Վարկային Գիծ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

100 հազար - 10 մլն ՀՀ դրամ 1

Վարկի գումար

Անժամկետ ցպահանջ*

Մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:


13.79-23.72%

Փաստացի տոկոսադրույք

1Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում։ Առավելագույնը 10 մլն ՀՀ դրամ:

Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

Վարկի տրամադրում՝ առանց Բանկ այցելելու

Եթե ունես Ամերիաբանկի ակտիվ քարտ, կարող ես վարկը ստանալ Ամերիաբանկի հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու1:


1 Բանկի պայմաններին և սահմանված կարգին բավարարելու դեպքում:

Մինչև 10.5% հետվճար (քեշբեք)

Հետ ստացի՛ր ծախսած գումարի մինչև 10.5%-ը՝ մեզ հետ համագործակցող առևտրի և սպասարկման կետերում անկանխիկ գնումներ և վճարումներ կատարելիս:

Իմանալ ավելին

Ապահով և անվտանգ

Մեր քարտերով առցանց գործարքների անվտանգությունն ապահովվում է «3D Secure» տեխնոլոգիայով, և մենք միշտ քո կողքին ենք`  միջոցներիդ և տվյալներիդ պատշաճ անվտանգություն երաշխավորելու հարցում:

Քարտերի վերաբերյալ ցանկացած հարցի դեպքում դիմի՛ր Բանկ՝ 24/7 ռեժիմով:

Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Կարող ես կառավարել հաշիվներդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով. կատարի՛ր փոխանցումներ, վճարումներ, մարի՛ր վարկերդ, ստուգի՛ր հաշիվդ և շատ ավելին:

Իմանալ ավելին

PIN կոդի ինքնուրույն սահմանում

Հեշտությամբ մտապահելու համար ինքնուրույն սահմանի՛ր վճարային քարտիդ PIN կոդը բանկոմատի միջոցով: Հավելյալ անվտանգության ապահովման համար կարող ես նաև փոխել այն, եթե այն հասանելի է դարձել երրորդ անձանց կամ նման կասկած ունես:

«Visa PaySticker»՝ անհպում վճարման պիտակ

Անհպում վճարումների այս տարբերակն առօրյա վճարումները դարձնում է է՛լ ավելի հարմար և պարզ: Պիտակը կարող ես փակցնել հեռախոսին, դրամապանակին կամ այլ անձնական իրերին և կատարել վճարումներ արագ և հարմարավետ, իսկ մինչև 20,000 ՀՀ դրամ վճարումները` ակնթարթային և առանց PIN կոդի մուտքագրման2:

Իմանալ ավելին

USSD ծառայություն

Օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում բլոկավորել քարտը, ստանալ տեղեկություններ հաշվի մնացորդի, հասանելի ծառայությունների, վերջին գործարքների վերաբերյալ կարելի է նաև USSD-հրահանգների միջոցով:

Իմանալ ավելին

Պատրա՞ստ ես դիմել վարկի համարԴիմիր հիմա

Ինչպե՞ս են կատարվում մարումները:

Եթե դու մեկ ամսվա ընթացքում գծի սահմաններում օգտագործված գումարները ամբողջությամբ մարես մինչև տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա 21-ը, ապա օգտագործված գումարների վրա տոկոս չի հաշվարկվում: Հակառակ դեպքում դու պետք է մարես քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարների առնվազն 10 տոկոսը և կուտակված տոկոսագումարը, բայց ոչ պակաս, քան Բանկի սակագներով սահմանված նվազագույն մարման գումարի չափը:

Արտոնյալ ժամանակահատվածում օգտագործված գումարն ամբողջությամբ չմարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա օգտագործման առաջին իսկ օրվանից հաշվարկվում է տոկոս: Տոկոսագումարը ենթակա է մարման առնվազն ամիսը մեկ անգամ:

Ի՞նչ է օնլայն վարկը:

Այս ծառայության շրջանակում դու կարող ես օնլայն տարբերակով դիմել 300,000 (մեկ հարյուր հազար) ՀՀ դրամից մինչև 10 (տասը) միլիոն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք վարկ ստանալու համար (սպառողական վարկ, վարկային գիծ կամ օվերդրաֆտ): Վարկերը տրամադրվում են՝ առանց որևէ հավելյալ վճարի, գրավի և երաշխավորության: Ամերիաբանկում ակտիվ քարտ ունենալու դեպքում դու հնարավորություն ունես ստանալու վարկը՝ առանց Բանկ այցելելու: Հակառակ դեպքում վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար անհրաժեշտ է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի՝ քեզ հարմար մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Ինչպե՞ս են որոշվում տրամադրվող գումարի չափը և տոկոսադրույքը:

Վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Որքա՞ն են կազմում ամսական մարումները:

Ամսական վճարումների չափը կախված է ընտրված վարկատեսակից, հաստատված գումարից և տոկոսադրույքից, ինչպես նաև տրամադրման ժամկետից: Նշենք, որ վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները։

Կարո՞ղ եմ դիմել վարկ ստանալու համար, եթե այլ բանկերում ունեմ վարկեր:

Այլ բանկում գործող վարկ ունենալը տվյալ վարկին դիմելու համար խոչընդոտ չէ. վարկի տրամադրման, ինչպես նաև տոկոսադրույքի և գումարի չափի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է՝ հիմք ընդունելով քո վարկունակության ցուցանիշները:

Հնարավո՞ր է արդյոք ստանալ վարկ՝ առանց Բանկ այցելելու:

Այո՜, եթե Ամերիաբանկում ունես ակտիվ քարտ: Այդ պարագայում վարկը հաստատվելու դեպքում կարող ես ստանալ գումարը քո հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու:

Եթե քարտապան չես, ապա վարկի ձևակերպման գործընթացն ավարտելու համար պետք է վարկային հայտը ներկայացնելուց հետո՝ 7 օրացույցային օրվա ընթացքում մոտենալ Ամերիաբանկի մասնաճյուղ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթը, որով ներկայացվել է վարկային հայտը, և հանրային ծառայության համարանիշը/սոցիալական քարտ:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի դիմելու համար:

Վարկի օնլայն դիմելու համար անհրաժեշտ են անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

Արդյո՞ք գրավի կամ երաշխավորության անհրաժեշտություն կա վարկի դիմելու համար:

Օնլայն կարող ես դիմել առանց գրավի և երաշխավորության վարկեր ստանալու համար: Ապահովությամբ վարկ ստանալու համար վարկային հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել մասնաճյուղում:

Պարտադի՞ր է լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ՝ օնլայն վարկի դիմելու համար:

Ո՛չ, օնլայն տարբերակով վարկի դիմելու համար պարտադիր չէ լինել Ամերիաբանկի հաճախորդ, պարզապես վարկը հաստատվելուց հետո անհրաժեշտ է մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ՝ վարկի տրամադրման գործընթացն ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում ավարտելու համար:

Ինչպե՞ս կարող եմ դիմել օնլայն վարկի համար:

Վարկային հայտն օնլայն լրացնելու համար անհրաժեշտ է հետևել այս հղմանը՝ https://onlineloans-am.ameriabank.am/, գրանցվել որպես օգտատեր և լրացնել հայտի դաշտերը՝ քո անձնական տվյալները, վարկատեսակը, անհրաժեշտ գումարի արժույթն ու չափը: Հայտի լրացման ընթացքին ծանոթանալու համար կարող եք նաև դիտել այս հոլովակը՝ https://www.youtube.com/watch?v=cwEiC_GkVxM։

Ուշադրություն՝ վարկային քարտի նվազագույն մարման գումարը չվճարելու դեպքում Բանկը գանձում է վճար՝ 5,000 ՀՀ դրամի չափով: 2015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործում են «Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններով» նախատեսված ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերը և տուգանքները:

Վարկային գիծ կրեդիտային քարտով

Վարկառուի նկարագրություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ 18-65 տարեկան ֆիզիկական անձինք

Վարկի նպատակը

Վճարումների իրականացում

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկի տրամադրման եղանակ

Գումարը տրամադրվում է քարտով`  անկանխիկ եղանակով

Ընդհանուր անգրավ պարտավորությունների առավելագույն գումար (ներառյալ այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում)

Եկամուտի 8 ապատիկը, սակայն Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով կամ եկամուտը Նորք տեղեկատվա վերլուծական կենտրոնում գրանցված լինելու դեպքում՝ առավելագույնը 10 մլն ՀՀ դրամ

Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու դեպքում՝ առավելագույնը 6 մլն ՀՀ դրամ

Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներին միջին մնացորդի առկայության դեպքում՝ առավելագույնը՝ 6 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

Անժամկետ ցպահանջ*

Մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է Պայմանանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

Քարտատեսակ

Տարեկան տոկոսադրույք [1]

Քարտի նվազագույն և առավելագույն վարկային սահմանաչափ

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Քարտային փաթեթի սպասարկման վճար

Master Card Standard/VISA Classic 

21%

18%

16.5%

300,000-1,500,000 ՀՀ դրամ

700-5,000 ԱՄՆ դոլար

700-5,000 ԱՄՆ Եվրո

5,000 ՀՀ դրամ տարեկան, Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` 2,500 ՀՀ դր

-

Master Card Gold/VISA Gold/ 

20%

17%

15.5%

1,500,000 ՀՀ դրամ

5,000-15,000 ԱՄՆ դոլար

5,000-15,000 Եվրո

5,000 ՀՀ դրամ տարեկան, Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` 2,500 ՀՀ դրամ

3,000 ՀՀ դրամ ամսական/
30,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Master Card Platinum/VISA Platinum 

20%

17%

15.5%

5,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ

15,000-50,000 ԱՄՆ դոլար

15,000-50,000 Եվրո

3,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 30,000 ՀՀ դրամ տարեկան, Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով

2,000 ՀՀ դրամ ամսական / 20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

VISA Infinite 

 19%

16%

14.5%

7,500,000-100,000,000 ՀՀ դրամ

15,000-200,000 ԱՄՆ դոլար

15,000-200,000 Եվրո

10,000 ՀՀ դրամ ամսական / 100,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` 75,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Փաստացի տոկոսադրույք**

ՀՀ Դրամ

20.73-23.13 %

ԱՄՆ դոլլար

17.22-19.55 %

Եվրո

15.49-17.79 %

Քարտի վարկային սահմանաչափի ավելացում

5,000 ՀՀ դրամ

Մարումների հաճախականությունը

Ամսական

Վճարման արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 51 օր

Տոկոսների հաշվարկում

Մեկ ամսվա ընթացքում գծի սահմաններում օգտագործված գումարները վճարման արտոնյալ ժամկետում ամբողջությամբ մարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա տոկոս չի հաշվարկվում

Չմարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա օգտագործման առաջին իսկ օրվանից հաշվարկվում է տոկոս, որը հաշվարկվում է նաև հետագայում Օգտագործվող/ված գումարների նկատմամբ, որը ենթակա է մարման ամսական պարբերականությամբ: Այդ Տոկոսները համապատասխանաբար հաշվարկվում են այնքան ժամանակ, մինչև Վարկառուն ամբողջությամբ չմարի մարման օրվա դրությամբ ձևավորված պարտավորությունները /Օգտագործված գումարներն ամբողջությամբ, դրանց վրա հաշվարկված Տոկոսները (քաղվածքում արտացոլված) և տուժանքները/, որից հետո նոր միայն Վարկառուն կարող է կրկին օգտվել Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի իր իրավունքից: Ընդ որում`  տոկոսները հաշվարկվում են օրական կտրվածքով`  որպես հիմք ընդունելով տարին օրացուցային, բաժանարարը 365 օր:

