Ներդրումային վարկերի հատուկ առաջարկ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ներդրումային վարկ

Ավելի լավ ապագա քեզ և բոլորի համար

Մենք ստեղծել ենք քեզ համար բացառիկ հնարավորություն և առաջարկում ենք վարկատեսակ, որի օգնությամբ դու կարող ես ձեռք բերել մասնակցություն և/կամ բաժնեմասնակցություն Հայաստանում գործող իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում։ 

Ներդրում կարող ես կատարել կազմակերպության առկա բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի գնման և/կամ նոր բաժնեմասերի/բաժնետոմսերի թողարկմանը բաժանորդագրվելու միջոցով։

Հատուկ առաջարկը գործում է 2022 թվականի հունվարի 3-ից  2022 թվականի մարտի 31-ը:

Վարկի գումար

3 - 150 մլն ՀՀ դրամ 

Մարման ժամկետ

61-240 ամիս

Տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ `   12 % (ճշգրտվող տոկոսադրույքով)

ԱՄՆ դոլար`   7.9% (ճշգրտվող տոկոսադրույքով)

Եվրո`    6.9% (ճշգրտվող տոկոսադրույքով)
Վարկատեսակ

Ներդրումային վարկ

Ժամկետ

61-240 ամիս

Տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ

12 % /ճշգրտվող տոկոսադրույքով/

ԱՄՆ դոլար

7.9% /ճշգրտվող տոկոսադրույքով/

ԵՎՐՈ

6.9%/ճշգրտվող տոկոսադրույքով/

Փաստացի տոկոսադրույք

12.77-14.75%

8.27-10.61%

7.19-9.21%

Թարմացված է առ  02.12.2021 12:26