ONLINE

CHAT


Բանկի՝  նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց և ղեկավարներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ

«Բաժնետերեր և ներդրողներ», «Բանկի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձանց և ղեկավարներին տրված վարկեր և այլ փոխատվություններ» մասում անհրաժեշտ է տեղադրել հետևյալ տեղեկատվությունը.

1. Նշանակալից մասնակցություն ունեցող և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից 22.04.2016թ. դրությամբ Բանկի նկատմամբ վարկերի և այլ փոխառությունների գծով պայմանագրային և փաստացի պարտավորությունները կազմում են 0 ՀՀ դրամ:
2. Նախորդող տասներկու ամսվա ընթացքում բանկի նշանակալից մասնակիցների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված (այդ թվում մարված) վարկերի և այլ փոխառությունների պայմանագրային գումարը կազմել է 0 ՀՀ դրամ:
3. 22.04.2016թ. դրությամբ բանկի ղեկավարների և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց վարկերի գծով պարտավորությունների պայմանագրային մեծությունը կազմել է 36.301.727 հազ. ՀՀ դրամ, իսկ վարկային քարտերի և օվերդրաֆտների գծով` 669.118 հազ. ՀՀ դրամ: 22.04.2016թ. դրությամբ վարկերի և այլ փոխառությունների գծով պարտավորությունների փաստացի մեծությունը կազմել է 34.774.640 հազ. ՀՀ դրամ:
4. Նախորդող տասներկու ամսվա ընթացքում բանկի բոլոր ղեկավարների եւ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց կողմից բանկից ստացված (այդ թվում` նաեւ մարված) վարկերի  պայմանագրային գումարը կազմել է` 34.665.644 հազ. ՀՀ դրամ, վարկային քարտերի և օվերդրաֆտների գծով` 67.060 հազ. ՀՀ դրամ: 

Թարմացված է առ 28.04.2016 թ., 16:21

Բանկի կողմից տրամադրվող ծառայությունները

.
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2017. All rights reserved.