Օնլայն ԱՊՊԱ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
special icon
Անձնական վնասների դեպքում

Ապահովագրական մեկ պատահարի համար՝ 33,000,000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 3,300,000 ՀՀ դրամ:

check-mark icon
Գույքային վնասների դեպքում

Ապահովագրական մեկ պատահարի համար՝ 18,000,000 ՀՀ դրամ, յուրաքանչյուր տուժողի համար՝ 1,800,000 ՀՀ դրամ։

Ին՞չ է ԱՊՊԱ-ն


ԱՊՊԱ-ն ավտոտրանսպորտային միջոցների պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն է, որը երաշխավորում է ավտոտրանսպորտային միջոցի օգտագործման հետևանքով երրորդ անձանց կյանքին և/կամ գույքին պատճառված վնասների փոխհատուցումը։

ԱՊՊԱ պայմանագիրը պարտադիր է, եթե ավտոտրանսպորտային միջոցը հաշվառված է ՀՀ տարածքում, և (կամ) այն ՀՀ տարածք ես ներմուծել վարելու միջոցով:

Առավելություններ

ccheck-mark icon
Արագ և պարզ

Քեզանից կպահանջվի առավելագույնը 5 րոպե․ ընդամենը մուտքագրի՛ր ավտոմեքենայի համարանիշն ու անձը հաստատող փաստաթղթի համարը։

cooperation icon
Շահավետ

Եթե գտնվում ես Բոնուս-Մալուս ցածր ռիսկային խմբում, ապա ԱՊՊԱ պայմանագիրն օնլայն կնքելու դեպքում դու կվճարես սահմանվածից 5%-ով ցածր ապահովագրավճար:

insurance իցօն
Հուսալի

ԱՊՊԱ պայմանագրի էլեկտրոնային օրինակը միշտ հասանելի կլինի քեզ, իսկ թղթային օրինակը կարող ես ստանալ ապահովագրական ընկերության գրասենյակից:

Պատրա՞ստ ես ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքել

Կնքիր ԱՊՊԱ պայմանագիրը օնլայն

Armenian actress Ani Khachikyan is smiling

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ԱՊՊԱ պայմանագիրն օնլայն կնքելու համար:

Քեզ անհրաժեշտ է անձը հաստատող փաստաթուղթ և գործող բանկային քարտ՝ «ArCa», «Visa» կամ «Mastercard» քարտատեսակի։

Ո՞վ կարող է օնլայն ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքել:

Ծառայությունը հասանելի է ավտոմեքենաների սեփականատերերին, վարձակալող (ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) պայմանագիր ունենալու դեպքում) և ներմուծող անձանց (անկախ ավտոմեքենայի սեփականատեր լինելու հանգամանքից):

Կարո՞ղ եմ փոխարինել ԱՊՊԱ պայմանագրիս էլեկտրոնային վկայագիրը թղթային տարբերակով:

ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց կնքումից հետո ապահովագրության վկայագրի էլեկտրոնային տարբերակն անմիջապես կստանաս քո կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեին: Անհրաժեշտության դեպքում ԱՊՊԱ պայմանագրի թղթային վկայագրի օրինակը կարող ես ստանալ վկայագիրը սպասարկող ապահովագրական ընկերության ցանկացած գրասենյակից:

ԱՊՊԱ պայմանագրի էլեկտրոնային վկայագրի դեպքում կունենա՞մ արդյոք խնդիրներ Ճանապարհային ոստիկանության հետ:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից համապատասխան ավտոմեքենայի վերաբերյալ գործող ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայությունը կամ բացակայությունը ստուգվում է ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանության և ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգերի միջև ժամանակի իրական ռեժիմում իրականացվող հարցումների միջոցով՝ դու պարտադրված չես ավտոմեքենաներում պահել ԱՊՊԱ վկայագրի թղթային կամ տպված տարբերակը։ Ուստիև ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց կնքման դեպքում դու որևէ խնդիր չես ունենա ՀՀ Ճանապարհային ոստիկանության հետ:

Ո՞ւմ դիմել ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց ձևակերպման ընթացքում խնդիրների առաջացման դեպքում:

Ամերիաբանկի ինտերնետային կայքում ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց կնքման ընթացքում առաջացած խնդիրների դեպքում անհրաժեշտ է դիմել Ամերիաբանկ +374 10/12 561111 հեռախոսահամարով:

Ի՞նչ կլինի, եթե ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց կնքման ընթացքում նշվեն սխալ կամ ոչ լիարժեք անձնական տվյալներ:

ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց կնքման ընթացքում հնարավոր սխալների բացառման նպատակով համակարգում առկա է քո կողմից մուտքագրված և բազայում սկզբնաղբյուր ծառայող տվյալների ստուգման մեխանիզմ: Ուստի ԱՊՊԱ պայմանագրի առցանց կնքման ընթացքում անհրաժեշտ է լինել ուշադիր և նշել հավաստի և ամբողջական տվյալներ՝ ԱՊՊԱ վկայագրի էլեկտրոնային տարբերակի ստացման և ԱՊՊԱ պայմանագրի հետագա սպասարկման հարցում հնարավոր խնդիրներից խուսափելու նպատակով: Այդուհանդերձ, եթե ԱՊՊԱ պայմանագիրը կնքվել է սխալ տվյալներով, ապա անհրաժեշտ է դիմել Ամերիաբանկ +374 10/12 561111 հեռախոսահամարով:

Ի՞նչ ժամկետով կարող եմ կնքել առցանց ԱՊՊԱ պայմանագիր:

ԱՊՊԱ պայմանագիրն առցանց եղանակով կարող է կնքվել նվազագույնը 3 ամիս և առավելագույնը 1 տարի ժամկետով: Ընդ որում, առցանց եղանակով կնքվող ԱՊՊԱ պայմանագրերի երկարաձգումների քանակը սահմանափակված չէ:

Մեքենայի շտապօգնություն

smart account icon

Մենք և մեր գործընկեր ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ապահովագրական ընկերությունը հանդես ենք գալիս նորարար լուծմամբ և առաջարկում ենք ապահովագրական պայմանագրերը կնքել առցանց` քեզ հարմար վայրում:

Բրոքերային ծառայություններ

Brokerage icon

Բացե՛ք բրոքերային հաշիվ և վաստակե՛ք արժեթղթերի շուկայի միջոցով՝ գնելով համաշխարհային գիգանտ կազմակերպությունների բաժնետոմսեր և պարատատոմսեր։

Տեղեկանքի պատվիրման հայտ

chat icon

Ստացեք Ձեր տեղեկանքը բանկի տարածքում առանց հերթի` ներբեռնելով Earlyone հավելվածը և ամրագրելով Ձեր սպասարկման համար նախընտրելի օրն ու ժամը:

Թարմացված է առ 30․03․2022, 10։16