Արտարժույթային գործառնություններ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Արտարժույթի փոխարկման գործարքները յուրաքանչյուր գործարարի առօրյայի մի մասն են։ Մենք հոգ ենք տանում, որ յուրաքանչյուր լուծում և ծառայություն համապատասխանի մեր հաճախորդների կարիքներին և օգնի խնայել ժամանակը, լինի հարմար և հասանելի:

Մեզ մոտ հասանելի են արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ մրցունակ փոխարժեքներով: Մենք անում ենք առավելագույնը արտարժույթի փոխարժեքների շարունակական փոփոխման պայմաններում ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։

Սփոթ գործարքներ

Արտարժույթի շուկայում գործարքների իրականացման մեր լայն հնարավորությունների շնորհիվ կարելի է գնանշվող արտարժույթի փոխարկման գործառնություններն իրականացնել առավել մրցունակ փոխարժեքներով:

Սվոփ գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք պայմանագրային հիմունքներով արժութային և փոխարժեքային սվոփ  գործարքների կնքում` ներքին և միջազգային շուկաներում.

Սվոփ գործարքները կնքվում են միայն իրավաբանական անձանց հետ:


Ֆորվարդային գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք Բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ հետևյալ պայմաններով.

Ֆորվարդային գործարքները կնքվում են միայն իրավաբանական անձանց հետ`   պայմանագրային հիմունքներով,

Գործարքի նվազագույն ծավալը`   50,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք արտարժույթ,

Որպես ֆորվարդային գործարքի ապահովություն սառեցվող գումարի մեծությունը`   գործարքի ծավալի 5-10%,

500,000 ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող գործարքների փոխարժեքները սահմանվում են անհատապես բանկի համապատասխան բաժնի կողմից` ելնելով գործարքի ծավալից, ժամկետայնությունից և շուկայի իրացվելիությունից,

Ներկայացված ժամկետներից տարբերվող ժամկետներով գործարքների փոխարժեքներին կարող եք ծանոթանալ` կապ հաստատելով բանկի համապատասխան աշխատակցի հետ:

 ՕրերԱռքՎաճառք
USD30393.06400.41
EUR30419.01434.53
USD90395.88406.17
EUR90423.74442.28
USD180399.66414.69
EUR180430.12453.19

Արդյո՞ք արտարժութային գործարքի համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Մինչև 400,000 ՀՀ դրամի չափով գործարքների դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ անհրաժեշտ չէ:

Կարո՞ղ եմ արժույթը փոխանակել Oնլայն բանկինգի միջոցով:

Այո՛, գնել կամ վաճառել արտարժույթը կարելի է անկանխիկ՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով: Սակայն 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները ենթակա են հաստատման Բանկի կողմից:


Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 18:00-ից հետո, և ոչ աշխատանքային օրերին (ներառյալ՝ տոն օրերը) Օնլայն բանկինգի միջոցով արտարժույթի առքի ու վաճառքի 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները կարող են մերժվել՝ պայմանավորված ներքին և միջազգային շուկաներում փոխարժեքների տատանումներով: 

Oնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:

Ո՞ր դեպքերում կարող են մերժվել արժույթի փոխանակման գործարքները:

Արժույթի փոխանակման գործարքները կարող են մերժվել.

  • եթե տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտին հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում գործարքի իրականացման համար;
  • եթե հաճախորդի հաշվի նկատմամբ առկա են սահմանափակումներ (ԴԱՀԿ արգելանք կամ այլ սահմանափակումներ);
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 1,000 ( մեկ հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք`  Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում;
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը: Ընդ որում, սույն կետով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում գործարքը կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարկված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։
  • այլ:


Կարևոր է իմանալ նաև հետևյալը. 

  • օնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:
  • արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքն անվճար է:

Ի՞նչ առանձնահատկություններ կան արտարժույթի փոխանակումների դեպքում

Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ՝ համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

Թարմացված է առ 01.11.2022թ. 10:18