Պարտադիր վճարման ենթակա գումար

Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 10%, ոչ պակաս 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար

* կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված վարկային քարտերի դեպքում

Ապահովություն

Որպես ապահովություն Բանկը կարող է պահանջել ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Երաշխավորություն

Երաշխավոր(ներ)ի փաստաթղթավորված եկամուտը պետք է կազմի վարկառուի եկամտի առնվազն 50%-ը, ինչպես նաև վարկային պատմությունը պետք է բավարարի Բանկի կողմից սահմանված պահանջներին

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար:

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը:

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկ

[1]

 

 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:
 • Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.5%:

 

Սքորինգ համակարգով կամ տնտեսության որոշ ոլորտների աշխատակիցների համար սահմանված հատուկ վարկավորման պայմաններով հայտը դիտարկելու դեպքում կարող են կիրառվել այլ պայմաններ, ներառյալ վարկավորման նվազագույն սահմանաչափը 100,000 ՀՀ դրամ, տոկոսադրույք որը կարող է սահմանվել  ՀՀ դրամի դեպքում 13%-21%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում  13% - 21%, իսկ Եվրոյի դեպքում 12.5-21%, իսկ փաստացի տոկոսադրույքը ՀՀ դրամի դեպքում 13.79-23.15%, ԱՄՆ դոլարի դեպքում  13.79-23.15 %, Եվրոյի դեպքում 13.23-23.15 %:

**Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.

-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում

-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում

 

-Այլ շեղումների դեպքում

Գույքով ապահովված վարկային գիծ կրեդիտային քարտով

Վարկառուի նկարագրություն

ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ 18-65 տարեկան ֆիզիկական անձինք

Վարկի նպատակը

Վճարումների իրականացում

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Վարկի տրամադրման եղանակ

Գումարը տրամադրվում է քարտով`  անկանխիկ եղանակով

Ընդհանուր անգրավ պարտավորությունների առավելագույն գումար (ներառյալ այլ բանկերում և վարկային կազմակերպություններում)

Եկամուտի 8 ապատիկը, սակայն Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով կամ եկամուտը Նորք տեղեկատվա վերլուծական կենտրոնում գրանցված լինելու դեպքում՝ առավելագույնը 10 մլն ՀՀ դրամ

Փաստաթղթավորված եկամուտը Ամերիաբանկի միջոցով չստանալու դեպքում՝ առավելագույնը 6 մլն ՀՀ դրամ

Բանկում 6 ամսվա ընթացքում բանկային հաշիվներին միջին մնացորդի առկայության դեպքում՝ առավելագույնը՝ 6 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

Անժամկետ ցպահանջ*

Մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է Պայմանանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

 

Քարտատեսակ

Տարեկան տոկոսադրույք/

Փաստացի տոկոսադրույք [1]

Քարտի նվազագույն և առավելագույն վարկային սահմանաչափ

Քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Քարտային փաթեթի սպասարկման վճար

Master Card Standard/ VISA Classic 

17.5%

14.5%

12.5%

1,000,000-1,500,000 ՀՀ դրամ

3000-5,000 ԱՄՆ դոլար

3000-5,000 Եվրո

5,000 ՀՀ դրամ տարեկան, Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` 2,500 ՀՀ դրամ

-

Master Card Gold/ VISA Gold/ 

16.5%

13.5%

11.5%

1,500,000-5,000,000 ՀՀ դրամ

5,000-15,000 ԱՄՆ դոլար

5,000-15,000 Եվրո

2,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 20,000 ՀՀ դրամ տարեկան, Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` 10,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Քարտային փաթեթի սակագինը

1,500 ՀՀ դրամ ամսական / 15,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Master Card Platinum/ VISA Platinum 

16.5%

13.5%

11.5%

5,000,000-20,000,000 ՀՀ դրամ

15,000-50,000 ԱՄՆ դոլար

15,000-50,000 Եվրո

3,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 30,000 ՀՀ դրամ տարեկան, Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` 20,000 ՀՀ դրամ տարեկան

