Ameria Global Trading
Նախորդ տարբերակին անցում կատարելու համար սեղմել   այստեղ

Ameria Global Trading

Покоряя новые рынки

Ameria Global Trading – это торговая система, позволяющая осуществлять сделки с самыми различными инструментами на международных финансовых рынках. В вашем распоряжении широкий выбор заказов и алгоритмов.

Ameria Global Trading – это дополнительная возможность, система, являющаяся основным инструментом активных трейдеров и включающая все функции, необходимые для технического анализа. Ameria Global Trading поможет вам решить любые самые сложные вопросы на фондовых биржах. Наш подход позволяет упростить торговлю ценными бумагами, котирующимися в различных валютах на разных торговых площадках мира, посредством единого счета с низкими комиссиями. 

  • Возможности Ameria Global Trading:
  • Оптимальная скорость и эффективность осуществления торговых сделок
  • 50 типов заказов
  • Отслеживание счета и операций в режиме реального времени
  • Простой интерфейс
  • Доступ к торговым инструментам – Account Management и Web Trader


Демо-версия позволяет осуществлять сделки без каких-либо финансовых последствий.

Возможность испытать новые стратегии, инструменты, биржи, типы заказов и суммы счетов с использованием фактических рыночных данных без каких-либо рисков

Доступ к основным торговым инструментам: графикам в режиме реального времени, глубине рынка, ценам опционов, анализу ценового риска и пр.

Тренинг по изменениям рынка в связи с новыми биржами и продуктами

Возможность ежедневного просмотра выписки по демо-счету

Возможность ежедневного просмотра выписки по демо-счету

Ameria Global Trading в вашем компьютере

Возможность входа непосредственно из браузера. Использование браузерной версии позволяет всегда обеспечить наличие самой последней версии программы и свести к минимуму необходимость обращения за технической поддержкой.

Հետազոտություններ, նորություններ, շուկայի տվյալներ

- Ամենավերջին նորությունները այնպիսի լրատվական ծառայություններից, ինչպիսիք են` Ռոյթերսը, Դոու Ջոնսը և այլն

- Մորնինգսթարից, Զաքսից և մի շարք այլ վերլուծաբաններից համաշխարհային մակարդակի վերլուծական հետազոտություններ

- Միջոցառումների օրացույց

Պատվերի տիպեր և ալգորիթմներ

AGT առևտրային համակարգը հնարավորություն է տալիս օգտագործել 100-ից ավել պատվերի տիպեր և ալգորիթմեր: Պատվերի տիպերը և ալգորիթմերը կարող են սահմանափակել ռիսկը, արագացնել պատվերի կատարումը, բարելավվել գինը, գաղտնիություն պահպանել, բազմատեսակ առևտրային ֆունկցիաների միջոցով պարզեցնել արժեթղթերի առքուվաճառքի գործընթացը:

Account Window

Показывает остаток на счете, минимальные требования к поддержанию позиций, остаток денежных средств на счете для осуществления операций, данные портфеля и его рыночную стоимость.

Margin Requirements

Отслеживайте минимальные требования к поддержанию позиций в режиме реального времени, чтобы избежать принудительного закрытия позиций. С маржинальными требованиями можно ознакомиться при помощи инструмента «what, if».

Watchlists

Возможность создавать списки для отслеживания рыночных котировок в режиме реального времени на основе ваших подписок. Функция включает создание новых списков, добавление активов в список, редактирование, группирование и пр.  

Alerts

Возможность создавать напоминания о важных изменениях рыночных цен, маржи, сроков и объемов торговли и пр. в режиме реального времени.

Profit and Loss

Возможность просматривать данные по прибыли и убыткам в торговой системе в режиме реального времени.

Trades

Просмотр осуществленных сделок, в том числе по типу активов, корпоративных мероприятий, уплаченных комиссий и пр.

Թարմացված է առ 11.10.2021 13:20:37