Արտարժույթային գործառնություններ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Ի՞նչ է արտարժույթային գործառնությունը

Արտարժույթի փոխարկման գործարքները յուրաքանչյուր գործարարի առօրյայի մի մասն են։ Մենք հոգ ենք տանում, որ յուրաքանչյուր լուծում և ծառայություն համապատասխանի մեր հաճախորդների կարիքներին և օգնի խնայել ժամանակը, լինի հարմար և հասանելի:

Մեզ մոտ հասանելի են արտարժույթի փոխանակման ծառայություններ մրցունակ փոխարժեքներով: Մենք անում ենք առավելագույնը արտարժույթի փոխարժեքների շարունակական փոփոխման պայմաններում ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար։

ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ


Սփոթ գործարքներ

Սվոփ գործարքներ

Ֆորվարդային գործարքներ

Ֆորվարդային գործարքներ

Մենք առաջարկում ենք Բանկի կողմից գնանշվող արժույթներով ֆորվարդային գործարքներ հետևյալ պայմաններով.

Ֆորվարդային գործարքները կնքվում են միայն իրավաբանական անձանց հետ`  պայմանագրային հիմունքներով,

Գործարքի նվազագույն ծավալը`  50,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք արտարժույթ,

Որպես ֆորվարդային գործարքի ապահովություն սառեցվող գումարի մեծությունը`  գործարքի ծավալի 5-10%,

500,000 ԱՄՆ դոլարը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող գործարքների փոխարժեքները սահմանվում են անհատապես բանկի համապատասխան բաժնի կողմից`  ելնելով գործարքի ծավալից, ժամկետայնությունից և շուկայի իրացվելիությունից,

Ներկայացված ժամկետներից տարբերվող ժամկետներով գործարքների փոխարժեքներին կարող եք ծանոթանալ`  կապ հաստատելով բանկի համապատասխան աշխատակցի հետ:

 ՕրերԱռքՎաճառք
USD30399.16407.66
EUR30432.44450.00
USD90401.29413.03
EUR90436.12456.79
USD180404.15421.10
EUR180441.24466.57

Հարց ու պատասխան

Արդյո՞ք արտարժութային գործարքի համար անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Մինչև 100,000 ՀՀ դրամի չափով գործարքների դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ անհրաժեշտ չէ:

Կարո՞ղ եմ արժույթը փոխանակել Oնլայն բանկինգի միջոցով:

Այո՛, գնել կամ վաճառել արտարժույթը կարելի է անկանխիկ՝ Օնլայն բանկինգի միջոցով: Սակայն 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները ենթակա են հաստատման Բանկի կողմից:


Խնդրում ենք ի նկատի ունենալ, որ աշխատանքային օրերին՝ ժամը 18:00-ից հետո, և ոչ աշխատանքային օրերին (ներառյալ՝ տոն օրերը) Օնլայն բանկինգի միջոցով արտարժույթի առքի ու վաճառքի 20 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի գործարքները կարող են մերժվել՝ պայմանավորված ներքին և միջազգային շուկաներում փոխարժեքների տատանումներով: 

Oնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:

Ո՞ր դեպքերում կարող են մերժվել արժույթի փոխանակման գործարքները

Արժույթի փոխանակման գործարքները կարող են մերժվել.

  • եթե տվյալ աշխատանքային օրվա ավարտին հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում գործարքի իրականացման համար;
  • եթե հաճախորդի հաշվի նկատմամբ առկա են սահմանափակումներ (ԴԱՀԿ արգելանք կամ այլ սահմանափակումներ);
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 1,000 ( մեկ հազար) ԱՄՆ դոլարը կամ դրան համարժեք`  Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը հաշվետեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց դեպքում;
  • եթե փոխանակման գործարքի գումարը կազմում կամ գերազանցում է 200,000 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք` Բանկի կողմից գնանշվող այլ արտարժույթը: Ընդ որում, սույն կետով նշված սահմանաչափը գերազանցելու դեպքում գործարքը կարող է կատարվել Բանկի կողմից հրապարկված փոխարժեքներից տարբերվող` հաճախորդի հետ պայմանագրային հիմունքներով համաձայնեցված այլ փոխարժեքով։
  • այլ:


Կարևոր է իմանալ նաև հետևյալը. 

  • օնլայն բանկինգի միջոցով իրականացվող արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքների հնարավոր մերժումների դեպքում՝ հաճախորդին իրազեկվում է մերժման պատճառը:
  • արտարժույթի առքուվաճառքի գործարքն անվճար է:

Ի՞նչ առանձնահատկություններ կան արտարժույթի փոխանակումների դեպքում

Չինական յուանով առուվաճառքի գործարքները կնքվում են բացառապես իրավաբանական անձ հաճախորդների հետ՝ համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում:

Որո՞նք են համարվում օտարերկրյա պետությունների հնամաշ թղթադրամներ և ի՞նչ սակագներ են կիրառվում հնամաշ դրամանիշների փոխանակման համար։

Օտարերկրյա պետությունների հնամաշ թղթադրամների նկարագրությունն ու ընդունման պայմաններն այստեղ են, իսկ հնամաշ դրամանիշերի փոխանակման սակագները` հետևյալ փաստաթղթի 12-րդ էջում:

Այլ ծառայություններ

Քեզ կհետաքրքրի նաև

Արժեթղթերի շուկայում գործառնություններ

saving

Արժեթղթերի շուկայում գործառնությունները լրացուցիչ եկամուտի հնարավորություն են: Մենք առաջարկում ենք ֆոնդային բորսայում, արտաբորսայում, ինչպես նաև միջազգային մասնագիտացված ֆոնդային և ապրանքահումքային շուկաներում գործառնությունների իրականացման արդյունավետ լուծումներ:

Ներդրումային վարկեր

investment icon

Մենք ստեղծել ենք քեզ համար բացառիկ հնարավորություն և առաջարկում ենք վարկատեսակ, որի օգնությամբ դու կարող ես ձեռք բերել մասնակցություն և/կամ բաժնեմասնակցություն Հայաստանում գործող իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում։

Պարտատոմսեր

bonds icon

Դու ևս կարող ես դառնալ պարտատոմսերի սեփականատեր և պարբերաբար տոկոսագումարներ ստանալ արժեկտրոնի տեսքով: Ժամկետի ավարտին մենք կվճարենք պարտատոմսերի անվանական արժեքը:

Թարմացված է առ 11.10.2023 16:40