 

VISA Infinite 

15.5%

12.5%

10.5%

7,500,000 -100,000,000ՀՀ դրամ

5,000-200,000 ԱՄՆ դոլար

15,000-200,000 Եվրո

10,000 ՀՀ դրամ ամսական/ 100,000 ՀՀ դրամ տարեկան, Ինտերնետ/Մոբայլ Բանկինգ համակարգով պատվիրելու դեպքում` 75,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Փաստացի տոկոսադրույք**

ՀՀ Դրամ

16.68-19 %

ԱՄՆ դոլլար

13.27-18.15 %

Եվրո

11.05-15.35 %

Քարտի վարկային սահմանաչափի ավելացում

5,000 ՀՀ դրամ

Մարումների հաճախականությունը

Ամսական

Վճարման արտոնյալ ժամկետ

Մինչև 51 օր

Տոկոսների հաշվարկում

Մեկ ամսվա ընթացքում գծի սահմաններում օգտագործված գումարները վճարման արտոնյալ ժամկետում ամբողջությամբ մարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա տոկոս չի հաշվարկվում

Չմարելու դեպքում օգտագործված գումարների վրա օգտագործման առաջին իսկ օրվանից հաշվարկվում է տոկոս, որը հաշվարկվում է նաև հետագայում Օգտագործվող/ված գումարների նկատմամբ, որը ենթակա է մարման ամսական պարբերականությամբ:

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն [2]

Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ Բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, հիմնական միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամական միջոցներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր:

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ (անշարժ գույքի, տրանսպորտային միջոցի և հիմնական միջոցի դեպքում որպես արժեք հիմք է ընդունվում լիկվիդային արժեքը)

 

 • Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի.
  1. անշարժ գույք. Երևանում գտնվող գույքի համար`  70%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար`  60%
  2. տրանսպորտային միջոց`  60%
  3. հիմնական միջոց`  40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը
  4. Ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում`  80%
  5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից. -նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  90% -այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  70%

 

Գույքի գնահատում

Գրավադրվող գույքի գնահատումը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից

Գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի, տրանսպորտային և հիմնական միջոցների ապահովագրությունն իրականացվում է ամբողջ ժամկետի ընթացքում.

1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի չափով

2. Բանկի կողմից`  վարկի մնացորդի չափով:

Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ

 

 

 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար:
 • Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի/տրանսպորտային միջոցի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար:
 • Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ Տեղեկանքի վճար:

 

 

 

Վարկի վաղաժամկետ մարում

Վարկի ժամկետի առաջին 3 տարվա ընթացքում Վարկի լրիվ կամ մասնակի վաղաժամկետ մարման դեպքում վճարվում է ժամկետից շուտ վճարած գումարի 5%-ը, որը կիրառելի է 15 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի սահմանաչափի ժամկետից շուտ ամբողջական փակման դեպքում (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պարտատոմսերի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

Պահանջվող

Պարտադիր վճարման ենթակա գումար

Քաղվածքում արտացոլված օգտագործված գումարի 10%, ոչ պակաս 5,000 ՀՀ դրամ, 10 ԱՄՆ դոլար, 10 եվրո և կուտակված տոկոսագումար * կիրառելի չէ դրամական միջոցի գրավով կամ պարտատոմսերով ապահովված կամ Premium և Partner հաճախորդներին տրամադրված վարկային քարտերի դեպքում

Ապահովություն

Որպես ապահովություն Բանկը կարող է պահանջել ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

Երաշխավորություն

Երաշխավոր(ներ)ի փաստաթղթավորված եկամուտը պետք է կազմի վարկառուի եկամտի առնվազն 50%-ը, ինչպես նաև վարկային պատմությունը պետք է բավարարի Բանկի կողմից սահմանված պահանջներին

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Տույժ՝ ժամկետանց Վարկի և տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար:

Ժամկետանց վարկի նկատմամբ շարունակում է պայմանագրով նախատեսված տոկոսի հաշվարկումը

Վարկի ձևակերպման վայր

Բանկ

[1] Տոկոսադրույքի հետ կապված այլ պայմաններ

 • Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի Ապահովագրությունը Բանկի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը ավելացվում է Բանկի կողմից սահմանված հետևյալ վերադիրների չափով` 

- Ավտոտրասպորտային միջոց 2.5% 

- Հիմնական միջոց 0.5% 

 • Անշարժ գույքի ապահովագրությունը հաճախորդի կողմից իրականացնելու դեպքում տոկոսադրույքը նվազեցվում է 0.05%`  հաշվի առնելով ընդհանուր գրավային ապահովման մեջ յուրաքանչյուր գույքի տեսակի տեսակարար կշիռը:
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված ապահովվածության (վարկ/գրավ) ցուցանիշի շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է  +0.25%:
 • Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից  շեղման պարագայում տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.25%:
 • Այլ շեղումների դեպքում կարող է կիրառվել ավելի բարձր տոկոսադրույք +0.5%:
 • Վարկի գումարը 15մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում Հաճախորդի կողմից առանց վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանքի տարբերակ նախընտրելիս վարկի տոկոսադրույքը սահմանվում է +2% (կիրառելի չէ դրամական միջոցի/պատրատոմսերի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում):

**Փաստացի տոկոսադրույքի մեծությունը/արժեքը կարող է վերը նշվածից տարբերվել, եթե առկա են հետևյալ գործոնները կամ դրանցից որևէ մեկը.

-Հաճախորդի ցանկությամբ գույքի ապահովագրությունն Բանկի կողմից իրականացվելու դեպքում

-Վարկի մարումների դիֆերենցված կամ խառը եղանակն ընտրելու դեպքում

-Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված վճարունակության չափանիշներից շեղման դեպքում

-Լրացուցիչ գույք գրավադրելու դեպքում

-Այլ շեղումների դեպքում

[2] Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը`   ՀՀ և ԼՂՀ մայրաքաղաքներ և մարզկենտրոններ, ինչպես նաև Աբովյան, Էջմիածին, Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Քաջարան և Ջերմուկ քաղաքներ:

Արտասահմանյան արտադրության տրանսպորտային միջոցի արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 12 տարի`  բացառությամբ ռուսական, չինական և պարսկական արտադրության տրանսպորտային միջոցների, որոնց դեպքում արտադրության ժամկետը սահմանվում է առավելագույնը 8 տարի:

Գրավադրվող անշարժ կամ շարժական գույքը պարտադիր գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններից որևէ մեկի կողմից` հաճախորդի ընտրությամբ: Գույքի գնահատման արժեքը կազմում է 13.000 -30.000 ՀՀ դրամ ՝ կախված գույքի տեսակից: Առանձին դեպքերում խոշոր գույքի գնահատման վճարը սահմանվում է պայմանագրային հիմունքներով: 

Բացի այդ հաճախորդը վճարում է նաև այլ ծառայությունների համար`

 • նոտարական վճար – միանվագ 14.000-16.000 ՀՀ դրամ` տրանսպորտային միջոցի դեպքում,
 • նոտարական վճար – միանվագ 13.000-18.000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի դեպքում,
 • միասնական տեղեկանք (անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ)`  10.000 ՀՀ դրամ,
 • անշարժ գույքի գրավի իրավունքի գրանցման վկայական`  26.000 ՀՀ դրամ
 • ՀՀ Ոստիկանության վճար (արգելանքի և շարժական գույքի գրավադրման համար) – միանվագ 5.000 ՀՀ դրամ:

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է յուրաքանչյուր տարի վարկի ամբողջ ժամկետի ընթացքում, Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի չափով, Հաճախորդի կողմից` առնվազն վարկի մնացորդի չափով: Բանկի կողմից ապահովագրության ենթակա չեն հետևյալ տրանսպորտային միջոցները`

