Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Ապառիկ ֆինանսավորում

 

ԱՊԱՌԻԿ ՏԵՂՈՒՄ

ապառիկ 

 • Գնորդը  հնարավորություն է ունենում հաշված րոպեների ընթացքում կատարել ապրանքների ապառիկ գնումներ անմիջապես խանութում` առանց Բանկ այցելելու:
 • Ապառիկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում, և ձևակերպումը կատարվում է 5 րոպեի ընթացքում:
 • Բանկը կարող է Ձեզ առաջարկել պահանջվող վարկի գումարից ավել վարկի գումար՝ հնարավորություն տալով գնել Ձեզ անհրաժեշտ այլ ապրանքներ:

 

«Վարկային արձակուրդի» մասին

 

 

Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ

Առավելագույնը` 3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.99 % -1.4 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

0 % - 20%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

 

Ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 1 500 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 24

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.99 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 200 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 108

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 15.01 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.45 % -0.7 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

0 % - 10%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

Վճարումների կատարման եղանակներ

1. Վճարային տերմինալների միջոցով

2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով

3. Բանկի մասնաճյուղերում

4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում


 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով

0 դրամ

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

Easy Pay, МobiDram, idram -200 ՀՀ դրամ

Telcell - 300 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած` 0.6%

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝  բանկի կայքում

0 դրամ

 

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

1

ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ

ՎԵԳԱ / VEGA

2

ԶԻԳԶԱԳ ՍՊԸ

ԶԻԳԶԱԳ ՄԵԳԱՍԹՈՐ / ZIGZAG MEGASTOR

ԶԻԳԶԱԳ ԱՆՏԵՆԱ / ZIGZAG ANTENA

3

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ / VLV

4

ՅՈՒՔՈՄ ՓԲԸ

ՅՈՒՔՈՄ / UCOM

5

ԷԴ-ՍՊՈ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ / BEKO

6

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ / PC ELECTRONICS

7

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ

ՆՈՐ ՏՈՒՆ / NOR TUN

8

ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ ՍՊԸ

ԵՎՐՈԲԱԶԱ / EUROBAZA

ՍՄԱՅԼ ՓՐԱՅՍ / SMILE PRICE

9

ՈՍԿԵ ԱՐԵՎ ՍՊԸ

220 ՎՈԼՏ / 220 VOLT

10

ՄԵԴԻԱ ԷՔՍՊԵՐՏ ՍՊԸ

11

ԴԱՐՖ ՍՊԸ

ՄԵԾ ԱՆԻՎ / METS ANIV

12

ՎԵՆՈՒՍ ԷԼ ՍՊԸ

ՎԵՆՈՒՍ / VENUS

13

ԱՍՏՂԻԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԱՍԿԱՏ ՄՈԲԱՅԼ / ASKAT MOBILE

14

ՄԱՍՏԵՐՖՈՆ ՍՊԸ

3Դ ՊԼԱՆԵՏ / 3D PLANET

15

ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԴՈՄՈՒՍ, ԴՅՈՒՍՈՆ / DOMUS, DUSON

16

ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ / VESTA

17

ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԻԴԵԱԼ / IDEAL

18

ՄԻՌՈՒ ՍՊԸ

ՄԱՅ ՆՈԹԲՈՒՔ / MY NOTEBOOK

19

ՄՈԲԻԼԱՅՖ ՍՊԸ

ՄՈԲԻԼԱՅՖ / MOBILIFE

20

ՊԻԿՍԵԼՍ ՍՊԸ

ՊԻԿՍԵԼ / PIXEL

21

ՆՅՈՒ ԼԵՎԵԼ ՍՊԸ

ԲԻ ԷԼ / BL

22

ԲԻ ԷԼ ՍՊԸ

23

ՋԻ ԲԻ ՅՈՒ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ(ՎԱՆԱՁՈՐ) / BEKO(VANADZOR)

24

ՋԻ ԷՍ ԷՅ ՍՊԸ

ՋԻ ԷՍ ԷՅ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / GSA ELECTRONICS

25

ՄՈԲԼԻՕՍ ՍՊԸ

ՀՈՒԱՎԵՅ / HUAWEI

26

ՌԻՆՈ ՍՊԸ

ՄԵԾ ԱՆԻՎ (ՂԱՐԱԲԱՂ) / METS ANIV (GHARABAGH)

27

ՇԱՀ ՍՊԸ

ՌԵԶՈՆ / REZON

28

ՍԲՍ ՍՊԸ

ԷՍ ԲԵ ԷՍ / SBS

29

ՏԵԽՆԻԿԱՏ ՍՊԸ

ԶԵԹ-ՄԻՔՍ / Z-MIX

30

ԻՔՍ-ՄՈԲԱՅԼ ՍՊԸ

ԻՔՍՏԵԽՆԻՔՍ / XTECHNX

31

ՕՍԿԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

ԷԼԴՈՐԱԴՈ, ԲԵԿՈ (ԳՅՈՒՄՐԻ) / ELDORADO, BEKO (GYUMRI)

32

ՍԻԳՄԱ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

ՍԻԳՄԱ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / SIGMA ELECTRONICS

33

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ա/Ձ

ԾԻԱԾԱՆ / TSIATSAN

34

ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԱԳԻԿԻ Ա/Ձ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ (ԷՋՄԻԱԾԻՆ) / PC ELECTRONICS (ETCHMIATSIN)

35

ԷԼԵՆ ՂՈՒՇՉՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ (ԱՇՏԱՐԱԿ) / PC ELECTRONICS (ASHTARAK)

36

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ

ԴԵԿՈՐ / DECOR

37

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ Ա/Ձ

ԴԱՎ ԿԱՀՈՒՅՔ / DAV KAHUYQ

38

ՎԵՐՏԻԿԱԼ ԼՅՈՒՔՍ ՍԻՍՏԵՄ ՍՊԸ

ՇԵՆ ՇԵՄ / SHEN SHEM

39

ԱՆԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

ԱՆԻ ԿԱՀՈՒՅՔ / ANI KAHUYQ

40

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ

ԷՇԼԻ ՀՈՄՍԹՈՐ / ASHLEY HOMESTORE

41

ՀՐԱՇՔ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՇԿԱՖՖ / SHKAFF

42

ՀԱԿՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՂԱՐԻԲԻ Ա/Ձ

43

ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ ՍՊԸ

ԿԻՏ ԿԱՀՈՒՅՔ / KIT KAHUYQ

44

ԱՐՊԱՆԻՎ ՍՊԸ

ԱՎՏՈՄԱՔՍ / AUTOMAX

45

ՄԿ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

46

ՄԱՔՍԻՄ ԳԻՔԻՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԴՈՒԲԱՅ / DUBAY

47

ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԹՈՐ ՍՊԸ

ՌԵԴ ՍԹՈՐ / RED STOR

48

ԷԼՍԱ ՍՊԸ

ԷԼՍԱ / ELSA

49

ՍՎԵՏԱ ՍԵՐՈԲՅԱՆ Ա/Ձ

ՕԼԼ ՍԵԼԼ / ALL CELL

50

ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ ՊԼՅՈՒՍ / VESTA PLUS

51

ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ ՍՊԸ

ՔՍՅԱՈՄԻ / XIAOMI

52

ՇՏԻԳԵՆ  ՍՊԸ

ՇՏԻԳԵՆ / SHTIGEN

53

ԱՆԱՀԻՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ

ՍՄԱՐԹ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ / SMART ELECTRONICS

54

ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐՈՆ / SOLARON

55

ԴԱՎԻԹ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՋԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

ՎԵԳԱՍ / VEGAS

56

ՎԵՐՍԱԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՎԵՐՍԱԼ / VERSAL

57

ԱԼԴԻՍ ՍՊԸ

ԷԼԵԿՏՐՈՆ ՊԼԱԶԱ / ELEKTRON PLAZA

58

ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՏՐԴԱՏԻ Ա/Ձ

ԼՈՒՎՐ / LOUVRE

59

ՖՐԻՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ՖՐԻՆԵՐՋԻ / FREENERGY

60

ՆՈՐԱՅՐ ԵՎ ՀՐԱՅՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Ա/Ձ

ՆՈՐԱՅՐ ԵՎ ՀՐԱՅՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ / NORAYR AND HRAYR BROTHERS

61

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՈՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

ՎԱՀԵ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ / VAHE ELEKTRONICS

62

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ՏՐԵՅԴ ՍՊԸ

ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԹՐԵՅԴ / FORTUNA TRADE

63

ՌՈԲԵՆ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ԱԲՈՎՅԱՆ, ԹԱԼԻՆ) / BEKO (ABOVYAN, TALIN)

64

ԷԼՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

ԷԼԴՈՐԱԴՈ / ELDORADO

65

ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ ՍՊԸ

ՄԵԿ / MEK

66

ՊԼԱՏՖՈՐՄ ՍՊԸ

ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ / SMART ENERGY

67

ՆՈԹՍԹՈՐ ՍՊԸ

ՆՈԹԲՈՒՔ ՍԵՆԹՐ / NOTEBOOKCENTRE

68

ՆՈՒԳԱ ՀԱՈՒԶ ՍՊԸ

ՆՈՒԳԱ ՀԱՈՒԶ / NUGA HOUSE

69

ԿՈՄՖՈՐՏ Ռ ԵՎ Վ ՍՊԸ

ԱՌ ԸՆԴ ՎԻ ԿՈՄՖՈՐՏ / R AND V COMFORT

70

ՄԱՅԴԱՎ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ (ԿԱՊԱՆ) / VLV (KAPAN)

71

ԱԳԷՎԱՐՏ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ (ԱՐՄԱՎԻՐ) / VLV (ARMAVIR)

72

ԱՇԽԵՆ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ Ա/Ձ

ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԿԱՀՈՒՅՔ / ARGAVAND KAHUYQ

73

ՍԱՅԱԹ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ Ա/Ձ

ԱՐՄԱԼԻՍ / ARMALIS

74

ԱՐԱՔՍՅԱ ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳԵՐԱՍԻՄԻ Ա/Ձ

75

ՎԱՀԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

76

ԱՐՍԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏԻ Ա/Ձ

ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ / GYUGHTEKHNIKA

77

ՇԱՆԹ ԱԿՈՒԼՅԱՆ ԽԱՉԻԿԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԱՐԹԻԿ) / BEKO (ARTIK)

78

ՇԻՆԿԱՊԻՏԱԼ ՀՈՄ ՍՊԸ

ԲՐԱՅԹ ՀԱՈՒՍ / BRIGHT HOUSE

79

ԱՆԻ ԴԵՆՏ ՍՊԸ

ԱՆԻ ԴԵՆՏ ԴԵՆՏԱԼ ԿԼԻՆԻԿԱ / ANI DENT DENTAL CLINIC

80

ԲՈՐԻՍ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

ԴԻԶԱՅՆՈ / DESIGNO

81

ՄԱՐԻԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

82

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԳԵՎՈՐԳԻ Ա/Ձ

83

ԱՐՄԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ Ա/Ձ

ԳԱՐԱՆՏ / GARANT

84

ԴՍԱ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ԱՊԱՐԱՆ) / BEKO (APARAN)

85

ՍՈՆԵՏ ՍՊԸ

ՍՈՆԵՏ / SONET

86

ԳԱՊԷՔՍ ՍՊԸ

ԳԱՊԷՔՍ / GAPEX

87

ՀՄԱՅԱԿ ՕՆԻԿԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԼԻԴԵՌ / LEADER

88

ՏԻԳՐԱՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ԱԼԵՔՍ ԴԵԿՈՐ / ALEX DECOR

89

ԳԱՐ ԳՐԻԳ ՍՊԸ

ԾԻԱԾԱՆ / TSIATSAN

90

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ

ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ / SKILL AM

91

ՊԼԱԶՄԱ ՎԱՆ ՍՊԸ

ՊԼԱԶՄԱ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / PLASMA ELECTRONICS

92

ԷԼԶՈՆ ՍՊԸ

ԷԼԶՈՆ / ELZONE

93

ԱՐԱՅԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՔԱՋԻԿԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԿԱՊԱՆ) / BEKO (KAPAN)

94

ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ

ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ / FULL HOUSE MARKET

95

ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ

ԷԿՈ ՍԹԵՓ / ECO STEP

96

ՀԱՅԿ ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՊԱՐԳԵՎԻ Ա/Ձ

ՄՈՆԻԿԱ ԿԱՀՈՒՅՔԻ ՍՐԱՀ / MONIKA KAHUYQI SRAH

97

ՆԱԻՐԻ ՓԱՐՍՅԱՆ ՄԻՇԱՅԻ Ա/Ձ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

98

ՀՈՒՍԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԹՈՎՄԱՍԻ Ա/Ձ

ԱՐՄԱԴԱ ՄՈԼԼ / ARMADA MALL

99

ՆԻԿԿԱՐ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ (ՄԱՐՏՈՒՆԻ) / VESTA (MARTUNI)

100

ԼԻԱ-Կ-ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԼԻԱ ԿԵՐԱՄԻՔՍ / LIA CERAMICS

101

ԱՐՄԵՆ ԵՎ ԱՆՈՒՇԻԿ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ (ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ) / VESTA (EGHEGNADZOR)

102

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

ՌԵԶԱԼԹ / RESULT

103

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԱ ՍՐԱՊԻՈՆԻ Ա/Ձ

ՆԱՏՈՒՐԱԼԳԱԶ / NATURALGAS

104

ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ ՍՊԸ

ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ / SUNNY CITY

105

ԻՍԼՈՒՍ ՍՊԸ

ԻՍԼՈՒՍ / ISLUS

106

ԱՐ. ԼԵՈ ՍՊԸ

ԱՐ. ԼԵՈ / AR LEO

107

ՋՈՒԼԻԱՐ ՍՊԸ

ՎԼՎ (ՍԵՎԱՆ) / VLV (SEVAN)

108

ԻՄ ԴԱՎՈ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ՍԵՎԱՆ) / BEKO (SEVAN)

109

ՎԱՆՄԵՏԱՂԱՌ ՍՊԸ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

110

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՆՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / BEST ELECTRONICS

111

ՄԱՐԻԱՄ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ

ՇԱԴԵ / SHADE

112

ՍԵՐՅՈԺԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԻԿՈԼԱՅԻ Ա/Ձ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

113

ԱՆԺԵԼԱ ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆԻ Ա/Ձ

ՓԻ ՍԻ ՄՈԲԱՅԼ / PC MOBILE

114

ԼԱՔՇՐԻ ԳԱՐԴԵՆ ՍՊԸ

ԼԱՔՇՐԻ ԳԱՐԴԵՆ / LUXURY GARDEN

115

ՕՏՐԵ ՍՊԸ

ՕՏՐԵ / AUTRE

116

ԹՈՓ - ՏԵԽ ՍՊԸ

ԹՈՓ ՖԼՈՒՐ / TOP FLOOR

117

ՄԵԼԻՍԱ ՍՊԸ

ՄԵԼԻՍԱ / MELISA

118

ԶՈՀՐԱԲ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՌՈՍՏՈՄԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԻՋԵՎԱՆ) / BEKO (IJEVAN)

119

ՀՐԱՉՅԱ ԲԱԲԱՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԷՋՄԻԱԾԻՆ) / BEKO (ETCHMIATSIN)

120

ԱՐԱՄ ԱՂԵԿՅԱՆ ԲԱԲԿԵՆԻ Ա/Ձ

ՅԱՖԵՐՐԱՐԻ / YAFERRARI

121

Մ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՍՊԸ

ԷLՀԱՈՒՍ / ELHOUSE

122

ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ / SOLAR GROUP

123

ԷԴԳԱՐ ԵՎ ՆԱԶԵԼԻ ՍՊԸ

ՕՋԱԽ / OJAKH

124

ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ / OPTIMUM ENERGY

125

ՍԱՐԻԲԵԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

ԷՄ ԷՍ ԿԱՀՈՒՅՔ / MS KAHUYQ

126

ԲԻ ԷՄ ԷՍ ՍՊԸ

ԲԻ ԷՄ ԷՍ / BMS

127

ՎԵԼՀՈՖՖ ՍՊԸ

ՎԵԼՀՈՖՖ / VELHOFF

128

ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍԹԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐԷՍՍ / SOLARESS

129

ՇԻՆՄՈԼ ՍՊԸ

ՇԻՆՄՈԼ / SHINMOL

130

ՄԱՆՈՒԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

ՄԿ ԿԱՀՈՒՅՔ / MK KAHUYQ

131

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԷԼԵՆ ԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

ԱՅ ՊԼՅՈՒՍ / I PLUS

132

ՆՈՐԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

133

ԲԵՍԹ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԼԻԴԵՐԻԱ, ԿԵՐԱՄԻԿ ՍԻԹԻ / LIDERIA, CERAMIC CITY

134

ՎԱՀԱԳՆ ԷՎԻՆՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

ՀԱՅ ՖԱՅ / HI FI

135

ՆԵԺԴԻԿ ՏԵՐ - ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՂԱՋԱՆԻ Ա/Ձ

ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ / WEST ABOVYAN

136

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

137

ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ

ԷՅ ՋԻ ՄՈԲԱՅԼ / AG MOBILE

138

ՌԵԶՈՆ ՍՊԸ

ՌԵԶՈՆ / REZON

139

ՕԹԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԻՍԱՀԱԿԻ Ա/Ձ

ԲԵՅԲԻ ԹՈՅՍ / BABY TOYS

140

ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ ՍՊԸ

ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ / VLV STEPANAKERT

141

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԹՈՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

ԷԼ ԸՆԴ ԷՐ / L AND R

142

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՎԱՆ ԵՐՎԱՆԴԻ Ա/Ձ

ՎԱՆ ԵՎ ԱՐՄԱՆ / VAN AND ARMAN

143

ԱՐՄԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

ԲԱՐՈԿԿՈ / BAROCCO

144

ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ ՍՊԸ

ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ / GLOBAL BEAUTY

145

ԷԼՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ Ա/Ձ

ԴԱՅՄՈՆԴ / DIMOND

146

"ԳՐԻՄԱՐ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

ԲԵՍԹ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻԿՍ / BEST ELECTRONICS

147

ՀԱԿՍԻԼ ՍՊԸ

ՀԱԿՍԻԼ / HAKSIL

148

ԼԱՅԹԻՆԳ ՍՊԸ

ԼՈՒՅՍ / LUYS

149

ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍՊԸ

ՏԵԽՆՈ ՍԹՈՐ / TEKHNO STOR

150

ԼԻՎԻՆԳՍ ՍՊԸ

ԼԻՎԻՆԳՍ / LIVINGS

151

ԷԿՈՎԻԼ ՍՊԸ

ԷԿՈՎԻԼ / ECOVILL

152

ՀԵՂԻՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

ՀԵՂԻՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ / TEKHNIKA

153

ՆԵԼԼԻ ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՎԱԳԻ Ա/Ձ

ԹԻ ԷՅՋ ՄՈԲԱՅԼ / TH MOBILE

154

ԱՐԱՅԻԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԷՏՈՒՇԻ Ա/Ձ

ՏԵԽՆՈ ՀԱՈՒՍ/ TEKHNO HOUSE

155

ԱՐՍԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԲԱՐԻՍԻ Ա/Ձ

156

ԳՈՌ ՔԱՐԱՄՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ՄԻՔՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / MIX ELECTRONICS

157

ԳԱՅԷԼԼԱՍ ՍՊԸ

ԷԼԼԱ ԿԱՀՈՒՅՔ / ELLA KAHUYQ

158

ՎԻԷՄԷՅՋ ՎՈՒԴ ՍՊԸ

ՍԱԼՄԱՍՏ / SALMAST

159

ԵՎՐՈՍՏԱՆ - ՈՒՅՈՒՏ ՍՊԸ

ԵՎՐՈՍՏԱՆ - ՈՒՅՈՒՏ / EVROSTAN UYUT

160

ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ ՍՊԸ

ԽՐԱՆՈԳՐԱՖ / CHRONOGRAPH

161

ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ ՍՊԸ

ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ / HRASHQ AYGI

162

ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ ՍՊԸ

ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ / MULTI SOLAR

163

ՊԼԱԶՄԱ 99 ՍՊԸ

ՊԼԱԶՄԱ 99 / PLAZMA 99

164

ՎԱՐԴԱԶԱՐ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ՄԱՐՏՈՒՆԻ) / BEKO (MARTUNI)

165

ԱՎԵՏՅԱՆ ՔՆՔՈՒՇ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ Ա/Ձ

ԱՐԲԱԹ / ARBAT

166

ԱՐՍԻԵԼ ՍՊԸ

ԱՐՍԻԵԼ / ARSIEL

167

ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՐԱՆՏԻ Ա/Ձ

ՎԻ ԷՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ  / VM ELECTRONICS

168

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ Ա/Ձ

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ / SHINANYUT

169

ՓԱՐՎԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ

ԼԻԼԻ / LYLY

170

ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ / THE OHM ENERGY

171

ԱՐՏԱՇԵՍ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ

ԼԱԲԵԼԼԵ / LABELLE

172

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ Ա/Ձ

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ ԿԱՀՈՒՅՔ / KAHUYQ

173

ՌԻԴ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ) / BEKO (CHARENCAVAN)

174

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ԲԵՍԹ ԱԼԱՎԵՐԴԻ / BEST ALAVERDI

175

ՓՐՈՖԻՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ՓՐՈՖԻՍ ԷՆԵՐՋԻ / PROFIS ENERGY

176

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՎԵՏԻՔ ՄԿՐՏԻՉԻ Ա/Ձ

ԿԱՐԻՆ ԲՅՈՒԹԻ / KARIN BEAUTY

177

ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ ՍՊԸ

ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ / ALEX FURNITURE

178

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ ԹԱՄԱՐ ՎԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՀՈՒՅՔ / TAMARA FURNITURE

179

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ Ա/Ձ

ԿԱԿԱԴՈՒ / KAKADOO

180

ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍ ԷԴՈՒԱՐԴԻ Ա/Ձ

ՊԼԱԶԱ ՊԼՅՈՒՍ / PLAZA PLUS

181

ՋԻԷՍԷՍ ՍՊԸ

ԳԼՈԲԱԼ ՍԵՅՎԻՆԳ ՍԻՍԹԵՄՍ / GLOBAL SAVING SYSTEMS

182

ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ ՍՊԸ

ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ / ROYAL STAR

183

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱՐՏԱԿԻ Ա/Ձ

ՍԵՎԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ / SEVAN KAHUYQ

184

ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ԱՐՄԱՎԻՐ) / BEKO (ARMAVIR)

185

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՒՍԻԿԻ Ա/Ձ

ԷԼ ՎԷ / LV

186

ԿԻՆԵՏԻԿ ՓԲԸ

ՕՐԱՆԺ ՖԻՏՆԵՍ / ORANGE FITNESS

187

ԷՍՎԻ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ԱԲՈՎՅԱՆ) / BEKO (ABOVYAN)

188

ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ / JASMINE GROUP

189

ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ Ա/Ձ

ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ / ABOVYAN SHINANYUT

190

ԷԿՈԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ

ԷԿՈԷՆԵՐՋԻ / ECO ENERGY

191

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ

ԿԱՐՇԵՐ / KAERCHER

192

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

ՍԱԴՇԻՆ / SADSHIN

193

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ Ա/Ձ

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱԻԴԱ / VOSKANYAN AIDA

194

ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՍԱՂԱԹԵԼ ՀՈՎՍԵՓԻ Ա/Ձ

ԱԼԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / ALIN ELECTRONICS

195

ՎԻԷԼԷՅ ԻՄՊՈՐՏՍ ՍՊԸ

ԱՅՍ ՎՈԹՉ / ICE WATCH

196

ՍՄԱՐԹ ԼԻՎԻՆԳ ՍՊԸ

ԴԱՆՈՒԲԵ ՀՈՄ / DANUBE HOME

197

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

ՏԵԼԵՖՈՆ - ՄԵԼԵՖՈՆ / TELEFON - MELEFON

198

ՍՈԼԱՐ ՍԻՍՏԵՄ ՍՊԸ

ՍՈԼԱՐ ՍԻՍՏԵՄ / SOLAR SYSTEM

199

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ԱՆԻ ՎԱՐԱԳՈՒՅՐ / ANI VARAGUYR

200

ԷՄԳԵ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ (ԱՐՏԱՇԱՏ)-ՋԻ ԷՍ ԷՅ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / BEKO ARTASHAT-GSA ELECTRONICS

201

ԱՆԻ ԱԴԱՄՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍԻ Ա/Ձ

ԲԵԿՈ (ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ) / BEKO (CHARENCAVAN)

202

ՍՏԱԼԿԵՐ ՍՊԸ

ԷՅՖԵԼ / EIFFEL

203

ՀՈՄԲԵՅՍ ՍՊԸ

ՅՈՒՍԿ / JYSK

204

ԷԴԳԱՐ ՄԵԴՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ՎԻ ԷՍ ԳԱԶ / VS GAS

205

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԵԼԻ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ԼԻՄԱ  ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ / LIMA ELECTRONICS

206

ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ-Գ ՍՊԸ

ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ-Գ / WOOD TOWN G

207

ԿԱՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ-ԵԱ / WOOD TOWN EA

208

ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ ՍՊԸ

ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ / KAHUYQI ASHKHARH

209

ՄԵԳԱԼՅՈՒՔՍ ՍՊԸ

ՄԵԳԱԼՅՈՒՔՍ / MEGALUXE

210

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ ՅԱՍՈՒՄԻ Ա/Ձ

ԿԱՐԻՆ ԲՅՈՒԹԻ (ԳՅՈՒՄՐԻ) / KARIN BEAUTY (GYUMRI)

211

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻԼ ԽՈՐԵՆԻ Ա/Ձ

BOOM HOUSE SEVAN / ԲՈՒՄ ՀԱՈՒՍ ՍԵՎԱՆ

212

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

ARA / ԱՐԱ

213

ԼԻԼԻԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ

BEKO (ARMAVIR) / ԲԵԿՈ (ԱՐՄԱՎԻՐ)

 

Վարկավորման այլ  պայմաններ

 

օնլայն ապառիկ
 • Գնորդն Ապառիկով ապրանք կարող է ձեռք բերել միայն այն Ընկերություններից, որոնց հետ Բանկն ունի կնքած Համագործակցության պայմանագիր:
 • Ապառիկ ֆինանսավորում իրականցվում է Ընկերության վաճառակետերում:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրվում է 21-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող  ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց` սպառողական ապրանքների` կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի, բջջային հեռախոսների, կահույքի, օդորակիչների, ջեռուցման համակարգերի և այլ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով:
 • Տրամադրված ապառիկ ֆինանսավորման գումարն անկանխիկ մուտքագրվում է Ընկերության հաշվին` Գնորդի կողմից պայմանագրով տրված հանձնարարականի հիման վրա:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրելու դրական որոշման, առավելագույն գումարի և դրա մերժման գործոնը հաճախորդի վարկունակության գնահատումն է:
 • Ապառիկ ֆինանսավորման մերժման համար հիմք կարող են հանդիսանալ.
  • բացասական վարկային պատմությունը
  • ներկայացված անարժանահավատ տեղեկությունները:

Գնորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:

Տոկոսների հաշվարկման կարգ

 • Տոկոսները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա` վարկի մնացորդային արժեքի նկատմամբ:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 • Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ.
  • Վարկի գումարը` 200 000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի տոկոսադրույքը` 24 %
  • Վարկի ժամկետը` 12 ամիս
  • Վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման վճարը` 0%

Այս օրինակում վարկի ամսական մուծման չափը կկազմի 18 920 ՀՀ դրամ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 26.95%

Այլ սակագներ 

Քաղվածքների,  տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներին կարող եք ծանոթանալ Այստեղ

Տույժեր և տուգանքներ

 • Վարկառուի կողմից իր պարտականությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր և տուգանքներ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
  • ժամկետանց վարկի 0.13%-ի չափով
  • ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով

Ժամկետանց  պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`

 1. Տույժ/տուգանքներ     
 2. Տոկոսագումարներ    
 3. Մայր գումար
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ  չեն կիրառվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ'ՒՆ.

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԵԼՈՒ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ, ԵՎ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ :

Գրավի բռնագանձում

ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

Անհատական թերթիկի տրամադրում

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայք

Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

 

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ / ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000 (կենցաղային տեխնիկա)

50,000 – 800, 000 (բջջային հեռախոսներ)

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-36 ամիս (կենցաղային տեխնիկա)

18-24 (բջջային հեռախոսներ)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ / ԷՇԼԻՀՈՄՍԹՈՐ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-5%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ / ԴՈՄՈՒՍ, ԴՅՈՒՍՈՆ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 (ակցիա 12)

30-60 (ակցիա 24)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

1-24 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 25-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՅՈՒՔՈՄ ՍՊԸ / ՅՈՒՔՈՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

24 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.4%

1-24 ամիսների համար՝ 0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՄՈԲԼԻՕՍ ՍՊԸ / ՀՈՒԱՎԵՅ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-24 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ ՍՊԸ / ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ ՍՊԸ / ԿԻՏ ԿԱՀՈՒՅՔ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍԲՍ ՍՊԸ / ՍԲՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ / ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

6 (ակցիա 6)

12 (ակցիա 12)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Առկա չէ

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍՊՈՐՏ ԼԱՅՖ ՍՊԸ / ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-36 (ակցիա 6)

18-36 (ակցիա 12)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.2%

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԺՈՐԻԿԻ Ա/Ձ / ՏԱՔ ՏՈՒՆ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60

18-36

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՈՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ / ՎԱՀԵ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000 (կենցաղային տեխնիկա)

50,000 – 800, 000 (բջջային հեռախոսներ)

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-36 (կենցաղային տեխնիկա)

18-24 (բջջային հեռախոսներ)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍՈՆԵՏ ՍՊԸ / ՍՈՆԵՏ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

24-36

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-18 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 19-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 


Թարմացված է առ 08.05.2020 թ., 17:27

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.