Քարտից Քարտ Փոխանցումներ

Ցանկանո՞ւմ ես գումար փոխանցել


Կատարել փոխանցում

Փոխանցման միջնորդավճարը կազմում է փոխանցվող գումարի 2%-ը, որը վճարում է փոխանցում կատարողը:

Փոխանցումները կարելի է կատարել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով, ՌԴ ռուբլիով, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ կամ փոխանցման պահին դրան համարժեք արտարժույթ:

Գումարի ակնթարթային հասանելիություն՝ փոխանցումը պատշաճ կատարելու դեպքում 1:


Փոխանցվող գումարի նվազագույն չափը 1,000 ՀՀ դրամ է կամ արտարժույթով՝ փոխանցման պահին դրան համարժեք գումարը:

Օրական կարելի է կատարել միևնույն հաշվին ուղղված առավելագույնը 3 (երեք) գործարք:


Մեկ գործարքի առավելագույն գումարը 

Արժույթ

Գումար

ՀՀ Դրամ

500,000

ԱՄՆ դոլար

1,000

Եվրո

1,000

Ռուբլի

50,000


1Տեխնիկական խնդիրների կամ խափանումների դեպքում փոխանցված դրամական միջոցները հասանելի են դառնում ստացողի քարտին կամ բանկային հաշվին փոխանցմանը հաջորդող աշխատանքային օրը՝ մինչև Երևանի (ՀՀ) ժամանակով ժամը 13:00-ն:

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55