Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Ներմուծման ֆակտորինգ

#

Ծառայություն

Պայման/Սակագին

1.

Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության վճար /գանձվում է հաստատման դեպքում/

30,000 ՀՀ դրամ

 

1.1.

 

Պայմանների վերանայման գծով  դիմումի ուսումնասիրության վճար*

 

10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան սահմանված չէ պայմանագրով/

 

2.

 

 

Երկֆակտորային մոդելով աշխատելու դեպքում երաշխիքի տրամադրման միջնորդավճար

յուրաքանչյուր եռամսյակի համար 0.4%-1% (գանձվում է միանվագ` երաշխիքի տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար),

գործողության ողջ ժամկետի համար նվազագույնը` 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ

3.

Դեբիտորական պարտքի հավաքագրման  գծով  միջնորդավճար

Հաշիվ ապրանքագրի գումարի

մինչև 3%,

նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ

4.

Հաշիվ ապրանքագրի ստուգման/ մշակման գծով վճար

5000 ՀՀ դրամ

 

5.

Ֆինանսական խորհրդատվական ծառայությունների վճար

ըստ պայմանավորվածության

6.

Ապահովվածության տեսակը

գրավ, երաշխավորություն, երաշխիք կամ առանց լրացուցիչ ապահովության

7.

Պարտապանի հաշվի  առկայությունը Ամերիաբանկում

 

Պարտադիր

8.

Պարտապանի գործունեության պատմությունը

ՀՀ պետ. ռեգիստրում գրանցվելուց հետո` առնվազն 1 տարի:

 

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է գանձման Հաճախորդի կամ Պարտապանի՝ Բանկում գործող հաշիվներից, վերանայման դիմումի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ դիմումի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով/սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ/:

 

Ներմուծման ֆակտորինգի նախկին պայմանները

 

Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն.


Ուշադրությու'ն. ԶԻՋՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

*Գրավի ձևակերպման կարգին ծանոթանալու համար. Սեղմեք այստեղ

Ներմուծման Ֆակտորինգով սպասարկվող հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ


Թարմացված է առ 28.10.2019 թ., 14:47

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.
Կորպորատիվ բանկային ծառայություններ