Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Արտահանման ֆակտորինգի պայմանները

#

Ծառայություն

Պայման/Սակագին

1.

Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության վճար /գանձվում է հաստատման դեպքում/

30,000 ՀՀ դրամ

 

1.1.

 

Պայմանների վերանայման   դիմումի ուսումնասիրության վճար*

10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան սահմանված չէ պայմանագրով/

 

2.

 

 

Ֆակտորինգային ֆինանսավորման գումարի հարաբերակցությունը զիջվող պահանջի գումարին (առանց զիջված պահանջով դրամական պարտավորությունների կատարումից հետո Հաճախորդին տրամադրվող գումարի)

մինչև  85%

Հաշիվ ապրանքագրի գումարի

 

3.

Ֆինանսավորման տարեկան տոկոսադրույք

սկսած`

ԱՄՆ դոլար` 7%

Եվրո` 6%

Ռուսական ռուբլի`12%

 

4.

Ֆակտորինգի տրամադրման միանվագ վճար

 

Հաշիվ ապրանքագրի գումարի

0.5%-3%

 

 

5.

Ֆինանսավորման ժամկետ (ֆինանսավորման տրամադրման և զիջված պահանջով պարտավորությունների կատարման օրերի միջև ընկած առավելագույն ժամկետ)

մինչև 180 օր

6.

Ապահովվածության տեսակը

գրավ, երաշխավորություն, երաշխիք կամ առանց լրացուցիչ ապահովության միջոցների

8.

Հաճախորդի  հաշվի  առկայությունը Ամերիաբանկում և Ֆինանսավորման գումարների շրջանառությունը այդ հաշվով

 

Պարտադիր

9.

Հաճախորդի գործունեության պատմությունը

ՀՀ պետ. ռեգիստրում գրանցվելուց հետո` առնվազն 1 տարի:

10.

Զիջված պահանջով հաշվարկներ

Անկանխիկ վճարում`  տարաժամկետ վճարման հնարավորությամբ

11.

Պարտավորության կետանցի օրական տույժ**

0.13%

 

 

 

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է գանձման Հաճախորդի կամ Պարտապանի՝ Բանկում գործող հաշիվներից, վերանայման դիմումի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ դիմումի հիման վրա կատարված վերլուծության եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով/սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ/:

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:

 

Արտահանման ֆակտորինգի նախկին պայմանները

 

Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն.

Ուշադրությու'ն. ԶԻՋՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

 

*Գրավի ձևակերպման կարգին ծանոթանալու համար. Սեղմեք այստեղ

 

1. Արտահանման ֆակտորինգով սպասարկվող հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ
2. Ծանուցագիր ֆակտորինգային սպասարկման փոխանցվող պարտապանի վերաբերյալ


Թարմացված է առ 21.08.2019 թ., 14:33

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.