Ավանդի ներդրման և Սպասարկման Կանոններ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Սակագին

Ստանդարտ

1. Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

 

1.1.   ՀՀ դրամ[1]

 

1.1.1.  Մինչև 400,000 ՀՀ դրամը ներառյալ[2]

500 ՀՀ դրամ

1.1.2.  400,000 ՀՀ դրամից ավելի

Անվճար

1.2.   ԱՄՆ դոլար, եվրո[3]

Անվճար

1.3.   ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ , կանադական դոլար, ավստրալական դոլար, ճապոնական իեն[4]

3%

2. Կանխիկի տրամադրում[5]

 

2.1.    Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

Անվճար

2.2.    Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից[6]

 

2.2.1. ՀՀ դրամ

 

2.2.1.1.  Երևան քաղաքում գտնվող  Բանկի մասնաճյուղերում

0.2%,

նվազագույնը`

500  ՀՀ դրամ

2.2.1.2.  Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղերում

0.1%,

նվազագույնը`

200 ՀՀ դրամ

2.2.2.   ՌԴ ռուբլի

0.3%,

նվազագույնը`

1,000 ՀՀ դրամ

2.2.3.  ԱՄՆ դոլար, եվրո, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ , կանադական դոլար, ավստրալական դոլար, ճապոնական իեն

 

1%,

նվազագույնը`

1,000  ՀՀ դրամ

 

2.3.    Ամերիաբանկի կանխիկացման կետերում (POS տերմինալ) այլ բանկերի կողմից թողարկված պլաստիկ քարտերով կանխիկի տրամադրում

3 %,

նվազագույնը`

2,000 ՀՀ դրամ

2.4.    Կանխիկի տրամադրում հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդներին 

1%, նվազագույնը`

1,000  ՀՀ դրամ

2.5.    Ներբանկային (Ամերիաբանկի համակարգում) փոխանցումներից կանխիկ միջոցների տրամադրում հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդներին

 

2.5.1.  ՀՀ դրամի դեպքում

 0.3%,

նվազագույնը`

1,000 ՀՀ դրամ

2.5.2.  Արտարժույթի դեպքում

1%, նվազագույնը`

1,000  ՀՀ դրամ

3.    Հաշվետեր չհանդիսացող հաճախորդներից ՀՀ դրամի թղթադրամների և մետաղադրամների ընդունում և փոխանակում

 

 

3.1. Յուրաքանչյուր դրամանիշից մինչև 50-ական հատ ներառյալ

Անվճար

3.2.  Յուրաքանչյուր դրամանիշից 50-ական հատից ավելի (գերազանցող մասով)

1 հատը 10 ՀՀ դրամ, նվազագույնը`

1,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 10,000 ՀՀ դրամ

 

 

[1] Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հաշվին կանխիկի մուտքագրման համար, անկախ գումարի մեծությունից, գանձվում է մուտքագրվող գումարի 0.3%, սակայն ոչ պակաս քան 5,000 ՀՀ դրամ:

[2] Բացառությամբ հետևյալ դեպքերի, որոնց պարագայում հաշվին կանխիկ միջոցների մուտքագրման դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում.

  • Միջնորդավճարի գանձման նպատակով կանխիկի մուտքագրում,
  • Ժամկետային ավանդ ներդնելիս կանխիկի մուտքագրում,
  • Մասնագետ-գանձապահի միջոցով կատարվող այլ գործարքների (ներառյալ հաշվից փոխանցում, նույն հաճախորդի այլ հաշիվներին կանխիկի մուտքագրում, արտարժույթի փոխանակում, վարկի վաղաժամկետ մարում)ներառյալ ՀՀ Պետական և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, այդ թվում՝ նոտարական գրասենյակներին, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակներին և պետական այլ մարմինների հաշիվներին կատարվող փոխանցումների) հետ միաժամանակ իրականացվող կանխիկի մուտքագրում:

[3] 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամների հաշվին մուտքագրման համար կիրառվում է 2% միջնորդավճար: 500 եվրո արժողությամբ թղթադրամներ ընդունվում են միայն  Գլխամասային գրասենյակում:

[4] Ժամկետային ավանդ ներդնելիս կանխիկի մուտքագրումը կատարվում է անվճար: Ավանդի ներդրումից հետո 30 օրվա ընթացքում ժամկետից շուտ ընդհատվող ավանդների դեպքում ավանդը մարելիս գանձվում է միջնորդավճար` Բանկում գործող կանխիկի մուտքի դրույքաչափի չափով:

[5] Կանխիկ միջոցների տրամադրումն իրականացվում է ստորև ներկայացված աղյուսակի հիման վրա.

Գրասենյակ

Կանխիկի տրամադրում

առանց նախապես ներկայացված հայտի

Կանխիկի տրամադրում նախապես

ներկայացված հայտի հիման վրա

Պահանջվող կանխիկ գումար

(տրամադրվում է հայտը ներկայացնելու  գործառնական օրվա ընթացքում)

Պահանջվող կանխիկ գումար

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ մինչև 13:00 հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կանխիկ գումարի տրամադրման ժամկետ 13:00-ից հետո հայտ ներկայացնելու դեպքում

Կամար մասնաճյուղ/

Գլխամասային գրասենյակ

Մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ,

 50,000 ԱՄՆ դոլար,

30,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

30 մլն ՀՀ դրամից,

50,000 ԱՄՆ դոլարից,

30,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 3 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև 4 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքում գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր (բացառությամբ Կամար մ/ճ-ի)

Մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ,

25,000 ԱՄՆ դոլար,

15,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

20 մլն ՀՀ դրամից,

25,000 ԱՄՆ դոլարից,  15,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև  3 գործառնական օրվա ընթացքում

Մինչև  4 գործառնական օրվա ընթացքում

Երևան քաղաքից դուրս գտնվող Բանկի մասնաճյուղեր

Մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ,

10,000  ԱՄՆ դոլար,

10,000 եվրո և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

10 մլն ՀՀ դրամից,

10,000  ԱՄՆ դոլարից,  10,000 եվրոյից և

1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթից ավել

(մյուս արտարժույթների դեպքում)

Մինչև 5 գործառնական օրվա ընթացքում

 

Այն դեպքում, երբ հաշվից կանխիկացումից հետո  հաճախորդը փակում է Բանկում առկա բոլոր հաշիվները և հաճախորդի հաշիվների մնացորդը փոքր է սակագներով սահմանված կանխիկացման նվազագույն  գումարից, կանխիկացումից միջնորդավճար չի գանձվում:

[6] Կանխիկի տրամադրման միջնորդավճար չի գանձվում հետևյալ միջոցների կանխիկացման  դեպքերում.

  • 91 օր և ավել ժամկետով ներդրված, ինչպես նաև 31 օրով ներդրված և 3 անգամ անընդմեջ երկարաձգված ավանդների գումարների դեպքում (բացառությամբ ավանդատուի նախաձեռնությամբ պայմանագրի ժամկետից շուտ դադարեցվող ավանդների);
  • ընդհատման հնարավորություն ունեցող ավանդների պայմանագրի ժամկետից շուտ դադարեցվող գումարների դեպքում, եթե դադարեցումը կատարվում է ավանդի ներդրումից առնվազն 91 օր հետո;
  • նվազեցման հնարավորություն ունեցող ավանդների պայմաններով նախատեսված չափով նվազեցվող գումարների դեպքում;
  • պարտատոմսերի գումարների դեպքում` մինչև պարտատոմսի մարման ժամկետը պարտատոմսը պահպանելու դեպքում:
  • ավանդների, խնայողական հաշիվների միջոցների նկատմամբ հաշվեգրված տոկոսագումարների և պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարման դեպքում:

   Բանկի կողմից վարկի տրամադրումից առաջացած գումարներից կիրառվում է նշված սակագինը, եթե տվյալ վարկատեսակի պայմաններով այլ սակագին չի սահմանվում:

Հաշիվների քաղվածքը Բանկը տրամադրում է հաճախորդին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և/կամ Հաճախորդի հետ համաձայնեցված պարբերականությամբ և եղանակով:

ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵԼՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՁԵՐ ՆԱԽԸՆՏՐԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ՝ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԿԱՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ: ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄՆ ԱՄԵՆԱՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏՆ Է: ԱՅՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է 24/7 ՌԵԺԻՄՈՎ, ԶԵՐԾ Է ԹՂԹԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ:

Հաշվից քաղվածքները տրամադրվում են հետևյալ սակագներով. 

Քաղվածքի տրամադրման միջնորդավճար

 

Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

անվճար

1 տարուց ավել վաղեմություն ունեցող քաղվածքի, քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում կամ էլեկտրոնային ձևով պահվող այլ փաստաթղթի տրամադրում

5,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր տարվա քաղվածքի համար

Ցանկացած վաղեմության քաղվածքի ուղարկում հաճախորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեին առանց դրոշմակնիքի

անվճար

Քաղվածքի առաքման միջնորդավճար

 

Էլեկտրոնային փոստով

անվճար

Փոստով՝ ՀՀ տարածքում

ամսական 1,000 ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ

Փոստով՝ ՀՀ տարածքից դուրս*

համաձայն փոստային ծառայության կողմից ներկայացված ծախսերի


*Առաքումը կատարվում է ռեգուլյար փոստի միջոցով:

Թարմացված է առ 14.06.2023