ONLINE

CHAT

Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Mastercard Standard/Visa Classic

 

N

Միջնորդավճար

Master Card Standard/VISA Classic


Քարտի արժույթ

ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար/Եվրո

1

 Քարտի թողարկում

անվճար

2

Քարտի տարեկան սպասարկում

6000 դրամ

3

Քարտային փաթեթի սպասարկման վճար

-

4

 Հավելյալ քարտի թողարկում

անվճար

5

Հավելյալ քարտի տարեկան սպասարկում

3,000

6

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

չի սահմանվում

7

Քարտային հաշվի մնացորդի վրա հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

0%

8

Քարտի տրամադրում մեկ բանկային օրվա ընթացքում1

3 000 դրամ

9

Քարտի վերաթողարկում ( քարտի կորստի, վնասման, հափշտակման, PIN-ի կորստի կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում)

3 000 դրամ

10

Քարտի վերաթողարկում (քարտի ժամկետի լրացման, ՀՀ այլ բանկերի կողմից քարտի առգրավվման դեպքում)

Անվճար

11

Վարկային սահմանաչափի շտապ ակտիվացում (սահմանաչափի հաստատումից առավելագույնը մեկ ժամվա ընթացքում)

2 000 դրամ

12

 Քարտի բլոկավորում 

Անվճար

13

Քարտի ապաբլոկավորում

Անվճար

14

Քարտի պահում միջազգային STOP-ցուցակում /7 օրվա համար

9 000 դրամ

15

Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն գումարը

1000000 դրամ/3000 ԱՄՆ դոլար/3000 եվրո

16

 Կանխիկի տրամադրման օրական գործարքների առավելագույն քանակը

5

17

Կանխիկի տրամադրում`      ա) Ամերիաբանկի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

2%


      բ)Այլ բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

2.5% նվազագույնը 2500 դրամ

18

Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում Ամերիաբանկի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

Անվճար

19

Ամերիաբանկի քարտերին կանխիկ միջոցների մուտքագրում այլ բանկերի կանխիկ միջոցների մուտքագրման սարքավորումների միջոցով

0.6%

20

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշվից կանխիկացում

17ա. կետով սահմանված միջնորդավճար +
2 000
դրամ

21

Քարտով կատարվող անկանխիկ գործարքներ

Անվճար

22

Քարտից քարտ կատարվող փոխանցումներ (բանկոմատների և վիրտուալ քարտի միջոցով)

2%

23

Առանց քարտի օգտագործման քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) բանկի տարածքային ստորաբաժանումներում3

2% 4 +Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված
համապատասխան միջնորդավճար

24

Քարտային հաշիվներից կատարվող փոխանցումներ՝ այդ թվում քարտից քարտ փոխանցումներ (ներառյալ արժույթի փոխանակմամբ) Ինտերնետ-Բանկինգ համակարգով

2% 4 +Ամերիաբանկ ՓԲԸ Սակագների «4. Փոխանցումներ» գլխով նախատեսված տվյալ արժույթով փոխանցման համար սահմանված
համապատասխան միջնորդավճար

25

 Քաղվածքի տրամադրում կամ ուղարկում էլ. փոստով`

Անվճար

26

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում (հաղորդագրություն ուղարկվում է 10,000 դրամ (համարժեք արտարժույթ) և ավելի գումարով գործարքների դեպքում)

Անվճար

27

Քարտով կատարված գործարքների բողոքարկման հայտ (գանձվում է միայն այն դեպքում, երբ բողոքարկման գործընթացի արդյունքում պարզվել է, որ գործարքը կատարվել է հաճախորդի կողմից կամ հաճախորդի կողմից քարտի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով )

10 000 դրամ յուրաքանչյուր գործարքի համար ներառյալ ԱԱՀ

28 Քարտի առաքում  
  ա) ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում Անվճար
  բ ) Արտերկիր ըստ առաքման փաստացի ծախսի

29

Քարտի փաթեթ

-


1
Հայտը պետք է ներկայացված լինի մինչև տվյալ բանկային օրվա ժամը 14:00: Ծառայությունը գործում է բացառապես Բանկի Երևան քաղաքի գրասենյակներում քարտ պատվիրելիս:

2 Քարտով առանց հավաստագրման գործառնությունների կասեցում ամբողջ աշխարհում

3 Կոմունալ վճարումներն իրականացվում են առանց միջնորդավճարի:
4 Եթե հաճախորդի համար սահմանված կանխիկի տրամադրման միջնորդավճարը Ամերիաբանկի բանկոմատներում եւ կանխիկացման կետերում տարբերվում է 2 %- ից , ապա գործում է հաճախորդի համար սահմանված միջնորդավճարը :


«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»


Թարմացված է առ 03.08.2015 թ., 18:41

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2017. All rights reserved.