Բանկի գնումներ | Ամերիաբանկ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ
Օդորակման համակարգի ձեռքբերման  գնանշման հրավեր IT-0301 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար

Օդորակման համակարգի ձեռքբերման գնանշման հրավեր IT-0301 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար

Ամերիաբանկը հրավիրում է համապատասխան մասնագիտացում ունեցող ընկերություններին մասնակցելու օդորակման համակարգի ձեռքբերման գնանշմանը: Կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն առաջարկները` լրացնելով սույն հրավերին կցված հավելվածի` կանաչ գույնով նշված վանդակները:

Ավելին
 Գազային ինքնաշխատ հրդեհաշիջման համակարգի նախագծման, մատակարարման, տեղակայման ու կարգաբերման գնանշման հրավեր IT-0302 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար

Գազային ինքնաշխատ հրդեհաշիջման համակարգի նախագծման, մատակարարման, տեղակայման ու կարգաբերման գնանշման հրավեր IT-0302 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար

Ամերիաբանկը հրավիրում է համապատասխան մասնագիտացում ունեցող ընկերություններին մասնակցել գազային ինքնաշխատ հրդեհաշիջման համակարգի նախագծման, մատակարարման, տեղակայման ու կարգաբերման գնանշմանը:

Ավելին
Օդորակման համակարգի ձեռքբերման  գնանշման հրավեր IT-0301 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար

Օդորակման համակարգի ձեռքբերման գնանշման հրավեր IT-0301 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար

Ամերիաբանկը հրավիրում է համապատասխան մասնագիտացում ունեցող ընկերություններին մասնակցելու օդորակման համակարգի ձեռքբերման գնանշմանը:

Ավելին
Անձնակազմի համար անգլերենի / ռուսերենի վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման նպատակով մատակարարների որակավորում

Անձնակազմի համար անգլերենի / ռուսերենի վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման նպատակով մատակարարների որակավորում

Ամերիաբանկը հրավիրում է Ձեր կազմակերպությանը մասնակցելու Բանկի աշխատակիցների համար անգլերենի/ռուսերենի վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման նպատակով իրականացվող մատակարարների HR-0121 որակավորման գործընթացին:

Ավելին
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար Palo Alto, Cisco և Fortinet ցանցային սարքավորումների արտոնագրերի գնանշում IT-0221

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար Palo Alto, Cisco և Fortinet ցանցային սարքավորումների արտոնագրերի գնանշում IT-0221

Ամերիաբանկը հրավիրում է մատակարարներին մասնակցելու գնանշման Palo Alto, Cisco և Fortinet ցանցային սարքավորումների արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով:

Ավելին
Գնանշում անգլերեն նյութերի խմբագրման նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար PR-1220

Գնանշում անգլերեն նյութերի խմբագրման նպատակով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ համար PR-1220

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն անգլերեն նյութերի խմբագրման նպատակով մատակարարներին հրավիրում է մասնակցել գնանշման:

Ավելին
Սերվերային սարքավորումների բաց գնանշում IT-0120-2

Սերվերային սարքավորումների բաց գնանշում IT-0120-2

ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իր կողմից իրականացվող բանկային գործառույթների շրջանակներում ՏՏ սերվերային սարքավորումներ մատակարարող ընկերություն ընտրելու նպատակով հրավիրում է բաց գնանշման:

Ավելին
Գնանշման հրավեր - AD0820. փաստաթղթերի առաքման ծառայություն ՀՀ տարածքից դուրս

Գնանշման հրավեր - AD0820. փաստաթղթերի առաքման ծառայություն ՀՀ տարածքից դուրս

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն հրավիրում է շահագրգիռ կազմակերպություններին՝ մասնակցելու փոստային առաքման ծառայության գնանշման Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս:

Ավելին
Գնանշման հրավեր AD-0520

Գնանշման հրավեր AD-0520

Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն հրավիրում է մասնագիտացված ընկերություններին մասնակցելու բանկի գրասենյակային տարածքների մաքրման և Ավտոմատ գանձման մեքենաների (ԱԳՄ) մաքրման աշխատանքների իրականացման գնանշման:

Ավելին
POS տերմինալների գնանշման հրավեր

POS տերմինալների գնանշման հրավեր

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն իր կողմից իրականացվող բանկային գործառույթների շրջանակներում POS և ՀԴՄ POS տերմինալների մատակարարող ընկերություն ընտրելու նպատակով հրավիրում է մասնակցելու RB-0420 գնանշմանը ըստ կից տեխնիկական պահանջների:

Ավելին
Տվյալների մշակման կենտրոնի (Data Center) ինժիներական համակարգերի և անխափան սնուցման համակարգերի սպասարկող ընկերությունների գնանշման հրավեր Service IT-0420

Տվյալների մշակման կենտրոնի (Data Center) ինժիներական համակարգերի և անխափան սնուցման համակարգերի սպասարկող ընկերությունների գնանշման հրավեր Service IT-0420

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն Տվյալների մշակման կենտրոնի (Data Center) ինժիներական համակարգերի և անխափան սնուցման համակարգերի սպասարկող ընկերություններին հրավիրում է գնանշման Service IT-0420: Համապատասխան կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն իրենց առաջարկները սույն հրավերին կցվող Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված աշխատանքների համար:

Ավելին
Բանկի միջին օղակի ղեկավարների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման նպատակով իրականացվող գնանշում

Բանկի միջին օղակի ղեկավարների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման նպատակով իրականացվող գնանշում

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն հրավիրում է մասնակցելու Բանկի միջին օղակի ղեկավարների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման նպատակով իրականացվող գնանշմանը: Մասնակիցներին առաջադրվող պահանջների մանրամասն նկարագիրը ներկայացված է կցված տեխնիկական առաջադրանքում (Հավելված 1):

Ավելին

Թարմացված է առ 28.10.2022