Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը


  1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

որտեղ՝


i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).
A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը).
n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը.
N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը.
Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը.
Dn - կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով.
i - ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից կամ այլ կերպ:

Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ:

 

Քարտով վարկային գծի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման օրինակներ`

Օրինակ 1

• Վարկային գծի սահմանաչափ`1.000.000 ՀՀ դրամ,
• Ժամկետ` 24 ամիս կամ 730 օր,
• Տարեկան տոկոսադրույք` 21%:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 23%:

Օրինակ 2

• Վարկային գծի սահմանաչափ`1.000 ԱՄՆ դոլար,
• Ժամկետ` 24 ամիս կամ 730 օր,
• Տարեկան տոկոսադրույք` 19%:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 20.6%:
 

 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկված է այն որոշող պայմանների հիմքով, կրում է կողմնորոշող բնույթ և կարող է Պայմանագրի գործողության ընթացքում փոփոխվել` կապված Վարկառուի կողմից Վարկը Պայմանագրով սահմանված ժամկետներից շուտ մարելու, ինչպես նաև դրանց հաշվարկում ներառված տարրերի փոփոխությունից:

 

Ուշադրություն. ԲԱՆԿՆ ԻՐԱՎՈւՆՔ ՈւՆԻ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՓՈՓՈԽԵԼ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՉԱՓԸ` ԿԱԽՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈւԿԱՅԻՑ ԲԱՆԿԻ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՇՈւԿԱՅՈւՄ ՏԵՂԱԲԱՇԽՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔՆԵՐԻ ՏԱՏԱՆՈւՄՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԵԹԵ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈւԿԱՅՈւՄ ԻՐԱՏԵՍԱԿԱՆ ԵՆ ԴԱՐՁԵԼ ՎԱՐԿԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ: ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԴՐՈւՅՔԻ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԴԵՊՔՈւՄ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԱՌՆՎԱԶՆ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԲԱՆԿԸ ԾԱՆՈւՑՈւՄ Է ՎԱՐԿԱՌՈւԻՆ, ՈՐԸ ՀԻՄՔ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈւՄ ԾԱՆՈւՑՄԱՆ ՄԵՋ ՆՇՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈւ ՀԱՄԱՐ:

Թարմացված է առ 26.02.2018 թ., 15:01

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից:

© 2007-2020. All rights reserved.