Ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար

Ապառիկ

ԱՊԱՌԻԿ ՏԵՂՈՒՄ

ապառիկ 

 • Գնորդը  հնարավորություն է ունենում հաշված րոպեների ընթացքում կատարել ապրանքների ապառիկ գնումներ անմիջապես խանութում` առանց Բանկ այցելելու:
 • Ապառիկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում, և ձևակերպումը կատարվում է 5 րոպեի ընթացքում:
 • Բանկը կարող է Ձեզ առաջարկել պահանջվող վարկի գումարից ավել վարկի գումար՝ հնարավորություն տալով գնել Ձեզ անհրաժեշտ այլ ապրանքներ:

 

Արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկավորման սահմանաչափ

50,000  -1,500,000

Կանխավճար

Սկսած 0%-ից

Ժամկետ (ամիս)

6-60 ամիս, բացառությամբ համակարգչային տեխնիկայի և հեռախոսների, որոնց համար առավելագույն ժամկետ է սահմանվում 36 ամիսը:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0-24%

Վարկային հաշվի ամսական սպասարկմամբ վճար /տրամադրված գումարի/

0-1.2%

Վարկի տրամադրման միանվագ վճար

0 %

Մարման եղանակ

Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)/

Գրավադրվող գույք

Ձեռք բերվող ապրանքը

Վարկ/գրավ հարաբերակցության առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև 100%


Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Անձը հաստատող փաստաթուղթ

ՀԾՀ /Սոցիալական քարտ/ 

 

Մարումների եղանակ

1. Վճարային տերմինալների միջոցով

2. Փոխանցում կատարելու միջոցով

3. Բանկի մասնաճյուղերում

4. Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում


Անկանխիկ եղանակով, ինչպես նաև սարքավորումների / «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալներ/ միջոցով

0

Easy Pay, TelCell, MobiDram, idram տերմինալների միջոցով

Easy Pay, МobiDram, idram -200 ՀՀ դրամ

Telcell- 300 ՀՀ դրամ 

 

Բանկում կանխիկ վճարման եղանակով վարկի և տոկոսագումարների մարում

500 ՀՀ դրամ /յուրաքանչյուր գործողության համար/

 

 

Օնլայն տարբերակով՝ բանկի կայքում

0 դրամ

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ ջջային հեռախոսների  և համակարգչային տեխնիկայի ձեռք բերման համար)

 

Սպառողական վարկի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ (կենցաղային տեխնիկայի, կահույքի, տան բարեկարգման և այլ պարագաների, ջեռուցման համակարգերի ձեռք բերման համար)

 

 

Կազմակերպության անվանում

Խանութի անվանում

1

ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ

ՎԵԳԱ /VEGA

2

ԶԻԳԶԱԳ ՍՊԸ

ԶԻԳԶԱԳ ՄԵԳԱՍԹՈՐ

ԶԻԳԶԱԳ ԱՆՏԵՆԱ

3

ՄՈԲԱՅԼ ՍԵՆԹՐ ԱՐՏ ՍՊԸ

ՄՈԲԱՅԼ ՍԵՆԹՐ

4

ՄՏՍ Հայաստան ՓԲԸ

ՄՏՍ

5

ՎԻԷԼՎԻ ՍԵՆԹՐ ՍՊԸ

ՎԼՎ/VLV

6

ՅՈՒՔՈՄ ՍՊԸ

ՅՈՒՔՈՄ/UCOM

7

ԱՐԱՅ ՍՊԸ

ԱՐԱՅ/ARAY

8

ԷԴ-ՍՊՈ ՍՊԸ

ԲԵԿՈ/BEKO

9

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ

ՓԻ-ՍԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ/PC ELECTRONICS

10

ԲԱՐՍԻՍ ՍՊԸ

ՆՈՐ ՏՈՒՆ/NOR TUN

11

ՅՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՊՐՈՋԵՔՏ ՍՊԸ

ԵՎՐՈԲԱԶԱ, ՍՄԱՅԼ ՓՐԱՅՍ/ EUROBAZA, SMILE PRICE

12

ՈՍԿԵ ԱՐԵՎ ՍՊԸ, ՄԵԴԻԱ ԷՔՍՊԵՐՏ

220 ՎՈԼՏ/220 VOLT

13

ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ

ԼԱՅՔ ՄՈԲԱՅԼ/LIKE MOBILE

14

ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ

ՄՈԲԱՅԼ ՍԹՈՐ/MOBILE STORE

15

ԴԱՐՖ ՍՊԸ

ՄԵԾ ԱՆԻՎ/METS ANIV

16

ՎԵՆՈՒՍ ԷԼ

ՎԵՆՈՒՍ/VENUS

17

ԱՍՏՂԻԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ Ա/Ձ

ԱՍԿԱՏ ՄՈԲԱՅԼ/ASKAT MOBILE

18

ՎԵՈՆ ՓԲԸ

ԲԻԼԱՅՆ/BEELINE

19

ՄԱՍՏԵՐՖՈՆ ՍՊԸ

3Դ ՊԼԱՆԵՏ/3D PLANET

20

ԴԵԿՈՐԱ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԴՈՄՈՒՍ, ԴՅՈՒՍՈՆ/DOMUS, DUSON

