Benefits for Premium cards | Ameriabank
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

Benefits for Premium cards

Feel safe and in caring hands

Պրեմիում դասի քարտերի արտոնությունները

Զգաˊ քեզ ապահով ու հոգատար ձեռքերում աշխարհի որ անկյունում էլ լինես

А premium card is your signature and key to numerous opportunities. 

It gives you lots of privileges, advantages and a possibility to benefit from special offers. 

Let’s explore all offers together.  

Feel safe and in caring hands wherever you are. 


Card image cap

What is Lounge Key?

Lounge Key program is an Airport Lounge benefit that offers access to airport lounges worldwide, irrespective of airline or travel class.

What services can a client receive in Lounge Key business lounges?

 • Comfortable waiting areas
 • Charging devices (in many business lounges)
 • Wi-Fi Internet access, TV (in many business lounges)
 • Drinks and snacks (there is an extra charge for alcohol, but soft drinks are mostly free)
 • Shower, massage, manicure, spa and other similar services (in some business lounges, mainly for a fee)
Card image cap

How to find Lounge Key business lounges?

There are signs denoting Lounge Key business lounges at the airport. Additionally, information about the location of each lounge is available on the Lounge Key website and mobile application.

* The list of services in specific airports is available on the Lounge Key website   and mobile application.

*MasterCard քարտերի արտոնությունների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ (հղում):

Card image cap

What is Priority Pass?

Priority Pass is an Airport Lounge benefit that offers access to more than 1300 business lounges around the world at only USD 32 per visit, irrespective of airline or travel class.

Card image cap

What services can a client receive under Priority Pass?

Benefits of your Priority Pass membership with Ameriabank include:

 • Access to over 1300 airport lounges and dining experiences around the world
 • Complimentary pre-flight bites and drinks at our lounges
 • Enjoy 800+ offers including airport dining discounts
Card image cap

How to find Priority Pass business lounges?

There are signs denoting Priority Pass business lounges at the airport. Additionally, information about the location of each lounge is available on the Priority Pass website and mobile application.

Card image cap

Ամերիա թիմը պատմություն է կերտում

Ամերիաբանկը եղել և շարունակում է լինել իր ոլորտի առաջատարը: Մեր առաքելությունն է ստեղծել նոր լուծումներ, բարելավել կյանքի որակը: Մեր ուրույն ձեռագրով կերտել բարեկեցության մեծ և փոքր պատմություններ: Մարդ, ընտանիք, երջանկություն, բարեկեցություն. սրանք են մեր աշխատանքի սյուները և սկզբունքները:

Card image cap

Ամերիա թիմը պատմություն է կերտում

Ամերիաբանկը եղել և շարունակում է լինել իր ոլորտի առաջատարը: Մեր առաքելությունն է ստեղծել նոր լուծումներ, բարելավել կյանքի որակը: Մեր ուրույն ձեռագրով կերտել բարեկեցության մեծ և փոքր պատմություններ: Մարդ, ընտանիք, երջանկություն, բարեկեցություն. սրանք են մեր աշխատանքի սյուները և սկզբունքները:

Lounge Key

 • No additional card is required. Simply show your Visa Platinum/Signature/Infinite card.
 • 2-4 years old children can visit most business lounges for free.
 • Free access, with Visa Platinum card: 2 times per year, Visa Signature card: 4 times per year, Visa Infinite card: 6 times per year
 • Available only to VISA Platinum/Signature/Infinite cardholders.The service is activated from the moment of card activation.
 • For more information click here.

Priority Pass

 • A separate Priority Pass card is required.

 • Children of any age can access business lounges for an additional charge.
 • Fee for accessing airport lounges with Priority Pass is USD 32.
 • Priority Pass is available both to MasterCard and Visa cardholders. The access fee is set by the Priority Pass and may be modified.
 • For more information click here.

FAQ

Do clients need a special card to enter Lounge Key business lounges?

No A Visa Platinum/Visa Signature/Visa Infinite card is enough to enter. Simply inform the lounge staff that you are a Lounge Key member and present your boarding pass and identification document.  The names on the client’s card, boarding pass and ID must match. 

 If the card is active, and free visits are available, the client can visit the business lounge without paying the fee ($32).


Can a non-cardholder visit Lounge Key business lounges?

Only when accompanying a cardholder. Cardholder’s presence is mandatory. 

Can persons accompanying the cardholder access business lounges for free?

No, only cardholders.

How many Guests can accompany the cardholder?

4-6 guests on the average. The number of guests admitted at a time is set by the rules of each business lounge separately. 

Does the client need to pay for his/her child in Lounge Key business lounges?

2-4 years old children can visit most business lounges for free.

How long can a client stay in Lounge Key business lounges?

Duration of visit time is determined by the rules of each business lounge. Generally, maximum duration is 3-4 hours.

How to check the number of available free visits?

You can view the history of business lounge visits after registering on Lounge Key website or in mobile application.

Trips are not covered by the insurance if:

 • You’re traveling despite the doctor’s recommendations against it.
 • The purpose of your trip is to receive medical treatment/advice.
 • At the time of trip booking you were aware of any circumstances that could cancel or curtail it.
 • The main purpose of your trip is sports or sport activities.
 • The partner or child is traveling without the cardholder.


Updated on  14.07.2022