Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Տեղական ֆակտորինգի տրամադրման պայմաններ

#

Ծառայություն

Պայման

 

1

Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության վճար /գանձվում է հաստատման դեպքում/

 

15,000 ՀՀ դրամ

1.1

 Պայմանների վերանայման  դիմումի ուսումնասիրության վճար*

10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան սահմանված չէ պայմանագրով/

 

 

2.

Ֆակտորինգային ֆինանսավորման գումարի (առանց զիջված պահանջով դրամական պարտավորությունների կատարումից հետո Հաճախորդին տրամադրվող գումարի) նկատմամաբ տարեկան տոկոսադրույք

 

 

սկսած 12%

 

3.

 

Ֆակտորինգ Տրամադրման միանվագ վճար, % զիջված գումարից)

 

0,6 – 3,0%

 

4.

Ֆինանսավորման ժամկետ (ֆինանսավորման տրամադրման և զիջված պահանջով պարտավորությունների կատարման օրերի միջև ընկած առավելագույն ժամկետ)

 

120 օր

 

5.

Ֆակտորինգային ֆինանսավորման գումարի հարաբերակցությունը զիջվող պահանջի գումարին (առանց զիջված պահանջով դրամական պարտավորությունների կատարումից հետո Հաճախորդին տրամադրվող գումարի)

 

 

առավելագույնը 90%

 

6.

Ապահովվածության տեսակը

գրավ, երաշխավորություն, երաշխիք կամ առանց լրացուցիչ ապահովության միջոցների

 

7.

 

Հաճախորդի  հաշվի  առկայությունը Ամերիաբանկում և Ֆինանսավորման գումարների շրջանառությունը այդ հաշվով

 

Պարտադիր

8.

 

Հաճախորդի գործունեության պատմությունը

ՀՀ պետ. ռեգիստրում գրանցվելուց հետո` առնվազն 1 տարի:

9.

Զիջված պահանջով հաշվարկներ

Անկանխիկ վճարում`  տարաժամկետ վճարման հնարավորությամբ

10.

Պարտավորության կետանցի օրական տույժ**

0.13%

 

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է գանձման Հաճախորդի կամ Պարտապանի՝ Բանկում գործող հաշիվներից, վերանայման դիմումի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ դիմումի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով/սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ/:

 

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

 

 

Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն.

Ուշադրությու'ն. ԶԻՋՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

*Գրավի ձևակերպման կարգին ծանոթանալու համար. Սեղմեք այստեղ

1. Ֆակտորինգով սպասարկվող հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ
2. Ծանուցագիր ֆակտորինգային սպասարկման փոխանցվող պարտապանի վերաբերյալ


Թարմացված է առ 20.02.2018 թ., 20:17

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.