Վարկային Գիծ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
loan-limit-icon
100,000 -100 մլն ՀՀ դրամ 1

Վարկի գումար

overdraft-time-icon
Անժամկետ ցպահանջ*

Մինչև Բանկի կողմից վարկի հետկանչումը, որն իրականացվում է պայմանագրով սահմանված կարգով և պայմաններով Բանկի կողմից պարբերաբար իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքերի հիման վրա:

percentage-icon
13.79-23.13%

Փաստացի տոկոսադրույք

1Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում առավելագույնը՝ 10 մլն ՀՀ դրամ

Վարկային գիծ


Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է վարկային գիծը: Դա Բանկի կողմից քեզ տրամադրվող վարկային միջոցներ են, որոնք հասանելի են կրեդիտային քարտով: Վարկային գիծը հարմար լուծում է անկանխիկ գնումների համար, որը ձևակերպելով՝ դու կստանաս. 

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


արտոնյալ ժամանակահատված. գումարը մինչև 51 օր անտոկոս վերադարձնելու հնարավորություն,

տոկոսագումարների հաշվարկ միայն ծախսված գումարի նկատմամբ. վարկային գիծը չօգտագործելու դեպքում դու տոկոսագումարներ չես վճարի,

Գումար՝ աշխատավարձի մինչև 4-ապատիկի չափով1

Առանց հավելյալ վճարների՝ օնլայն դիմելու դեպքում

Առավելություններ

time icon
Հայտի պատասխան 5 րոպեում

Օնլայն վարկային հայտ ներկայացնելու դեպքում հայտի պատասխանը կստանաս անմիջապես՝ մինչև 5 րոպեի ընթացքում:

online loan icon
Վարկի տրամադրում՝ առանց Բանկ այցելելու

Եթե ունես Ամերիաբանկի ակտիվ քարտ, կարող ես վարկը ստանալ Ամերիաբանկի հաշվին՝ առանց Բանկ այցելելու1

1 Բանկի պայմաններին և սահմանված կարգին բավարարելու դեպքում:

security icon
Ապահով և անվտանգ

Մեր քարտերով առցանց գործարքների անվտանգությունն ապահովվում է «3D Secure» տեխնոլոգիայով, և մենք միշտ քո կողքին ենք` միջոցներիդ և տվյալներիդ պատշաճ անվտանգություն երաշխավորելու հարցում: Քարտերի վերաբերյալ ցանկացած հարցի դեպքում դիմի՛ր Բանկ՝ 24/7 ռեժիմով:

pin code icon
PIN կոդի ինքնուրույն սահմանում

Հեշտությամբ մտապահելու համար ինքնուրույն սահմանի՛ր վճարային քարտիդ PIN կոդը բանկոմատի միջոցով: Հավելյալ անվտանգության ապահովման համար կարող ես նաև փոխել այն, եթե այն հասանելի է դարձել երրորդ անձանց կամ նման կասկած ունես:

applying online icon
Հաշվի կառավարում՝ առանց Բանկ այցելելու

Կարող ես կառավարել հաշիվներդ Օնլայն/Մոբայլ բանկինգի, ինչպես նաև հեռախոսային բանկինգի միջոցով. կատարի՛ր փոխանցումներ, վճարումներ, մարի՛ր վարկերդ, ստուգի՛ր հաշիվդ և շատ ավելին:

ussd service icon
USSD ծառայություն

Օրվա ցանկացած ժամի, ցանկացած վայրում բլոկավորել քարտը, ստանալ տեղեկություններ հաշվի մնացորդի, հասանելի ծառայությունների, վերջին գործարքների վերաբերյալ կարելի է նաև USSD-հրահանգների միջոցով:

Վարկային գիծ`  առանց ապահովության

Վճարային քարտերով տրամադրվող վարկային գիծը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները:

13.79-23.13%

Փաստացի տոկոսադրույք

Անժամկետ ցպահանջ

Մարման ժամկետ

100,000 -100 մլն ՀՀ դրամ 1
1 Սքորինգ համակարգով տրամադրվող վարկերի դեպքում առավելագույնը՝ 10 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D card loan illustration

Վարկային գիծ`  ապահովությամբ

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է վարկային գիծ` ապահովությամբ: Դա Բանկի կողմից քեզ տրամադրվող վարկային միջոցներ են, որոնք հասանելի են կրեդիտային քարտով:

18.39-23.42 %

Փաստացի տոկոսադրույք

Անժամկետ ցպահանջ

Մարման ժամկետ

1 մլն -100 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3D umbrella illustration

Օվերդրաֆտ

credit-line-icon

Վճարային քարտերով տրամադրվող օվերդրաֆտը քեզ հնարավորություն է տալիս առանց քարտային հաշվին նախապես գումար մուտքագրելու օգտագործել Բանկի կողմից տրամադրված վարկային միջոցները:

Սպառողական վարկ

scoring loan icon

Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Այս վարկատեսակը քեզ հարմար է, եթե ստացած գումարը նախատեսում ես ծախսել կանխիկ տարբերակով` ամսական կատարելով ֆիքսված մարումներ:

Ապառիկ ֆինանսավորում

consumer finance icon

Ապառիկ գնումը ձևակերպվում է անմիջապես խանութում՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության և ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում: