Telcell
My Ameria
ՆՈՐ
Մոբայլ բանկինգ

«Թել Սել» ՓԲԸ տերմինալների միջոցով այսուհետ 24/7 ռեժիմով կարող ես իրականացնել հետևյալ գործարքները`

  • հաշիվների համալրում
  • քարտային հաշիվների համալրում
  • ապառիկ վարկերի մարում 
  • օնլայն եղանակով ստացված սպառողական վարկերի մարում
  • առանց Բանկ այցելելու առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման վարկերի մարում
  • ավտոմատ ձևով հաստատվող բիզնես վարկերի մարում

 

Վերոհիշյալ ծառայություններից օգտվելու դեպքում գործելու են հետևյալ միջնորդավճարները և սահմանաչափերը`

Հեռախոսահամար`    
+374 60 272222

Պաշտոնական կայք՝  www.telcell.am

էլ. հասցե՝ info@telcell.am

Ծառայությանտեսակ

TelCell մասնաճյուղերում և տերմինալների միջոցով

Telcell Wallet էլեկտրոնային դրամապանակի միջոցով

Միջնորդավճար գործարքից

Միանվագ վճարման սահմանաչափ

Միջնորդավճար գործարքից

Միանվագ վճարման սահմանաչափ

Հաշվի համալրում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

0.70%

Մինչև 400,000 դրամը ներառյալ

Քարտային հաշվի համալրում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

0.70%

Մինչև 400,000 դրամը ներառյալ

Իրավաբանական անձ հաճախորդների հաշվի համալրում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

0.70%

Մինչև 400,000 դրամը ներառյալ

Ապառիկ վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

Օնլայն եղանակով ստացված սպառողական վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

Առանց Բանկ այցելելու առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

Ավտոմատ ձևով հաստատվող բիզնես վարկերի մարում

400 դրամ

100 – 100,000 դրամ

200 դրամ

Մինչև 100,000 դրամը ներառյալ

«Թել-Սել» մասնաճյուղեր

Թարմացված է 03.12.2021, 11:56