Էսքրոու հաշիվ | Բանկային հաշիվներ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ի՞նչ է էսքրոու հաշիվը


Անշարժ գույքի առք ու վաճառքի կամ այլ խոշոր գործարքների ժամանակ հավելյալ ապահովության և վստահության գրավականը Ամերիաբանկում բացված քո Էսքրոու հաշիվն է։ Սա հատուկ բանկային հաշիվ է, որի վրա պահվում են դրամական միջոցները, մինչև առք ու վաճառք կամ խոշոր գործարք իրականացնող կողմերի միջև պարտավորությունները կատարված լինեն։

Առավելություններ

cooperation icon
Վստահություն

Էսքրոու հաշվին մուտքագրված միջոցները կփոխանցվեն շահառուին միայն համապատասխան գործարքը վերջնականացնելու և պայմանագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ և պատշաճ կատարելու, ինչպես նաև համապատասխան փաստաթղթերը Բանկ ներկայացվելու դեպքում,

friend icon
Ապահովություն

Բանկից հետ կստանաս էսքրոու հաշվին մուտքագրված գումարը, եթե գործարքի մյուս կողմը չի կատարել իր պարտավորությունները կամ համապատասխան պայմանագրով կամ կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված այլ դեպքերում։

Առևտրի ֆինանսավորման գործիքների սակագներ և պայմաններ
Տեղեկատվական ամփոփագիր էսքրոու հաշիվների համար

2.1.  

Էսքրոու ծառայության միջնորդավճար

 

2.1.1.          

Ֆիզիկական անձանց միջև ՀՀ-ում գրանցված անշարժ գույքի կամ տրանսպորտային միջոցի առուվաճառքի   դեպքում

Մինչև 100մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարի գործարքների դեպքում` 40,000 ՀՀ դրամ;

100մլն - 500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարի գործարքների դեպքում` 0.15% էսքրոու գումարից;

500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքների դեպքում` համաձայն պայմանագրի, նվազագույնը ` 1,000,000 ՀՀ դրամ

2.1.2.         

Բանկում ֆիզիկական անձի վարկային պարտավորության գծով գրավի առարկա հանդիսացող գույքի վաճառքի դեպքում  

25,000 ՀՀ դրամ

2.1.3.         

Մնացած դեպքերում

Մինչև 500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարի գործարքների դեպքում՝ միանվագ 0.3% էսքրոու գումարից, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 1,000,000 ՀՀ դրամ;

500 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթով գումարը գերազանցող գործարքների դեպքում՝  համաձայն պայմանագրի, նվազագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

2.2.  

Էսքրոու պայմանագրում պայմանների փոփոխություն

25,000 ՀՀ դրամ` յուրաքանչյուր լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու համար, ընդ որում էսքրոու գումարի ավելացման դեպքում ավելացված մասով կգանձվի նաև Էսքրոու ծառայության միջնորդավճար

2.3.  

Էսքրոու պայմանագրի ներքո ստացված փաստաթղթերի ստուգում

Չի գանձվում

2.4.  

Էսքրոու հաշվից գումարի կանխիկացում

Համաձայն Բանկի Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար սակագների[1] գլուխ 3-րդի («Կանխիկով կատարվող գործառնություններ»)

2.5.  

Էսքրոու հաշվից գումարի փոխանցում

Համաձայն Բանկի Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար սակագների[2] գլուխ 4-րդի («Փոխանցումներ»)

[1] «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար (11RBD PL 72-01-01), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 27.05.2015թ. թիվ 03/59/15 որոշմամբ: Հղումը`  https://ameriabank.am/useful-links

[2] «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար (11RBD PL 72-01-01), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 27.05.2015թ. թիվ 03/59/15 որոշմամբ: Հղումը`  https://ameriabank.am/useful-links

 

Սմարթ հաշիվ

smart account icon

Բացիր հաշիվ Ամերիաբանկում՝ առանց բանկ այցելելու և ստացիր անվճար բանկային հաշիվ, վճարային քարտ և օնլան/մոբայլ բանկինգ։

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

Escrow icon

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվը չափազանց հարմար և շահավետ միջոց է ներդնելու գումար և վաստակելու թանկարժեք մետաղների արժեքի բարձրացման շնորհիվ:

Խնայողական հաշիվ

saving icon

Դու կարող ես ներդնել որոշակի գումար՝ դրա նկատմամբ հաշվարկվող հարմար տոկոսադրույքով, ցանկացած ժամանակ ավելացնել կամ նվազեցնել գումարը

Թարմացված է 06.04.2023 10:39