21

ԷԼՄԱԿՐԿԵՏ ՍՊԸ, ՏԵԽՆՈ-ԼԻԴԵՐ ՍՊԸ

ԷԼԴՈՐԱԴՈ/ELDORADO

22

ՓՐԻԹԻ ՈՒԵՅ ՍՊԸ

ՎԵՍՏԱ/VESTA

23

ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ

ԻԴԵԱԼ/IDEAL

24

ՄՈՒԼՏԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿՍ ՍՊԸ

ՄԱՅ ՆՈԹԲՈՒՔ/MY NOTEBOOK

25

ՄՈԲԻԼԱՅՖ ՍՊԸ

ՄՈԲԻԼԱՅՖ/MOBILIFE

26

ՊԻԿՍԵԼՍ ՍՊԸ

ՊԻԿՍԵԼ/PIXEL

27

ՎԱԼԵՆՍԻԱ ՀՁ ՍՊԸ

ԿԼԱՅԿ/KLAIK

28

ԱՅՍԹՈՐ ՍՊԸ

ԱՅՍԹՈՐ/ISTORE

Վարկավորման այլ  պայմաններ

 

օնլայն ապառիկ
 • Գնորդն Ապառիկով ապրանք կարող է ձեռք բերել միայն այն վաճառակետերից, որոնց հետ Բանկն ունի կնքած Համագործակցության պայմանագիր:
 • Ապառիկ վարկավորում իրականցվում է  Վաճառակետերում
 • Վարկը տրամադրվում է 21-65 տարեկան ՀՀ քաղաքացիություն ունեցող  ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց` սպառողական ապրանքների` կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի, բջջային հեռախոսների, կահույքի, օդորակիչների, ջեռուցման համակարգերի և այլ ապրանքների ձեռքբերման նպատակով:
 • Տրամադրված վարկի գումարն անկանխիկ մուտքագրվում է Վաճառակետի հաշվին` Գնորդի կողմից պայմանագրով տրված հանձնարարականի հիման վրա:
 • Վարկ տրամադրելու դրական որոշման, վարկի առավելագույն գումարի և վարկի մերժման գործոնը հաճախորդի վարկունակության գնահատումն է:
 • Վարկի մերժման համար հիմք կարող են հանդիսանալ.
  • բացասական վարկային պատմությունը
  • ներկայացված անարժանահավատ տեղեկությունները:

Տոկոսների հաշվարկման կարգ

 • Տոկոսները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա` վարկի մնացորդային արժեքի նկատմամբ:
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
 • Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում Բանկի կողմից անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն չի նախատեսվում:
 • Վարկի տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ.
  • Վարկի գումարը` 200 000 ՀՀ դրամ
  • Վարկի տոկոսադրույքը` 24 %
  • Վարկի ժամկետը` 12 ամիս
  • Վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման վճարը` 0%

Այս օրինակում վարկի ամսական մուծման չափը կկազմի 18 920 ՀՀ դրամ:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 26.95%

Այլ սակագներ 

Քաղվածքների,  տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագներին կարող եք ծանոթանալ Այստեղ

Տույժեր և տուգանքներ

 • Վարկառուի կողմից իր պարտականությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չկատարելու դեպքում կիրառվող տույժեր և տուգանքներ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
  • ժամկետանց վարկի 0.13%-ի չափով
  • ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13%-ի չափով

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ  չեն կիրառվում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ'ՒՆ.

Գրավի բռնագանձում

ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ  ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ  ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:


Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվություն

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ և ՎԱՐԿԻ  ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ԱՅԼ ՎԱՐԿԵՐ ՍՏԱՆԱԼԻՍ: 

Անհատական թերթիկի տրամադրում

Նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրվում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05-ի:


«Ֆինանսներ բոլորի համար» abcfinance.am ինտերնետային կայքի «ֆինանսական օգնական» համակարգ»

 


Թարմացված է առ 20.09.2018 թ., 16:52

Ծառայություններ ֆիզիկական անձանց համար

  
ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Վազգեն Սարգսյան 2, Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2018. All rights reserved.