1Սքորինգ համակարգով կամ տնտեսության որոշ ոլորտների աշխատակիցների համար սահմանված հատուկ վարկավորման պայմաններով հայտը դիտարկելու դեպքում կարող են կիրառվել այլ պայմաններ,  ներառյալ   անվանական տոկոսադրույքը, որը կարող է սահմանվել 13% - 21%, փաստացի տոկոսադրույքը ` 13.79-23.72% ինչպես նաև տրամադրման վճար` վարկի գումարի 1%-ի չափով, առավելագույնը 10,000 ՀՀ դրամ, ինչը կիրառվում  է վարկի  հայտը Բանկի գրասենյակներում ներկայացնելու դեպքում:

2Սքորինգ համակարգից դուրս վարկային հայտը դիտարկելու դեպքում վարկի նվազագույն սահմանաչափը 300,000 ՀՀ դրամ է:

3Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.
-Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի ապահովագրությունն Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում
-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում
-Լրացուցիչ գույք գրավադրելու դեպքում
-Այլ շեղումների դեպքում

 

Գույքով (այդ թվում` առարկայազուրկ ոսկով, դրամական միջոցներով) ապահովված սպառողական վարկ

Նպատակ

Նպատակ

Ֆիզիկական անձանց անձնական/ընտանեկան սպառողական ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով տրամադրվող վարկ, ինչպես նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող անձնական/ընտանեկան սպառողական ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով վարկի տեղափոխում

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի (համավարկառուի/երաշխավորի)  տարիք

 18-65 տարեկան, պայմանով, որ վարկային պայմանագրի ժամկետի ավարտին վարկառուի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը, գերազանցելու դեպքում վարկը տրամադրվում է համավարկառուի/երաշխավորի առկայությամբ, այս դեպքում որպես ընդունելի տարիք նույնպես ընդունվում է 18-65 տարեկանը, պայմանով, որ  պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:
  Եթե վարկի պայմաններով սահմանված է պարտադիր համավարկառուի կամ երաշխավորության պահանջ (բացառությամբ OTI ցուցանիշի հաշվարկում ներառված եկամուտների առնվազն 70% տիրապետող անձանց համավարկառության կամ երաշխավորությունների), ապա ֆիզիկական անձ երաշխավորի կամ համավարկառուի համար որպես ընդունելի տարիք նույնպես սահմանվում է 18-65 տարեկան, պայմանով, որ պայմանագրի ժամկետի ավարտին համավարկառուի/երաշխավորի տարիքը չի գերազանցի 65 տարեկանը:

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 Վարկի պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկավորման նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ1

3 մլն - 50 մլն ՀՀ դրամ                                                                                                                                                                

Ժամկետ (ամիս)

36 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

Հաստատուն տոկոսադրույքով

16.5%

Ժամկետ (ամիս)

37 - 60  ամիս

 Տարեկան տոկոսադրույք

Հաստատուն տոկոսադրույքով

Ճշգրտվող տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 13-րդ ամսվանից)

17.5%

Հաստատուն բաղադրիչ`7.5% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

 Ժամկետ (ամիս)

61- 120 ամիս (Միայն անշարժ գույքի գրավով ապահովված)

 Տարեկան տոկոսադրույք

Ճշգրտվող  տոկոսադրույքով (տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել սկսած 37-րդ ամսվանից)

 Հաստատուն բաղադրիչ`7.5% + փոփոխուն բաղադրիչ (բազային տոկոսադրույք)

Տարեկան Փաստացի տոկոսադրույք2

17.41-22.87%

 Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով`                                        
• Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5
• Հիմնական միջոց 0.5
Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%` հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:

 Վարկի մարումների դիֆերենցված և խառը եղանակն ընտրելիս տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

 Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ) ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է  +0.25%:

Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից  շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:

Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.25%:

Դրամական միջոցներով կամ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերով ապահովված վարկերի դեպքում տոկոսադրույքը սահմանվում է.
- վարկի և գրավի նույն արժույթով լինելու դեպքում`գործող ավանդի/պարտատոմսի  տոկոսադրույք  + 4%,
 բայց ոչ ավելի քան վերոնշյալ տոկոսադրույքները,
-վարկի և գրավի տարբեր արժույթով լինելու դեպքում` վերոնշյալ տոկոսադրույքները:

Վարի գումարը 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման վճարի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +2% (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պատրատոմսերի  գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

