«Թել-Սել» մասնաճյուղեր և տերմինալներ
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

վճարիր օնլայն

«Թել-Սել» մասնաճյուղեր և տերմինալներ

Արագ ու առանց բանկ գալու

Վարկերի վճարում «Թել Սել»-ով

«Թել Սել» ՓԲԸ տերմինալների միջոցով այսուհետ 24/7 ռեժիմով կարող ես իրականացնել հետևյալ գործարքները`

հաշիվների համալրում

քարտային հաշիվների համալրում

ապառիկ վարկերի մարում

օնլայն եղանակով ստացված սպառողական վարկերի մարում

առանց Բանկ այցելելու առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման վարկերի մարում

ավտոմատ ձևով հաստատվող բիզնես վարկերի մարում


telcell logo

Հեռախոսահամար` +374 60 272222 Պաշտոնական կայք՝ www.telcell.am էլ. հասցե՝ info@telcell.am

Միջնորդավճարներ և սահմանաչափեր

Ծառայությանտեսակ

TelCell մասնաճյուղերում և տերմինալների միջոցով

Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով

Միջնորդավճար գործարքից

Միանվագ վճարման սահմանաչափ

Միջնորդավճար գործարքից

Միանվագ վճարման սահմանաչափ

Հաշվի համալրում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

0.70%

Մինչև 400,000 դրամը ներառյալ

Քարտային հաշվի համալրում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

0.70%

Մինչև 400,000 դրամը ներառյալ

Իրավաբանական անձ հաճախորդների հաշվի համալրում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

0.70%

Մինչև 400,000 դրամը ներառյալ

Ապառիկ վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

Օնլայն եղանակով ստացված սպառողական վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

Առանց Բանկ այցելելու առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

Ավտոմատ ձևով հաստատվող բիզնես վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

«Թել-Սել» մասնաճյուղեր

Թարմացված է 03.12.2021, 11:56