Վարկային Սահմանաչափ | Բանկային Վարկեր | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
limit icon
Մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

 

time icon
60 ամիս

Մարման ժամկետ

Ի՞նչ է վարկային սահմանաչափը

Երբ քեզ արագ գումար է անհրաժեշտ, մենք քո կողքին ենք: Եթե դեռ համոզված չես, թե որքան գումար է քեզ անհրաժեշտ լինելու, ապա անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկային սահմանաչափը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Դու կարող ես  անշարժ գույքի լիկվիդային արժեքի և վարկունակության ցուցանիշների հիման վրա ստանալ հաստատված սահմանաչափ, որի ներքո կարող ես ստանալ վարկ, վարկային գիծ և օվերդրաֆտ՝ առանց հետագա լրացուցիչ ուսումնասիրության:

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Արագ`   ունենալ նախապես հաստատված վարկային սահմանաչափ

Շահավետ

Հարմարավետ

Առավելություններ

express icon
Արագ

Եթե դու համոզված չես, թե այս պահին որքան գումար է անհրաժեշտ քեզ, ապա կարիք չկա անհագստանալ յուրաքանչյուր նոր վարկի ստացման համար նոր վարկային գործընթաց անցնելու մասին: Ունենալով նախապես հաստատված վարկային սահմանաչափ՝ դու հնարավորություն ունես սեղմ ժամկետում ստանալու քեզ անհրաժեշտ գումարը՝ ցանկացած պահի Ամերիաբանկ դիմելով:

saving icon
Շահավետ

Նոտարական և կադաստրի վճարները կատարի՛ր միայն մեկ անգամ՝ սահմանաչափը հաստատելիս, այնուհետև կարող ես օգտագործել քո սահմանաչափը ցանկացած պահի՝ առանց լրացուցիչ վճարների:

secure icon
Հարմարավետ

Եթե չունես ժամանակ կամ հնարավորություն տվյալ պահին ներկայացնելու վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ապա այս վարկատեսակը տալիս է այդ հնարավորությունը։ Սահմանաչափը կարող է տրամադրվել առանց վարկունակության գնահատման՝ գրավադրվող գույքի լիկվիդային արժեքի մինչև 50%-չափով, իսկ վարկունակությունը գնահատելու դեպքում՝ մինչև 70%-ի չափով:

Պատրա՞ստ ես դիմել վարկի համար

Այցելի՛ր մասնաճյուղ և ներկայացրո՛ւ անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Armenian actress Ani Khachikyan is smiling

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ ֆինանսավորման սահմանաչափ

 

Նպատակ

Նպատակ

 Անշարժ գույքի գրավով ապահովված ֆինասավորման սահմանաչափի ներքո առանց հետագա լրացուցիչ վճարունակության ուսումնասիրության վարկերի, վարկային գծերի և/կամ օվերդրաֆների ստացում                                         

 
 
 

2. Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

Ըստ սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք վարկի պայմանների

 

Ռեզիդենտություն

 ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող և չունեցող ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք

 

Սահմանաչափի պայմաններ

Արժույթ

 ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

 

 

 

 

 

 

Երևան

Բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներ

 

 Նվազագույն և առավելագույն սահամանաչափ

 Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում

մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

մինչև 20 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

 

Վճարունակությունը գնահատելու դեպքում

մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արժույթ

 

 Սահմանաչափի վավերականության ժամկետ

 Սահմանաչափը վավեր է հաստատելուց հետո 24 ամսվա ընթացքում: Սահմանաչափը ենթակա է ավտոմատ երկարաձգման/վերաթողարկման  ևս 24 ամսով /առանց լրացուցիչ վերահաստատման/, եթե պահպանվել են վարկային պատմության և գույքի վերագնահատման արդյունքում  վարկ/գրավ հարաբերակացության սահմանված պայմանները:

 

3.4. Սահմանաչափի ներքո տրամադրվող վարկատեսակների առավելագույն ժամկետ

60 ամիս, եթե ավելի կարճ ժամկետ սահմանված չէ սահմանաչափի ներքո տրամադրվող տվյալ վարկատեսակով

 

 Տարեկան տոկոսադրույք

Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում, եթե գրավադրվող գույքը բնակարան կամ առևտրային նշանակության տարածք է և գտնվում է Երևան քաղաքում`սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք +1%, 

 

Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում, եթե գրավադրվող գույքը սեփական տուն* կամ հողատարածք* է և գտնվում է Երևան քաղաքում`սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք +2%,

 

Վճարունակությունը չգնահատելու դեպքում, եթե գրավադրվող գույքը բնակարան, առևտրային նշանակության տարածք, սեփական տուն* կամ հողատարածք* է և գտնվում է բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում` սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք +2%,

 

Վճարունակությունը գնահատելու դեպքում`սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք համապատասխան վարկատեսակի տոկոսադրույք  

 