 • ավտոմեքենաներ, որոնք կրում են վտանգ սպառնացող ապրանքներ` տոքսիկ նյութեր, քիմիկատներ, ռադիոակտիվ և պայթյունավտանգ նյութեր,
 • ավտոմեքենաներ, որոնք կմասնակցեն մրցույթներին, փորձարկումներին կամ ունեն երեք անիվ, ձնեմաքրող մեքենաներ, մոտոցիկլետներ, հատուկ տեխնիկա հանդիսացող մեքենաներ,
 • տաքսի ծառայության և վարձով տրվող ավտոմեքենաներ:

 Անշարժ գույքի համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0,15-0.2 տոկոսը, սարքավորումների համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.2-0.35 տոկոսը, շրջանառու միջոցների համար ապահովագրավճարը կազմում է վարկի գումարի 0.3-0.5 տոկոսը, ավտոմեքենաների համար ապահովագրավճարը սկսվում է վարկի գումարի 2,5 տոկոսից: Վերոնշյալ սակագները կարող են փոփոխվել կախված շուկայի իրավիճակից:

Վարկի ապահովություն հանդիսացող գրավի առարկաների արժեքը ներառվում է վարկ/գրավ հարաբերակցության հաշվարկում հետևյալ առավելագույն սահմանաչափերով ըստ յուրաքանչյուր գրավատեսակի.

1. անշարժ գույք. Երևանում գտնվող գույքի համար`  70%, Երևանից դուրս գտնվող գույքի համար`   60% 

2. տրանսպորտային միջոց`  60% 

3. հիմնական միջոց`  40%, բայց ոչ ավելի քան ընդհանուր գրավի մեջ 30%-ը

4. ոսկու առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ Ամերիաբանկում`  80% 

5. դրամական միջոց Ամերիաբանկում/ Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, որից. -նույն արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  90% -այլ արժույթով դրամական միջոցներ/ պարտատոմսեր`  70%

Բանկի որոշմամաբ կարող է տրամադրվել քարտով վարկային գիծ`  հետևյալ պայմաններով.

Արժույթ

Տոկոսադրույք

Վարկային գիծ/Ավանդ հարաբերակցություն (LTV) [1]

Ավանդի արժույթով

Ավանդի տոկոսադրույք +4%

Մինչև 90%

Ավանդի արժույթից տարբերվող արժույթով

Քարտով վարկային գծերի սակագներով սահմանված տոկոսադրույքով

Մինչև 70%

[1] Վարկային գիծ/ավանդ հարաբերակցության մեջ ավանդի գումարը ներառվում է ժամկետի սկզբում վճարված տոկոսագումարը նվազեցնելուց հետո:

Վարկային քարտով պարտավորությունները ժամանակին չմարելու դեպքում, բանկն իրավունք ունի անակցեպտ գանձել պարտավորության գումարը ավանդի գումարից: 

Վարկային գիծ` առանց ապահովության

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկային հայտն օնլայն ներկայացնելու դեպքում անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ և հանրային ծառայության համարանիշ/սոցիալական քարտ:

Վարկային գիծ` ապահովությամբ

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**
 • Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ
 • Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ:

Վարկային գիծ կրեդիտային քարտով

Նպատակ

Սակագին

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000 ՀՀ դրամ

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000 ՀՀ դրամ

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում: 

Գույքով ապահովված վարկային գիծ կրեդիտային քարտով

Նպատակ

ՀՀ դրամ

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)


Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում: 

Ուշադրություն` վարկային քարտի նվազագույն մարման գումարը չվճարելու դեպքում բանկը գանձում է վճար` 5,000 ՀՀ դրամի չափով: 2015թ. հունվարից հետո կնքված վարկային քարտերի համար միանվագ գումարի փոխարեն գործում են «Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններով» նախատեսված ժամկետանց մայր գումարի եւ տոկոսի նկատմամբ գործող տույժերն եւ տուգանքները:

Վարկային գիծ առանց ապահովության


Վարկային գիծ ապահովությամբ

Թարմացված է առ  16.05.2022 12:26