Visa PaySticker | Քարտեր | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Visa PaySticker

Քարտային պիտակով անհպում վճարումներ. եթե գնահատում ես ակնթարթը

«Visa PaySticker»-ը գնումներն ու վճարումները հարմարավետ ու արագ կատարելու հնարավորություն է։ Պիտակն ամրացրո՛ւ սմարթֆոնիդ, դրամապանակիդ կամ անձնական որևէ այլ իրի, որը միշտ քեզ հետ է:

«Visa PaySticker»-ը հիմնական վճարային քարտին կից գործող «Visa» վճարային համակարգի «Visa» տեսակի քարտային պիտակ է։ Այն հնարավորություն է տալիս «Visa Pay Wave» տեխնոլոգիայով սարքավորման կիրառմամբ կատարելու վճարումներ և գնումներ անհպում եղանակով (contactless payment):

Պիտակը կարող ես օգտագործել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս: Ի դեպ, մեր երկրում առևտրային կետերի մեծ մասում այս ծառայությունը հասանելի է։

Դու կարող ես.

  • միաժամանակ ունենալ քարտային մի քանի անհպում պիտակ՝ կցված հիմնական վճարային քարտին, 
  • կատարել գործարքներ՝ անկախ ինտերնետ հասանելիությունից,
  • ստանալ հետվճար,
  • կատարել անվտանգ ու ապահով գնումներ և վճարումներ:


Սպասարկման վճար

3,000 ՀՀ դրամ տարեկան

Սահամանաչափ

20,000 ՀՀ դրամ՝ առանց PIN-ի օգտագործման1


Վերաթողարկում

1500 ՀՀ դրամ՝ ստիկերի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ այլ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում

Թարմացված է 02.12.2021, 09:55