Օնլայն վարկեր | Դիմիր օնլայն | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan limit icon
100 հազար - 10 մլն ՀՀ դրամ 1

Վարկի գումար

time icon
60 ամիս2

Մարման ժամկետ

percentage-icon
13.79-23.09%

Փաստացի տոկոսադրույք

1Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում։ 
Գույքով չապահովված սպառողական վարկերի դեպքում:

Սպառողական վարկ


Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Այս վարկատեսակը քեզ հարմար է, եթե ստացած գումարը նախատեսում ես ծախսել կանխիկ տարբերակով` ամսական կատարելով ֆիքսված մարումներ: 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Առանց կանխիկացման վճարի

Գումար՝ եկամուտի մինչև 8-ապատիկի չափով

Առանց հավելյալ վճարների՝ օնլայն դիմելու դեպքում

Առավելություններ

time icon
Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

online loan icon
Վարկի տրամադրում՝ առանց Բանկ այցելելու

Եթե ունես Ամերիաբանկի ակտիվ քարտ, կարող ես վարկը ստանալ Ամերիաբանկի հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու1:

1Բանկի պայմաններին և սահմանված կարգին բավարարելու դեպքում:

myameria online/mobile banking icon
Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Կարող ես կառավարել հաշիվներդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով. կատարի՛ր փոխանցումներ, վճարումներ, մարի՛ր վարկերդ, ստուգի՛ր հաշիվդ և շատ ավելին:

Պայմաններ և սակագներ