Վճարունակությունը գնահատելու դեպքում` Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 60%-ից գերազանցելու պարագայում, եթե գույքը գտնվում է Երևանում, և 50%-ից գերազանցելու պարագայում, եթե այն գտնվում է Երևանից դուրս, տոկոսադրույքը սահմանվում է +0.5%:

 

 Մարման
եղանակներ

Մարման եղանակ

 Ըստ սահմանաչափի ներքո տրամադրվելիք վարկի պայմանների

 

Ապահովվածություն

 Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

 Բանկի համար ընդունելի բնակարան,առևտրային տարածք, սեփական տուն և հողատարածք, որը պատկանում է վարկառուին կամ նրա ընտանիքի անդամին:

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 Վարկունակություն չգնահատելու դեպքում, եթե գույքը գտնվում է`

 

   •Երևան քաղաքում

 

         Բնակարանների լիկվիդային արժեքի 50%

 

         Առևտրային նշանակության տարածքների լիկվիդային արժեքի 30%

 

         Սեփական տների* լիկվիդային արժեքի 30%

 

         Հողատարածքների* լիկվիդային արժեքի 30%

 

   •Բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում

 

         Բնակարանների լիկվիդային արժեքի 40%

 

         Առևտրային նշանակության տարածքների լիկվիդային արժեքի 20%

 

         Սեփական տների* լիկվիդային արժեքի 20%

 

         Հողատարածքների* լիկվիդային արժեքի 20%

 

 Վարկունակություն գնահատելու դեպքում, եթե գույքը գտնվում է`

 

    •Երևան քաղաքում

 

          Գույքի(բնակարանների) լիկվիդային արժեքի 70%

 

    •Բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում

 

           Գույքի(բնակարանների) լիկվիդային արժեքի 60%, եթե գույքը գտնվում է բանկի համար ընդունելի ՀՀ այլ տարածքներում

 

Գրավադրվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրը

Երևան, ՀՀ  մարզկենտրոններ, քաղաքներ, որտեղ Բանկն ունի մասնաճյուղ, ինչպես նաև Ջրվեժ, Առինջ, Ձորաղբյուր, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, Մասիս, Եղվարդ քաղաքներ, Քասախ գյուղ

 

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Գրավադրվող անշարժ գույքը գնահատվում է Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպությունների կողմից:

 

Լրացուցիչ ապահովում

 Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն

 

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող գույքի ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրությունն իրականացվում է  ամբողջ ժամկետի ընթացքում.
1. Հաճախորդի կողմից`  առնվազն վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով (վարկային պրոդուկտով նախատեսված եղանակով),
2. Բանկի կողմից` վարկի մնացորդի/սահմանաչափի չափով (վարկային պրոդուկտով նախատեսված եղանակով):
Գրավադրվող անշարժ գույքը ենթակա է պարտադիր ապահովագրության, եթե.                                                                                           • Գրավադրված գույքի նկատմամբ  սեփականության իրավունքի գրանցման և/կամ վերագնահատման պահին գույքի շուկայական արժեքը գերազանցում է 100 մլն ՀՀ դրամը կամ,
• Գրավադրված գույքը հանդիսանում է ՀՀ  Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքի բնակարան: 

 

Գրավադրվող գույքի վերագնահատում

 24 ամիսը մեկ սահմանաչափի գործողության ընթացքում (չօգտագործված սահմանաչափի կամ դրա մի մասի վերաթողարկման նպատակով):

 

Վարկային պատմություն

 Հաճախորդի ընդունելի վարկային պատմություն

  ժամկետանց օրերի ընդհանուր քանակը նախորդ երկու տարվա ընթացքում  չի գերազանցում 30 օրը և յուրաքանչյուր դեպքը չպետք է գերազանցի 10 օրը: Ընդ որում ժամկետանց օրերի ընդհանուր քանակի հաշվարկում ներառվում են նաև դիմելու պահին առկա ժամկետանց երաշխավորությունների ժամկետանց օրերը:

 

Պահանջվող փաստաթղթեր

 Պահանջվող փաստաթղթեր

Սահմանաչափին դիմելիս պահանջվող փաստաթղթեր.

 

• Սահմանաչափի հայտ-դիմում

 

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)

 

 • Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

 

 Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր (վճարունակությունը գնահատելու դեպքում )

 

 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)

 

• Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը

 

• Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**

 

•Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

 

 Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 

•  Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ բանկի պահանջի

 

• Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության,  (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը

 

• Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)

 

•Հիմնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ

 

• Անշարժ գույքի ապահովագրության պայմանագիր

 

• Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

 

 Այլ վճարներ

 Հաճախորդի կողմից կատարվող լրացուցիչ վճարներ


• ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար,
• Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման և Գրավի պայմանագրից ծագող Բանկի իրավունքի պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար

 

1Սույն պայմանները նախկինում ունեցել են հետևյալ անվանումն ու կոդը` "Ֆիզիկական անձանց վարկավորման պայմաններ" (11RBD PL 72-03-01): Բանկի մի շարք փաստաթղթեր կարող են պարունակել հղում սույն պայմաններին` նշված նախկին անվանմամբ և կոդով:

 

**Գեոդեզիական չափագրումը պահանջվում է (բացառությամբ պարսպապատ և տնամերձ հողատարածքների), եթե.
- հաճախորդը դիմել է 50 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկի համար և
- հողատարածքի գրավի դիմաց հաշվարկվող վարկային սահմանաչափի մասնաբաժինը ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափում գերազանցում է 30%:  Ընդհանուր հասանելի վարկային սահմանաչափ է համարվում ընդունելի վարկ/գրավ հարաբերակցության սահմաններում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ հաճախորդին հասանելի և տվյալ պահին տրամադրման ենթակա վարկային միջոցների հանրագումարը:

 

 

Վարկային հայտը լրացնելիս պահանջվող փաստաթղթեր

 • Վարկի հայտ-դիմում
 • Անձը հաստատող փաստաթղթեր (բնօրինակը)
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականի պատճեն

Նախնական հաստատումից հետո պահանջվող փաստաթղթեր.

 • Տեղեկանք աշխատավարձի վերաբերյալ և/կամ եկամուտը հավաստող այլ փաստաթղթեր
 • Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան), ծննդյան վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի հաշվառման/գրանցման վկայագիր և սեփականության վկայական (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը
 • Գրավադրվող հողատարածքի գեոդեզիական չափագրումը**
 • Նախնական Հաշվետվություն` անշարժ գույքի/ տրանսպորտային միջոցի գնահատման վերաբերյալ
 • Այլ փաստաթղթեր` Բանկի մասնագետի պահանջով

Վարկը հաստատելուց հետո պահանջվող փաստաթղթեր

 • Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի հիմքերի պատճենները, ներկայացվում են ըստ պահանջի
 • Ձեռքբերվող/գրավադրվող գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթերը (բնօրինակները)
 • Գրավադրվող գույքի սեփականատերերի Ամուսնության (ամուսնալուծության, (կնոջ/ամուսնու) մահվան) վկայականի պատճենը
 • Տեղեկանք Անշարժ գույքի Կադաստրի պետական կոմիտեից` գույքի պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության վերաբերյալ (Միասնական տեղեկանք)
 • Տեղեկանք Ոստիկանությունից տրանսպորտային միջոցի սահմանափակումների վերաբերյալ
 • Հիմնական Հաշվետվություն`  անշարժ գույքի գնահատման վերաբերյալ
 • Անշարժ գույքի/Տրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմանագիր
 • Այլ փաստաթղթեր`  Բանկի մասնագետի պահանջով


Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն: Բանկը «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է քեզնից «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ:

Վարկ վերցնելիս եղի՛ր տեղեկացված:

Նպատակ

ՀՀ դրամ

Վարկի պայմանների փոփոխություն

15,000

Վարկի մարման օրվա փոփոխություն

5,000

Անշարժ գույք գրավի առարկայի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխություն)

10,000

Տրանսպորտային միջոցի գրավի փոփոխություն (այդ թվում, գրավի սեփականատիրոջ փոփոխության համար) 

5,000

Գրավի առարկայի հետ կապված համաձայնությունների, թույլտվությունների/տեղեկանքների տրամադրում 

5,000 (ներառյալ ԱԱՀ)

Սակագինը կիրառվում է հաճախորդի նախաձեռնությամբ փոփոխությունների իրականացման դեպքում: Եթե 1 փոփոխության արդյունքում գանձման ենթակա է մի քանի սակագին, ապա գանձվում է ամենաբարձր սակագինը՝ 1 անգամ: Սակագները կիրառելի չեն դրամական միջոցների, պարտատոմսերի, առարկայազուրկ մետաղական հաշիների գրավով վարկերի համար: Եթե փոփոխությունների շրջանակներում իրականացվում է նոր գրավի ավելացում կամ երաշխավորի ավելացում, ապա սակագինը չի գանձվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`  «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:


Վարկային գիծ

credit-line-icon

Չնախատեսված ծախսերի, չպլանավորած գնումների դեպքում հասանելի միջոցներ ունենալու հարմարավետ տարբերակ է վարկային գիծը:

Սպառողական վարկ

card-loan-icon

Չնախատեսված անձնական և ընտանեկան ծախսերի դեպքում սպառողական վարկավորումը քեզ անհրաժեշտ լուծումն է: Այս վարկատեսակը քեզ հարմար է, եթե ստացած գումարը նախատեսում ես ծախսել կանխիկ տարբերակով` ամսական կատարելով ֆիքսված մարումներ:

Ապառիկ ֆինանսավորում

consumer finance icon

Ապառիկ գնումը ձևակերպվում է անմիջապես խանութում՝ առանց Բանկ այցելելու անհրաժեշտության և ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում:

Թարմացված է առ  18.09.2023 17:54