Պարտատոմսեր | 42 մլն եվրո | Ամերիաբանկ
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ
Կանաչ պարտատոմսերի թողարկում


42 մլն եվրո


Տեղաբաշխող


Դեկտեմբեր 2020

Պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. ապրիլի 23-ի Թիվ N 1/231Ա որոշմամբ գրանցվել է «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ «կանաչ» պարտատոմսերի առևտրի ազդագիրը: 

Պարտատոմսերն թողարկվել և տեղաբաշխվել են 2020թ. դեկտեմբերի 03-ին: Թողարկման հիմնական (խարսխային) ներդրողը Նիդերլանդների զարգացման բանկն (FMO) է: Պարտատոմսերը թողարկվել են «Կանաչ պարտատոմսերի համակարգի» (Green Bonds Framework) ներքո: Դրանց տեղաբաշխումից ստացված միջոցները ուղղվելու են «ընդունելի կանաչ ակտիվների» (eligible green assets) ամբողջական կամ մասնակի ֆինանսավորմանը կամ վերաֆինանսավորմանը: «Կանաչ պարտատոմսերի համակարգի» իրագործելիությունը ստուգելու նպատակով Թողարկողը ձեռք է բերել արտաքին կողմի կարծիք (second party opinion):

2021թ.-ի հունիսի 25-ին «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կանաչ պարտատոմսերը թույլատրվել են առևտին Հայաստանի ֆոնդային բորսայի պարտատոմսերի ազատ (Cbond) շուկայում: Ազդագրի, Կանաչ պարտատոմսերի համակարգի և արտաքին կողմի կարծիքի էլեկտրոնային տարբերակները կարելի է բեռնել ստորև ներկայացված հղումներով: Ազդագրի թղթային տարբերակը հասանելի է Ամերիաբանկի գլխամասային գրասենյակում՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 2 հասցեով:


Պայմաններ

Անվանական արժեկտրոնային

Դասը

42,000,000 եվրո

Ընդհանուր ծավալը

1,000,000 եվրո

Անվանական արժեքը

42 հատ

Քանակը

2020թ. դեկտեմբերի 03

Թողարկման ամսաթիվ

2025թ. նոյեմբերի 26

Մարման ամսաթիվ

3,05 %

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

Կիսամյակային

Արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը

Յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 10-ին և հունիսի 10-ին

Արժեկտրոնի վճարման ամսաթվերը

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Տեղաբաշխող

Փաստաթղթեր

Առևտրի Ազդագիր

Կանաչ պարտատոմսերի համակարգ

Արտաքին կողմի կարծիք

Թարմացված է առ 26.08.2021 10:22