HERE AND BEYOND
Բանկային հաշվի բացում և սպասարկում
Մամուլի կենտրոն
Ամերիաբանկում բանկային հաշիվներ կարող են բացվել ՀՀ-ում կամ օտարերկրյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունների (այդ թվում` իրավաբանական անձանց, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող միավորումների, միջազգային կազմակերպությունների), նշված կազմակերպությունների կողմից ստեղծված մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների, հիմնարկների և այլ առանձնացված ստորաբաժանումների, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցների անունով: Ամերիաբանկի կորպորատիվ հաճախորդները կարող են օգտվել անհատական սպասարկման առավելություններից Ամերիաբանկի գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում, ինչպես նաև Online Ameriabank համակարգից` ինտերնետի միջոցով օգտվելով Բանկի հիմնական ծառայություններից առանց Բանկ այցելելու:


Բանկում գործում են բանկային հաշիվների հետևյալ տեսակները.

Անհատական հաշիվ
` այնպիսի հաշվի տեսակ է, որը կարող է կառավարվել բացառապես տվյալ հաշվետիրոջ կողմից, եթե նախատեսված չէ հաշիվների լիազորագրային կառավարում:

Նպատակային հաշիվ` ՀՀ օրենսդրությամբ և Բանկի ներքին ակտերով սահմանված կարգով բացվող հատուկ հաշվի տեսակ է, օրինակ` առքուվաճառքի գործարքի գծով կողմերի միջև ապահով հաշվարկներ իրականացնելու համար հաշիվներ (էսքրոու հաշիվ), անվճարունակության հաշիվներ, այլ հաշիվներ:

Ժամանակավոր հաշիվ` Իրավաբանական անձ հաճախորդների համար բացվող հաշվի տեսակ է, որը գործում է մինչև կազմակերպության` ՀՀ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցվելը:

Ամերիաբանկի POS տերմինալներով վճարումներ կատարելիս` Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպություններից կգանձվեն Բանկի հաճախորդների համար նախատեսված միջնորդավճարները:

Բանկային հաշիվները բացվում են ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով, ՌԴ ռուբլով, շվեյցարական ֆրանկով, անգլիական ֆունտ ստերլինգով, կանադական դոլարով, ճապոնական իենով, ՄԱԷ դիրհամով, անկանխիկ ոսկով /999.9 հարգի/:  
 
 
  1. ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
  2. Իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռներեցներին) բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (ուժի մեջ է 01.06.2016թ-ից)
  3. Բանկային հաշիվների բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
  4. Հաշիվների բացման և սպասարկման ամփոփագիր
  5. Հեռակառավարման համակարգեր
 
 
Թարմացված է առ 25.07.2009 թ., 11:22
2018 © "Ameriabank" CJSC   |   Բոլոր հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: