Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Ապառիկ ֆինանսավորում

 

ԱՊԱՌԻԿ ՏԵՂՈՒՄ

ապառիկ 

 • Գնորդը  հնարավորություն է ունենում հաշված րոպեների ընթացքում կատարել ապրանքների ապառիկ գնումներ անմիջապես խանութում` առանց Բանկ այցելելու:
 • Ապառիկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում, և ձևակերպումը կատարվում է 5 րոպեի ընթացքում:
 • Բանկը կարող է Ձեզ առաջարկել պահանջվող վարկի գումարից ավել վարկի գումար՝ հնարավորություն տալով գնել Ձեզ անհրաժեշտ այլ ապրանքներ:

 

«Վարկային արձակուրդի» մասին

 

 

Ապրանքների ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ

Առավելագույնը` 3 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 60

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.65 % - 1.4 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

0 % - 20%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

 

Ծառայությունների մատուցման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 100 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 1 500 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 24

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 24 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.8 % - 0.99 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

Չի կիրառվում

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

 

Արևային համակարգերի ձեռքբերման ապառիկ ֆինանսավորման պայմաններ

 

Հաճախորդի անձնական տվյալներ

Հաճախորդի տարիք

21 - 65

Ռեզիդենտություն

ՀՀ քաղաքացիություն  ունեցող ֆիզիկական անձինք

Ծառայության պայմաններ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

ֆինանսավորման սահմանաչափ

Նվազագույնը` 200 000 ՀՀ դրամ 

Առավելագույնը` 5 000 000 ՀՀ դրամ

Ժամկետ (ամիս)

6 - 108

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0 % - 17 %                         

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

0.43 % - 0.7 %

Տրամադրման միանվագ վճար / կանխավճար

0 % - 10%

Պարտքի մարման եղանակներ

Մարման եղանակ

1. Տոկոսադրույքի կիրառման դեպքում անուիտետային` պարտքի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ,

 

2. Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ` վարձավճարի կիրառման դեպքում` պարտքի գումարը և վարձավճարը վճարվում են հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ:

Ապահովվածություն

Գրավադրվող գույքի նկարագրություն

Գրավի առարկա հանդիսանում է գնվող ապրանքը 

Պարտք/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

100%

Պահանջվող փաստաթղթեր

Փաստաթղթեր

• Անձը հաստատող փաստաթղթեր

• ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/  

Տույժեր և տուգանքներ

Տույժեր ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսագումարի նկատմամբ

Պայմանագրով սահմանված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Հաճախորդը Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար.

 

.ժամկետանց Պարտքի և կամ Ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 %-ի չափով 

 

.պարտքի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն գանձվում             

Ծածկույթ

Համայնքներ

 ՀՀ և Արցախի Հանրապետություն

 

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց ապառիկ ֆինանսավորման ծառայության մատուցման հիմնական պայմաններ (PDF)

 

 

Վճարումների կատարման եղանակներ

1. Վճարային տերմինալների միջոցով

2. Այլ բանկից դրամական փոխանցում կատարելու միջոցով

3. Բանկի մասնաճյուղերում

4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում


 

Վճարման եղանակ

Միջնորդավճար

Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների միջոցով

0 դրամ

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram, UPay վճարային տերմինալների միջոցով

Easy Pay, МobiDram, idram -200 ՀՀ դրամ

Telcell - 300 ՀՀ դրամ

UPay – մինչև 35,000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ, 35,001 ՀՀ դրամից սկսած` 0.6%

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

Օնլայն տարբերակով՝  բանկի կայքում

0 դրամ

N

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

1

"ՈՍԿԵ ԱՐԵՎ" ՍՊԸ

220 VOLT ELECTRONICS / 220 ՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

2

"ՄԵԴԻԱ ԷՔՍՊԵՐՏ" ՍՊԸ

220 VOLT MOBILE / 220 ՎՈԼՏ ՄՈԲԱՅԼ

3

"ՄԱՍՏԵՐՖՈՆ" ՍՊԸ

3D PLANET / 3Դ ՓԼԱՆԵԹ

4

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ ԳԵՐԱՍԻՄԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

5

ԱԿՈՒԼՅԱՆ ՇԱՆԹ Ա/Ձ

BEKO ARTIK / ԲԵԿՈ ԱՐԹԻԿ

6

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

ALEX DECOR / ԱԼԵՔՍ ԴԵԿՈՐ

7

ԷՎՈՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

VAHE ELECTRONICS / ՎԱՀԷ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

8

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

AG MOBILE / ԷՅ ՋԻ ՄՈԲԱՅԼ

9

«ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ» ՍՊԸ

ASHLEY HOMESTORE / ԷՇԼԻ ՀՈՄՍԹՈՐ

10

"ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ" ՍՊԸ

ART FURNITURE / ԱՐՏ ԿԱՀՈՒՅՔ

11

ԱՆԻ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ Ա/Ձ

ANI KAHUYQ / ԱՆԻ ԿԱՀՈՒՅՔ

12

«ԱՐՊԱՆԻՎ» ՍՊԸ

AUTO MAX / ԱՎՏՈՄԱՔՍ

13

«ԱՐ. ԼԵՈ» ՍՊԸ

AR LEO / ԱՌ ԼԵՈ

14

"ԱՐՓԻՆԵՏ" ՍՊԸ

ARPINET / ԱՐՓԻՆԵՏ

15

"ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ" ՍՊԸ

ALEX FURNUTURE / ԱԼԵՔՍ ԿԱՀՈՒՅՔ

16

ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ ԱՍՏՂԻԿ Ա/Ձ

ASKAT MOBILE / ԱՍԿԱՏ ՄՈԲԱՅԼ

17

ԱՎԵՏՅԱՆ ՔՆՔՈՒՇ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ Ա/Ձ

ARBAT / ԱՐԲԱՏ

18

"ՎԱԼԵՆՍԻԱ" Հ/Ձ ՍՊԸ

AQUATEK / ԱԿՎԱԹԵՔ

19

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MK / ԷՄ ԿԱ

20

ԱԻԴԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԱԻԴԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ

21

ՍԱՂԱԹԵԼ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓԻ Ա/Ձ

ALIN ELECTRONICS / ԱԼԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

22

ԱՐՄԱՆ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

BAROCCO / ԲԱՐՈԿԿՈ

23

ԲԱԲԱՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՎԱՀՐԱՄԻ Ա/Ձ

BEKO EJMIATSIN / ԲԵԿՈ ԷՋՄԻԱԾԻՆ

24

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

BEST ALAVERD / ԲԵՍԹ ԱԼԱՎԵՐԴԻ

25

«ԷԴ-ՍՊՈ» ՍՊԸ

BEKO / ԲԵԿՈ

26

«ՆՅՈՒ ԼԵՎԵԼ» ՍՊԸ

BL FURNITURE - YEREVAN

27

«ՇԻՆԿԱՊԻՏԱԼ ՀՈՄ» ՍՊԸ

BRIGHTHOUSE / ԲՐԱՅԹՀԱՈՒՍ

28

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ՌՈՍՏՈՄԻ Ա/Ձ

BEKO IJEVAN / ԲԵԿՈ ԻՋԵՎԱՆ

29

«ԲԻ ԷԼ» ՍՊԸ

BL / ԲԻ ԷԼ

30

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՋԱՎԱՀԻԼ ԽՈՐԵՆԻ Ա/Ձ

BOOM HOUSE SEVAN / ԲՈՒՄ ՀԱՈՒՍ ՍԵՎԱՆ

31

"ԷՄԳԵ" ՍՊԸ

ԲԵԿՈ ԱՐՏԱՇԱՏ /BEKO ARTASHAT - GSA ELECTRONICS

32

ԹՈՒՆԻԲԵԿՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԵՂԻՇԻ

BALU/ԲԱԼՈՒ

33

ՕԹԱՐՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ԻՍԱՀԱԿԻ Ա/Ձ

BABY TOYS / ԲԵՅԲԻ ԹՈՅՍ

34

"ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ" ՍՊԸ

GLOBAL BEAUTY / ԳԼՈԲԱԼ ԲՅՈՒԹԻ

35

"ԲԵԿՈ" ՍՊԸ

BEKO KAPAN/ԲԵԿՈ ԿԱՊԱՆ

36

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱԼԼԱ ԱՎԵՏԻԿԻ Ա/Ձ

BEST ELECTRONICS VAGHARSHAPAT / ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ

37

«ՄԻ ԿԱՍԱ» ՍՊԸ

SHEN TEXTILE / ՇԵՆ ՏԵՔՍՏԻԼ

38

"ՌԻԴ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

BEKO CHARENTSAVAN / ԲԵԿՈ ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ

39

ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԳՈՌ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

SHKAFF MASIS/ՇԿԱՖ ՄԱՍԻՍ

40

"ԴԻՎԱ" ՍՊԸ

DIVA / ԴԻՎԱ

41

ՄԱՔՍԻՄ ԳԻՔԻՆՅԱՆ ՕՀԱՆԻ Ա/Ձ

DUBAI / ԴՈՒԲԱՅ

42

«ԴԵԿՈՐԱ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

DECORA GROUP / ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ

43

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՄԱՄԻԿՈՆԻ Ա/Ձ

DECOR / ԴԵԿՈՐ

44

ԷԼՈՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ Ա/Ձ

DIAMOND ELECTRONICS / ԴԱՅՄՈՆԴ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

45

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՀԱՅԿԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

ARA / ԱՐԱ

46

ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ ԳԱՎԱԼՋՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆԻ Ա/Ձ

DAV KAHUYQ / ԴԱՎ ԿԱՀՈՒՅՔ

47

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԲՈՐԻՍ ԱՐՄԵՆԻ Ա/Ձ

DESIGNO

48

«ԴՍԱ» ՍՊԸ

BEKO APARAN, VARDENIS / ԲԵԿՈ ԱՊԱՐԱՆ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ

49

ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՆՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

BEST ELECTRONICS / ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

50

"ԴՎ ԻՆՎԵՍՏ" ՀՁ ՍՊԸ

ECO STEP / ԷԿՈ ՍԹԵՓ

51

"ՍՏԱԼԿԵՐ" ՍՊԸ

ԷՅՖԵԼ / EIFEL

52

«ԷԼՄԱՐԿԵՏ» ՍՊԸ

ELDORADO / ԷԼԴՈՐԱԴՈ

53

«ԱԼԴԻՍ» ՍՊԸ

ELEKTRON PLAZA / ԷԼԵԿՏՐՈՆ ՊԼԱԶԱ

54

«ԷԼՍԱ» ՍՊԸ

ELSA / ԷԼՍԱ

55

"ԱՍԼԱՆՅԱՆՆԵՐ՛ ՍՊԸ

ELITE SHINANYUT / ԷԼԻՏ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹ

56

«ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ»  ՍՊԸ

EUROBAZA / ԵՎՐՈԲԱԶԱ

57

«ԵՎՐՈՍՏԱՆ-ՈՒՅՈՒՏ» ՍՊԸ

EUROSTAN-UYUT / ԵՎՐՈՍՏԱՆ ՈՒՅՈՒՏ

58

«ԷԼԶՈՆ» ՍՊԸ

ELZONE / ԷԼԶՈՆ

59

"ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ ՄԱՐԿԵՏ" ՍՊԸ

FULL HOUSE / ՖՈՒԼ ՀԱՈՒՍ

60

"ՖՐԻՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

FREENERGY / ՖՐԻՆԵՐՋԻ

61

"ԳԱՊԷՔՍ" ՍՊԸ

GAPEX / ԳԱՊԵՔՍ

62

«ՋԻ ԲԻ ՅՈՒ» ՍՊԸ

BEKO VANADZOR / ԲԵԿՈ ՎԱՆԱՁՈՐ

63

"ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ" ՍՊԸ

GRAND SHIN / ԳՐԱՆԴ ՇԻՆ

64

«ԳԱՐ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

65

«ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ» ՍՊԸ

ART GLOBAL / ԱՐՏ ԳԼՈԲԱԼ

66

ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ

SHADE / ՇԱԴԵ

67

ՔԱՐԱՄՅԱՆ ԳՈՌ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

MIX ELECTRONICS / ՄԻՔՍ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

68

"ԳՐԻՄԱՐ ԳՐՈՒՊ"

ԲԵՍԹ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻԿՍ / ԲԵՍԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

69

«ՋԻ ԷՍ ԷՅ» ՍՊԸ

GSA ELECTRONICS / ՋԻ ԷՍ ԷՅ

70

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ Ա/Ձ

GYUGHTEKHNIKA / ԳՅՈՒՂՏԵԽՆԻԿԱ

71

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ Ա/Ձ

GARANT / ԳԱՌԱՆՏ

72

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ ՀՐԱՆՏԻ Ա/Ձ

BEKO HRAZDAN / ԲԵԿՈ ՀՐԱԶԴԱՆ

73

"ՍՄԱՐԹ ԼԻՎԻՆԳ" ՍՊԸ

DANUBE HOME / "ԴԱՆՈՒԲ ՀՈՄ"

74

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

VAHRAMS SECOND /

75

ԷՎԻՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԱՇՈՏԻ Ա/Ձ

HI FI ELECTRONICS / ՀԱՅ ՖԱՅ

76

«ՀՐԱՇՔ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

SHKAFF / ՇԿԱՖ

77

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ ՀԱՅԿ ՊԱՐԳևԻ Ա/Ձ

MONIKA FURNITURE / ՄՈՆԻԿԱ

78

"ՀԱԿՍԻԼ" ՍՊԸ

HAKSIL / ՀԱԿՍԻԼ

79

«ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ» ՍՊԸ

HRASHQ AYGI / ՀՐԱՇՔ ԱՅԳԻ

80

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ՍԱՅԱԹ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

81

«ՄՈԲԼԻՕՍ» ՍՊԸ

HUAWEI / ՀՈՒԱՎԵՅ

82

«ԻՄ ԴԱՎՈ» ՍՊԸ

BEKO SEVAN / ԲԵԿՈ ՍԵՎԱՆ

83

«ԻՍԼՈՒՍ» ՍՊԸ

ISLUS / ԻՍԼՈՒՍ

84

«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

IMEX GROUP / ԻՄԵՔՍ ԳՐՈՒՊ

85

"ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ" ՍՊԸ

INTERSERVICE MEK / ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ

86

ԱՌԱԿԵԼՅԱՆ ԷԼԵՆ ԱՐԱՄԻ Ա/Ձ

IPLUS / ԱՅՊԼՈՒՍ

87

"ՎԻԷԼԷՅ ԻՄՊՈՐՏՍ" ՍՊԸ

ICE WATCH / ԱՅՍ ՎՈՉ

88

«ՋՈՒԼԻԱՐ» ՍՊԸ

VLV SEVAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՎԱՆ

89

"ԺԱՍՄԻՆ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

JASMINE / ԺԱՍՄԻՆ

90

"ՀՈՄԲԵՅՍ" ՍՊԸ

JYSK / ՅՈՒՍՔ

91

ԱՄԱԼՅԱ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՑԱՍՈՒՄԻ Ա/Ձ

BEAUTY GARDEN GYUMRI / ԲՅՈՒԹԻ ԳԱՐԴԵՆ ԳՅՈՒՄՐԻ

92

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ Ա/Ձ

KAKADU / ԿԱԿԱԴՈՒ

93

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ՔԱՋԻԿԻ Ա/Ձ

BEKO KAPAN / ԲԵԿՈ ԿԱՊԱՆ

94

"ԿԵՐԽԵՐ" ՍՊԸ

KAERCHER / ԿԱՐՉԵՐ

95

«ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ» ՍՊԸ

KIT / ԿԻՏ

96

"ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ" ՍՊԸ

KAHUYQI ASHXARH / ԿԱՀՈՒՅՔԻ ԱՇԽԱՐՀ

97

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԵԼԻ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

LIMA ELECTRONICS/ ԼԻՄԱ ԷԼԷԿՏՐՈՆԻՔՍ․

98

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԿՈՐՅՈՒՆԻ Ա/Ձ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

99

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀՄԱՅԱԿ ՕՆԻԿԻ Ա/Ձ

LEADER / ԼԻԴԵՐ

100

ԼԵՎ-ՎԱԳ" ՍՊԸ

LEV-VAG/ԼԵՎ-ՎԱԳ

101

ԲԱՏԻԿՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ԷԴԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻ-ԼԻ

102

ՓԱՐՎԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՐԻԿԻ Ա/Ձ

LYLY / ԼԻ-ԼԻ 2

103

ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԹՈՌՆԻԿԻ Ա/Ձ

L&R / ԷԼ ԸՆԴ ԷՐ

104

"ԼԱՅԹԻՆԳ" ՍՊԸ

LUYS / ԼՈՒՅՍ

105

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՏՐԴԱՏԻ Ա/Ձ

LOUVRE / ԼՈՒՎՐ

106

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՒՍԻԿԻ Ա/Ձ

LV / ԷԼՎԻ

107

«ԴԱՐՖ» ՍՊԸ

METS ANIV / ՄԵԾ ԱՆԻՎ

108

«ՄՈԲԻԼԱՅՖ» ՍՊԸ

MOBILIFE / ՄՈԲԻԼԱՅՖ

109

«ՄԱՅԴԱՎ» ՍՊԸ

VLV KAPAN / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԿԱՊԱՆ

110

"Մ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ" ՍՊԸ

ELHOUSE / ԷԼՀԱՈՒՍ

111

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՄԵՐԻ ԱՐՏԱԿԻ Ա/Ձ

SEVAN KAHUYQ / ՍԵՎԱՆ ԿԱՀՈՒՅՔ

112

ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ ԱՇԽԵՆ ԿԱՌԼԵՆԻ Ա/Ձ

ARGAVAND KAHUYQ / ԱՐԳԱՎԱՆԴ ԿԱՀՈՒՅՔ

113

«ՄԿ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

KAHUYQ MALL / ԿԱՀՈՒՅՔ ՄՈԼ

114

«ՄԵԼԻՍԱ» ՍՊԸ

MELISA / ՄԵԼԻՍԱ

115

"ԲԻ ԷՄ ԷՍ" ՍՊԸ

BMS / ԲԻ ԷՄ ԷՍ

116

"ՄԵԳԱԼՅՈՒՔՍ" ՍՊԸ

MEGALUXE / ՄԵԳԱԼՅՈՒՔՍ

117

«ՄԻՌՈՒ» ՍՊԸ

MY NOTEBOOK / ՄԱՅ ՆՈԹԲՈՒՔ

118

ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐԱ ՍՐԱՊԻՈՆԻ Ա/Ձ

NATURALGAS

119

«ՆՈՐԱՅՐ ԵՎ ՀՐԱՅՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ԱԿ

NORAYR HRAYR EXBAYRNER /

120

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ Ա/Ձ

SADSHIN / ՍԱԴՇԻՆ

121

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՀԱՅԿԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

122

ՓԱՐՍՅԱՆ ՆԱԻՐԻ ՄԻՇԱՅԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

123

"ՆՈԹՍԹՈՐ" ՍՊԸ

NOTBOOK CENTTRE / ՆՈԹԲՈՒՔ ՍԵՆԹՐ

124

«ԲԱՐՍԻՍ» ՍՊԸ

NOR TUN / ՆՈՐ ՏՈՒՆ

125

"ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

OPTIMUM ENERGY / ՕՊՏԻՄՈՒՄ ԷՆԵՐՋԻ

126

"ԿԻՆԵՏԻԿ" ՖԲԸ

ORANGE FITNESS / OՐԱՆԺ ՖԻԹՆԵՍ

127

"ԴԻ ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ" ՍՊԸ

OHM ENERGY / ՕՀՄ ԷՆԵՐՋԻ

128

"ԷԴԳԱՐ ԵՎ ՆԱԶԵԼԻ" ՍՊԸ

OJAKH / ՕՋԱԽ

129

"ՕԿՏՕ" ՍՊԸ

OKTO / ՕԿՏՕ

130

ՍՎԵՏԱ ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

ALL CELL / ՕԼ ՍԵԼ

131

ՊԱՊՈՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ՌՈԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

OPTIMA / ՕՊՏԻՄԱ

132

«ՕՍԿԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

OSKAR ELECTRONICS / ՕՍԿԱՐ

133

"ՕՏՐԵ" ՍՊԸ

AUTRE / ՕՏՐԵ

134

"ՄԱՅ ՏԵԽՆՈ" ՍՊԸ

PC / ՓԻՍԻ

135

«ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ» ՍՊԸ

PC ELECTRONICS / ՓԻՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

136

ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ ՍՏԵՓԱՆԻ Ա/Ձ

PC MOBILE / ՓԻ ՍԻ ՄՈԲԱՅԼ

137

ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՖԵԼԻՔՍ ԷԴՈՒԱՐԴԻ Ա/Ձ

PLAZA PLUS / ՊԼԱԶԱ ՊԼՈՒՍ

138

ՂՈՒՇՉՅԱՆ ԷԼԵՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ

PC ASHTARAK / ՓԻ ՍԻ ԱՇՏԱՐԱԿ

139

«ՊԻԿՍԵԼՍ» ՍՊԸ

PIXEL / ՊԻԿՍԵԼ

140

«ՊԼԱԶՄԱ-ՎԱՆ» ՍՊԸ

PLASMA ELECTRONICS / ՊԼԱԶՄԱ

141

ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ ՍԵՅՐԱՆ ՎԱԶԳԵՆԻ Ա/Ձ

ABOVYAN SHIN / ԱԲՈՎՅԱՆ ՇԻՆ

142

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ՌԱՖԻԿԻ Ա/Ձ

R&R/ԷՌ&ԷՌ

143

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

RESULT / ՌԵԶԱԼԹ

144

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՇԱՎԱՐՇԻ Ա/Ձ

5R&G, S&G / ԱՌ ԸՆԴ ՋԻ,  ԷՍ ԸՆԴ ՋԻ

145

«ՌԵԶՈՆ» ՍՊԸ

REZON 2 / ՌԵԴԶՈՆ 2

146

«ՌԻՆՈ» ՍՊԸ

METS ANIV GHARABAGH / ՄԵԾ ԱՆԻՎ ՂԱՐԱԲԱՂ

147

"ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ" ՍՊԸ

ROYAL STAR / ՌՈՅԱԼ ՍԹԱՐ

148

«ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ ՍԹՈՐ» ՍՊԸ

RED STORE / ՌԵԴ ՍԹՈՐ

149

«ԿՈՄՖՈՐՏ Ռ ԵՎ Վ» ՍՊԸ

R&V COMFORT / ԱՌ ԸՆԴ ՎԻ ԿՈՄՖՈՐՏ

150

«ՇԱՀ» ՍՊԸ

REZON / ՌԵԶՈՆ

151

«ՍԲՍ» ՍՊԸ

SBS / ԷՍ ԲԻ ԷՍ

152

ԱՆԱՀԻՏ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐԻ Ա/Ձ

SMART ELECTRONICS / ՍՄԱՐԹ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ

153

"ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍՏԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ" ՍՊԸ

SOLARESS / ՍՈԼԱՐԵՍՍ

154

«ՍԻԳՄԱ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻՔՍ» ՍՊԸ

SIGMA ELECTRONICS / ՍԻԳՄԱ

155

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՍԱՐԻԲԵԿ ԱՐՄԵՆԱԿԻ Ա/Ձ

MS / ԷՄ ԷՍ

156

"ՊՐՈՖՊԱՆԵԼ" ՍՊԸ

SOLARON / ՍՈԼԱՐՈՆ

157

"ՊԼԱՏՖՈՐՄ" ՍՊԸ

SMART ENERGY / ՍՄԱՐՏ ԷՆԵՐՋԻ

158

«ՇԻՆՄՈԼ» ՍՊԸ

SHIN MALL / ՇԻՆ ՄՈԼ

159

«ՍՈՆԵՏ» ՍՊԸ

SONET / ՍՈՆԵՏ

160

"ՋԻԷՍԷՍ" ՍՊԸ

GLOBAL SAVING / ԳԼՈԲԱԼ ՍԵՅՎԻՆԳ

161

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ՆԻԿՈԼԱՅԻ Ա/Ձ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

162

"ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

SOLAR GROUP / ՍՈԼԱՐ ԳՐՈՒՊ

163

"ՌԵՆՅՈՒԱԲԼ ՔՈՔԱՍԸՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ" ՍՊԸ

SUNNY CITY / ՍԱՆԻ ՍԻԹԻ

164

"ԷԿՈՎԻԼ" ՍՊԸ

ECO VILLE / ԷԿՈ ՎԻԼԼ

165

"ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ" ՍՊԸ

MULTY SOLAR / ՄՈՒԼՏԻ ՍՈԼԱՐ

166

"ՓՐՈՖԻՍ ԳՐՈՒՊ" ՍՊԸ

PROFIS ENERGY / ՓՐՈՖԻՍ ԷՆԵՐՋԻ

167

"ԹԵՐՄԵՌՈՍ—ԱՐ" ՍՊԸ

TERMOROS / ԹԵՐՄՈՌՈՍ

168

ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ԳԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆԻ Ա/Ձ

TNA SHEN / ՏՆԱ ՇԵՆ

169

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԲԱՐԻՍԻ Ա/Ձ

TECHNO HOUSE /ARTASHAT/

170

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ԷՏՈՒՇԻ Ա/Ձ

TECHNO HOUSE /ARARAT/

171

"ԹՈՓ-ՏԵԽ" ՍՊԸ

TOP FLOOR / ԹՈՓ ՖԼՈՌ

172

"ՇՏԻԳԵՆ" ՍՊԸ

SHTIGEN / ՇՏԻԳԵՆ

173

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ՆԵԼԼԻ ԱՎԱԳԻ Ա/Ձ

TH MOBILE / ԹԻ ԷՅՋ ՄՈԲԱՅԼ

174

ԹԱՄԱՐԱ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ Ա/Ձ

TAMARA FURNITURE / ԹԱՄԱՐԱ ԿԱՀՈՒՅՔ"

175

ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԴԱՎԹԻ Ա/Ձ

TELEPHONE-MELEPHONE / ՏԵԼԵՖՈՆ-ՄԵԼԵՖՈՆ

176

"ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ" ՍՊԸ

TECHNO STORE / ՏԵԽՆՈ ՍԹՈՐ

177

ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐԻ Ա/Ձ

TSIATSAN / ԾԻԱԾԱՆ

178

ԱՐԳԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԱՁ

SHEN TUN/ՇԵՆ ՏՈՒՆ

179

ՅՈՒՔՈՄ ՓԲԸ

UCOM / ՅՈՒՔՈՄ

180

ԱՐՏՈՒՐ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARTHUR SHIN / ԱՐՏՈՒՐ ՇԻՆ

181

«ՆԻԿԿԱՐ» ՍՊԸ

VESTA MARTUNI / ՎԵՍՏԱ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

182

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՎԱՐԴԱԶԱՐ ԼՅՈՒԴՎԻԳԻ Ա/Ձ

BEKO MARTUNI / ԲԵԿՈ ՄԱՐՏՈՒՆԻ

183

«ՎԻԷՄԷՅՋ ՎՈՒԴ» ՍՊԸ

SALMAST / ՍԱԼՄԱՍՏ

184

«ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ» ՍՊԸ

VEGA / ՎԵԳԱ

185

ԴԱՎԻԹ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՋԱՆԻԿԻ Ա/Ձ

VEGAS / ՎԵԳԱՍ

186

"ՎԵԼՀՈՖՖ" ՍՊԸ

VELOFF / ՎԵԼՈՖՖ

187

ՋԻԼԱՎՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՎԱԼԻԿՈՅԻ Ա/Ձ

VAL-JOR / ՎԱԼ-ԺՈՐ

188

«ՎԱՆՄԵՏԱՂԱՌ» ՍՊԸ

KAHUYQ / ԿԱՀՈՒՅՔ

189

«ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍԵՆԹՐ» ՍՊԸ

VLV / ՎԻ ԷԼ ՎԻ

190

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՀԵՆՐԻԿԻ Ա/Ձ

ARMALIS / ԱՐՄԱԼԻՍ

191

«ՎԵՆՈՒՍ-ԷԼ» ՍՊԸ

VENUS / ՎԵՆՈՒՍ

192

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ԲԵԿՆԱԶԱՐՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

VESTA PLUS / ՎԵՍՏԱ ՊԼՈՒՍ

193

ՔԱԼԱՇՅԱՆ ՎՈԼՈԴՅԱ ԱԲԲԱՍԻ Ա/Ձ

VOLODYA / ՎՈԼՈԴՅԱ

194

«ՎԵՐՍԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

VERSAL / ՎԵՐՍԱԼ

195

«ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ» ՍՊԸ

VESTA / ՎԵՍՏԱ

196

«ԱՐՄԵՆ ԵՎ ԱՆՈՒՇԻԿ» ՍՊԸ

VESTA EGHEGNADZOR / ՎԵՍՏԱ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ

197

"ԱԳԷՎԱՐՏ" ՍՊԸ

VLV ARMAVIR / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ԱՐՄԱՎԻՐ

198

«ՎԵՐՏԻԿԱԼ ԼՅՈՒՔՍ ՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ

SHEN SHEM / ՇԵՆ ՇԵՄ

199

ԷԴԳԱՐ ՄԵԴՈՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ Ա/Ձ

VS GAS / ՎԻ ԷՍ ԳԱԶ

200

ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՅՈՒՐԻԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

201

ՏԵՐ-ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՆԵԺԴԻԿ ԱՂԱՋԱՆԻ Ա/Ձ

WEST ABOVYAN / ՎԵՍԹ ԱԲՈՎՅԱՆ

202

ԿԱՐԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏԻ Ա/Ձ

WOOD TOWN EA / ՎՈՒԴ ԹԱՈԻՆ ԷԱ

203

"ՎՈՒԴ ԹԱՈՒՆ-Գ" ՍՊԸ

WOOD TOWN / ՎՈՒԴ ԹԱՈԻՆ

204

«ՎՈԹՉ ՎՈՐԼԴ» ՍՊԸ

CHRONOGRAPH / ԽՐՈՆՈԳՐԱՖ

205

«ՍՄԱՐԹ ՕՐԱՆԺ ԱՄ» ՍՊԸ

XIAOMI / ՔՍԱՅՈՄԻ

206

«ԻՔՍ-ՄՈԲԱՅԼ» ՍՊԸ

X-TECHNICS / ԻՔՍ-ԹԵՔՆԻՔՍ

207

«ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ» ՍՊԸ

VLV STEPANAKERT / ՎԻ ԷԼ ՎԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

208

"ՍՈԼԱՐ ՍԻՍՏԵՄ" ՍՊԸ

SOLAR SYSTEM / ՍՈԼԱՐ ՍԻՍՏԵՄ

209

«ԶԻԳԶԱԳ» ՍՊԸ

ZIGZAG / ԶԻԳԶԱԳ

210

«ՏԵԽՆԻԿԱՏ» ՍՊԸ

Z-MIX / ԶԵԹ-ՄԻՔՍ

211

«ՊԼԱԶՄԱ 99» ՍՊԸ

PLAZMA SEVAN / ՊԼԱԶՄԱ ՍԵՎԱՆ

212

«Զ ԷՍ ՏՈՊ» ՍՊԸ

SKILL AM / ՍՔԻԼԼ ԷՅ ԵՄ

213

«ՅԱՆ ՍԼՈՒՇՆՍ ԸՆԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ

EINHELL / ԷՅՆՀԵԼԼ

214

«ՎԻ ԸՆԴ ԲԻ ՍԹԱՅԼ » ՓԲԸ

VILLEROY & BOCH SANITARY / ՎԻԼԼԵՐՈՅ ԸՆԴ ԲՈՇ ՍԱՆԻՏԱՐԻ

215

«ՄԱՐՇԱԼ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ

ANIVNERI ASHKHARH / ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ

216 «ՔԻՍՎԵԼ» ՍՊԸ VLV ECHMIATSIN / ՎԼՎ ԷՋՄԻԱԾԻՆ
217 «ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԲԻԶՆԵՍԻ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ ՖՈՐՏՈՒՆԱ ԲԻԶՆԵՍԻ ԴՊՐՈՑ / BUSINESS DEVELOPMENT GROUP
218 «ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՆԺԵԼԱ ԿԱՐԼԵՆԻ» Ա/Ձ VLV VARDENIS / ՎԼՎ ՎԱՐԴԵՆԻՍ
219 «ԵՎՐՈԷՆԵՐ» ՍՊԸ ԵՎՐՈԷՆԵՐՋԻ / EUROENERGY
220 «Ա ԸՆԴ Ա ՄՅՈՒԶԻՔ» ՍՊԸ ԱԿՈՐԴ / AKORD
221 «ՍՈԼԱՐ ՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ ՍՈԼԱՐ ՀԱՈՒՍ / SOLAR HOUSE
222 «ՍՈԼԱՐ․ԱՄ» ՍՊԸ ՍՈԼԱՐ ԷՅ ԷՄ / SOLAR.AM
223 «ԴՈՆԱԼԴՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ԴՈՆԱԼԴՍ ԷՆԵՐՋԻ / DONALDS ENERGY
224 «Լ ԸՆԴ Վ» ՍՊԸ Լ ԸՆԴ Վ / L&V
225 ԳԱՐԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊԻ Ա/Ձ ԷՍ ԿԱ ԷՍ / SKS
226 ՆԱՐԵԿ ՍՄԲԱՏՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ ՄԱՍՏԵՐ / MASTER
227 «ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ» ՍՊԸ ՎԵՍՏԱ ՍԵՎԱՆ / VESTA SEVAN
228 ԴԻԱՆԱ ՇԱՀԻՆՅԱՆ ՌՈՒԲԻԿԻ  Ա/Ձ ԴԻԶԱՅՆՈ / DESIGNO
229 ԷՅ ԷՄ ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍՊԸ AM SOLAR ENERGY / ԷՅ ԷՄ ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ
230 ՆԻՍԻՖՈՐՈՎԱ ՄԱՐԻԱ Ա/Ձ BASE STUDIO / ԲԵՅԶ ՍՏՈՒԴԻՈ
231 «ԿՈՆՏԷՔՍԻՄ» ՍՊԸ ZVEREV BEAUTY SALON / ԶՎԵՐԵՎ ԲՅՈՒԹԻ ՍԱԼՈՆ
232 «ՆԱՎԱՎԱՆ» ՍՊԸ REIMA / ՌԵՅՄԱ
233 ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՄԻՍԱԿ ՄԿՐՏՉԻ Ա/Ձ BEAUTY GARDEN / ԲՅՈՒԹԻ ԳԱՐԴԵՆ
234 «ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 1982 ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ VLV ARARAT/ ՎԼՎ ԱՐԱՐԱՏ
235 ԹԵՐԵԶԱ ԿԱՆԵՑՅԱՆ ՄԿՐՏԻՉԻ Ա/Ձ BOMBUS / ԲՈՄԲՈՒՍ
236 «ԷԼՊԻԱՆՈ» ՍՊԸ PIANO HOUSE / ՓԻԱՆՈ ՀԱՈՒԶ
237 ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ ԱՄՐԱՅՈՒ ARMADA MALL / ԱՐՄԱԴԱ ՄՈԼ
238 ԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ Ա/Ձ FABRICA FURNITURE

 

Վարկավորման այլ  պայմաններ

 

օնլայն ապառիկ
 • Գնորդն Ապառիկով ապրանք կարող է ձեռք բերել միայն այն Ընկերություններից, որոնց հետ Բանկն ունի կնքած Համագործակցության պայմանագիր:
 • Ապառիկ ֆինանսավորում իրականցվում է Ընկերության վաճառակետերում:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրվում է 21-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող  ֆիզիկական անձանց` սպառողական ապրանքների` կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի, բջջային հեռախոսների, կահույքի, օդորակիչների, ջեռուցման համակարգերի, արևային համակարգերի և այլ ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով:
 • Տրամադրված ապառիկ ֆինանսավորման գումարն անկանխիկ մուտքագրվում է Ընկերության հաշվին` Գնորդի կողմից պայմանագրով տրված հանձնարարականի հիման վրա:
 • Ապառիկ ֆինանսավորումը տրամադրելու դրական որոշման, առավելագույն գումարի և դրա մերժման գործոնը հաճախորդի վարկունակության գնահատումն է:
 • Ապառիկ ֆինանսավորման մերժման համար հիմք կարող են հանդիսանալ.
  • բացասական վարկային պատմությունը
  • ներկայացված անարժանահավատ տեղեկությունները:

Գնորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու կրեդիտավորման պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե կրեդիտավորման պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում գնորդը պարտավոր է կրեդիտի գումարը օգտագործելու համար կրեդիտավորողին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Կրեդիտավորման պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում սպառողից պահանջվել չի կարող:

Տոկոսների հաշվարկման կարգ

 • Տոկոսները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա` վարկի մնացորդային արժեքի նկատմամբ:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 • Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ.
  • Վարկի գումարը` 200 000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի տոկոսադրույքը` 24 %
  • Վարկի ժամկետը` 12 ամիս
  • Վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման վճարը` 0%

Այս օրինակում վարկի ամսական մուծման չափը կկազմի 18 920 ՀՀ դրամ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 26.95%

Այլ սակագներ 

Քաղվածքների,  տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներին կարող եք ծանոթանալ Այստեղ

Տույժեր և տուգանքներ

 • Վարկառուի կողմից իր պարտականությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր և տուգանքներ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
  • ժամկետանց վարկի 0.13%-ի չափով
  • ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով

Ժամկետանց  պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`

 1. Տույժ/տուգանքներ     
 2. Տոկոսագումարներ    
 3. Մայր գումար
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ  չեն կիրառվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ'ՒՆ.

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԵԼՈՒ ԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ, ԵՎ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ  ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ :

Գրավի բռնագանձում

ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:

Անհատական թերթիկի տրամադրում

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայք

Ձեր Ֆինանսական տեղեկատուն` www.fininfo.am ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է:

 

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ / ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000 (կենցաղային տեխնիկա)

50,000 – 800, 000 (բջջային հեռախոսներ)

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-36 ամիս (կենցաղային տեխնիկա)

18-24 (բջջային հեռախոսներ)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԻՆՏԵՐՖՈՒՌ ՍՊԸ / ԷՇԼԻՀՈՄՍԹՈՐ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-5%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ / ԴՈՄՈՒՍ, ԴՅՈՒՍՈՆ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 3,000,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 (ակցիա 12)

30-60 (ակցիա 24)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

1-24 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 25-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՅՈՒՔՈՄ ՍՊԸ / ՅՈՒՔՈՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

24 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.4%

1-24 ամիսների համար՝ 0%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՄՈԲԼԻՕՍ ՍՊԸ / ՀՈՒԱՎԵՅ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-24 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.3%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ ՍՊԸ / ԻՆՏԵՐՍԵՐՎԻՍ ՄԵԿ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԿԱ ԸՆԴ ԿԱ ՍՊԸ / ԿԻՏ ԿԱՀՈՒՅՔ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍԲՍ ՍՊԸ / ՍԲՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-60 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

Զ ԷՍ ՏՈՊ ՍՊԸ / ՍԿԻԼԼ ԷՅ ԷՄ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  800,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

6 (ակցիա 6)

12 (ակցիա 12)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Առկա չէ

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍՊՈՐՏ ԼԱՅՖ ՍՊԸ / ՍՊՈՐՏԼԱՆԴԻԱ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

12-36 (ակցիա 6)

18-36 (ակցիա 12)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-6 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.2%

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

-

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԺՈՐԻԿԻ Ա/Ձ / ՏԱՔ ՏՈՒՆ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000  1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-60

18-36

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 7-րդ ամսից՝ 0.99%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ԱՆԱՀԻՏ ԷՎՈՅԱՆ ԼԵՎՈՆԻ Ա/Ձ / ՎԱՀԵ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000 (կենցաղային տեխնիկա)

50,000 – 800, 000 (բջջային հեռախոսներ)

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

18-36 (կենցաղային տեխնիկա)

18-24 (բջջային հեռախոսներ)

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-12 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 13-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

ՍՈՆԵՏ ՍՊԸ / ՍՈՆԵՏ

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Ապառիկ ֆինանսավորման սահմանաչափ

50,000 - 1,500,000

Կանխավճար

0-20%

Ժամկետ (ամիսներով)

24-36

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

0-24%

Կրեդիտի հաշվի ամսական սպասարկման վճար / հաշվարկվում է տրամադրված ֆինանսավորման գումարից/

1-18 ամիսների համար՝ 0%, սկսած 19-րդ ամսից՝ 1.2%

Ապառիկ ֆինանսավորման տրամադրման միանվագ վճար

Կիրառելի չէ

Մարման եղանակ

Հավասարաչափ (ֆինանսավորման գումարի և տոկոսագումարների հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական մարումներով)

Գրավադրվող գույք

Ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող ապրանքը / գույքը

Ֆինանսավորման գումար / գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, 

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 


Թարմացված է առ 20.01.2021 թ., 11:13

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000465400

* Զանգի հնարավորությունը

հասանելի է տվյալ երկրի տարածքից

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2021. All rights reserved.