 Վարկի գումարի 0.5%` նվազագույնը 50.000 ՀՀ դրամ` բացառությամբ դրամական միջողների, Ամերիաբանկի պարտատոմսերի և առարկայազուրկ մետաղական հաշվի գրավով վարկերի 

Վարկառուի կողմից վարկի գումարի կանխիկացում

 Անվճար

Վարկի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

 Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)

Դիֆերենցված (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է` հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

Խառը (հաճախորդը հնարավորություն ունի ընտրել անհատական մարումների նախընտրելի ժամանակացույց, որի հիմքում ընկած կլինի հաճախորդի ֆինանսական հոսքերի դիմամիկան, սակայն այնպես, որ յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում վճարվող մայր գումարը հավասար լինի առնվազն վարկի պայմանագրային գումարի 20%-ին, տոկոսագումարը վճարվում է ամսական պարբերականությամբ)

Ապահովվածություն

 Գրավադրվող գույքի նկարագրություն3

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, հիմնական միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ (անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի և հիմնական միջոցի դեպքում որպես արժեք  հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի.
1. անշարժ գույք. Երևանում գտնվող գույքի համար` 70%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար` 60%
2. տրանսպորտային միջոց` 60%
3. հիմնական միջոց` 40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում` 80%
5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից.
-նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 90%
-այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր` 70%

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը


Երևան, ՀՀ  մարզկենտրոններ, քաղաքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ, ինչպես նաև Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Քասախ,  Ծաղկաձոր, Մասիս, Եղվարդ

 Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի տարեթիվը

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`
բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի

Գույքի գնահատում

Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցների գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից

 Գրավադրվող անշարժ գույքը գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից

 Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունն իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի չափով                                                                                                              Գրավադրվող անշարժ գույքը ենթակա է պարտադիր ապահովագրության, եթե.                                                                                           • Գրավադրված գույքի նկատմամբ  սեփականության իրավունքի գրանցման և /կամ վերագնահատման պահին գույքի շուկայական արժեքը գերազանցում է 100 մլն ՀՀ դրամը կամ,
• Գրավադրված գույքը հանդիսանում է ՀՀ  Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքի բնակարան:  
Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները.
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր:
• Ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ
 • Տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Վարկի վաղաժամկետ մարման վճար

Վարկի գումարը 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում, վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պատրատոմսերի  գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Պահանջվող փաստաթղթեր

Պահանջվող փաստաթղթեր

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

• Վարկի հայտ-դիմում

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր

 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)

• Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)

• Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը

• Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը4

•Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

•  Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի

• Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)

• Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության,  (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը

• Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)

•Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ

•Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

• Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր

• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

 Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է Պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:
Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Այլ վճարներ

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ


• ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար,
• Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի/տրանսպորտային միջոցի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար
• Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ Տեղեկանքի վճար

*Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

1Ավանդի, ոսկու և առարկայազուրկ մետաղական հաշվի գրավով վարկերի համար կիրառվում է 300,000 ՀՀ դրամ նվազագույն շեմ:

2Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.
-Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի ապահովագրությունն Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում
-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում
-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում
-Լրացուցիչ գույք գրավադրելու դեպքում
-Այլ շեղումների դեպքում

3Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
- հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%:  Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

 

Գույքով չապահովված սպառողական վարկ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկային հայտն օնլայն ներկայացնելու դեպքում անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

 Գույքով ապահովված սպառողական վարկ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**
 • Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ
 • Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ:

Նախկին պայմաններ

Վարկային գիծ`  վճարային քարտերով ապահովությամբ

Նպատակ

ՀՀ դրամ

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն  (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)  

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն   (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)


Վարկային գիծ`  վճարային քարտերով ապահովությամբ

Նպատակ

Սակագին

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000 ՀՀ դրամ


Երկու վարկատեսակի դեպքում էլ սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա  սակագինը չի գանձվում:

Վարկային գիծ

...

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է վարկային գիծը:

Օվերդրաֆտ

...

Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները:

Վարկային սահմանաչափ

...

Դու կարող ես անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքի և վարկունակության ցուցանիշների հիման վրա ստանալ հաստատված սահմանաչափ, որի ներքո կարող ես ստանալ վարկ, վարկային գիծ և օվերդրաֆտ՝ առանց հետագա լրացուցիչ ուսումնասիրության:

Թարմացված է առ  18.09.2023 18:08