Կորպորատիվ կառավարում

Մեր առաջնային նպատակն է` ապահովել կառավարման միջազգային չափանիշներին համապատասխան մակարդակ՝ հասնելու համար մեր գործառնությունների առավելագույն արդյունավետության և բարձրացնելու մեր բաժնետերերի, գործընկերների և հաճախորդների վստահությունը:

«Ամերիաբանկում» կորպորատիվ կառավարման համակարգի զարգացման հիմնական փուլերը

  • Իր գործունեության բոլոր ոլորտներում հստակ, չափելի և գնահատելի միջավայր ստեղծելու նպատակով բանկը 2007թ-ից ի վեր մշակել և ներդրել է 50-70 բիզնես գործընթացներ, ինչպես նաև դրանց իրականացումը կանոնակարգող ընթացակարգեր և այլ նորմատիվ ակտեր:  
  • Ընթացակարգերի պատշաճ կատարումը վերահսկվում է Ընթացիկ հսկողության բաժնի և Ներքին աուդիտի ծառայության (որոնք հաշվետու են Տնօրենների խորհրդին), ինչպես նաև արտաքին աուդիտորների կողմից: 
  • Մենք Հայաստանում առաջիններից մեկը ներգրավեցինք տնօրենների խորհրդի անկախ անդամի: Մեր Տնօրենների խորհրդի առաջին անկախ անդամը Ռոբերտ ֆոն Ռեկովսկին է, որը մեզ է միացել 2012թ. հոկտեմբերին: Համաձայն Մեծ Բրիտանիայի ցուցակման վարչության (UKLA) չափանիշների՝ 2016թ. Տնօրենների խորհրդին կից ստեղծվեց 3 նոր կոմիտե՝ Աուդիտի կոմիտե, Վարձատրության կոմիտե, Կորպորատիվ կառավարման և ղեկավար անձնակազմի նշանակման կոմիտե: