Visa PaySticker
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Սպասարկման վճար

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Սահամանաչափ

20,000 ՀՀ դրամ՝ առանց PIN-ի օգտագործման1


Վերաթողարկում

1500 ՀՀ դրամ՝ ստիկերի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ այլ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում