Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Տեղական դասական ֆակտորինգի պայմանները

#

Ծառայություն

Պայման

1.

Ֆակտորինգի հայտի ուսումնասիրության վճար /գանձվում է հաստատման դեպքում/

անվճար

1.1

-Պայմանների վերանայման   դիմումի ուսումնասիրության վճար*

10,000 ՀՀ դրամ/եթե այլ բան սահմանված չէ պայմանագրով/

 

2.

 

Ֆակտորինգային ֆինանսավորման տարեկան տոկոսադրույք

/հաշվարկվում է ֆինանսավորումը տրամադրելու օրվանից` ֆինանսավորման համար հաստատված օրերի համար,

բայց ոչ ավել քան 120 օրը ներառյալ` տարին ընդունելով 365 օր/

 

սկսած 14%,

սակայն ոչ պակաս քան 20.000 ՀՀ դրամ

 

3.

 

 

Ֆինանսավորվող

գործարքի նվազագույն գումար

 

1.000.000 ՀՀ դրամ

 

4.

Ֆինանսավորման տրամադրման առավելագույն ժամկետ

/ֆինանսավորման տրամադրման և զիջված պահանջով պարտավորությունների կատարման օրերի միջև ընկած առավելագույն ժամանակահատված/

 

մինչև 120 օր ներառյալ

 

5.

 

Պարտադիր պայման

Պարտապանը պետք է ընդգրկված լինի Բանկի կողմից հաստատված ընկերությունների ցանկում

 

6.

 

Ֆակտորինգի տեսակը

Առանց ռեգրեսի /առանց հետպահանջի իրավունքի/

 

7.

Հաճախորդի  հաշվի  առկայությունը Ամերիաբանկում և Ֆինանսավորման գումարների շրջանառությունը այդ հաշվով

 

Պարտադիր

 

* Պայմանների վերանայման դիմումի ուսումնասիրության վճարը ենթակա է գանձման Հաճախորդի կամ Պարտապանի` Բանկում գործող հաշիվներից, վերանայման դիմումի բավարարման դեպքում` Բանկի համապատասխան ստորաբաժանման կողմից այդ դիմումի հիման վրա Կատարված վերլուծության եզրակացության/տեղեկանքի հիմքով /սույն սակագնի իմաստով պայմանների վերանայում չեն համարվում կնքված Դրամական պահանջի զիջման հայտի պայմանների փոփոխությունները, եթե այլ բան չի սահմանվում Բանկի իրավասու մարմնի որոշմամբ:

 

** Տուժանքի (տույժի և/կամ տուգանքի) փաստացի կիրառման դեպքում Տուժանքի տարեկան դրույքաչափը և/կամ Տուժանքների հանրագումարի չափը գործում է ՀՀ օրենսդրությամբ նշված թույլատրելի առավելագույն չափերի սահմաններում:


Ուշադրությու'ն
. ԶԻՋՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԸ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

 
Թարմացված է առ 20.02.2018 թ., 20:23

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.