ONLINE

CHAT

Կորպորատիվ հաճախորդների համար

Կանխիկով գործարքներ

Կանխիկով կատարվող գործառնությունների համար Ամերիաբանկն առաջարկում է հետևյալ սակագները.

Կանխիկ միջոցների մուտքագրում հաճախորդի հաշվին[1]

 

1.1.   ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո

անվճար

1.2. ՌԴ ռուբլի, բրիտանական ֆունտ, շվեյցարական ֆրանկ և այլ արտարժույթ

Համաձայն տվյալ օրվա համար Բանկի կողմից սահմանված դրույքաչափի [2]

Կանխիկի տրամադրում[3]

 

2.1. Հաճախորդի հաշվին անկանխիկ մուտքագրված միջոցներից [4]

 

2.1.1 Ֆիզիկական անձանց համար

 

2.1.1.1 ՀՀ դրամ

 

2.1.1.1.1 Երևան քաղաքի Բանկի տարածքային բաժանումներում

0.2%, նվազագույնը՝ 200 դրամ

2.1.1.1.2 Երևան քաղաքից դուրս Բանկի տարածքային ստորաբաժանումներում

0.1%, նվազագույնը` 200 ՀՀ դրամ

2.1.1.2. ՌԴ ռուբլի

0.1%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

2.1.1.3 Այլ արտարժույթ

0.4%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

2.1.2 Իրավաբանական անձանց համար[5]

 

2.1.2.1ՀՀ դրամ

0.2%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

2.1.2.2 ՌԴ ռուբլի

0.1%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

2.1.2.3  Այլ արտարժույթ

0.4%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

2.2.   Հաճախորդի հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցներից

անվճար

2.3.   Ամերիաբանկի կանխիկացման կետերում (POS տերմինալ) այլ բանկերի կողմից թողարկված պլաստիկ քարտերով (բացառությամբ ARCA համակարգի քարտերի) կանխիկի տրամադրում

2%, նվազագույնը`

2,000 ՀՀ դրամ

2.4.   Կանխիկի տրամադրում հաշիվ չունեցող հաճախորդներին

 

2.4.1. Կանխիկի տրամադրում hաշիվ չունեցող հաճախորդներին

1%, նվազագույնը`

3,000 ՀՀ դրամ

2.4.2. Ներբանկային (Ամերիաբանկի համակարգում) փոխանցումներից կանխիկ միջոցների տրամադրում հաշիվ չունեցող հաճախորդներին

 

2.4.2.1.   ՀՀ դրամի դեպքում

0.3%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

2.4            2.4.2.1. 2.    Արտարժույթի դեպքում

0.5%, նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

3.      Ոչ հաշվետեր հաճախորդներից ՀՀ դրամի մետաղադրամների ընդունում, տրամադրում, փոխանակում

 

3.1.   Մինչև 50,000 ՀՀ դրամ ներառյալ մետաղադրամի ընդունում, տրամադրում, փոխանակում

անվճար

3.2.   50,000 ՀՀ դրամից ավելի մետաղադրամի ընդունում, տրամադրում, փոխանակում

1% նվազագույնը` 1,000 ՀՀ դրամ

4.      Արտարժույթի մետաղադրամների ընդունում

 

4.1.   Եվրո (ընդունվում եմ 20 ցենտ և ավելի մետաղադրամներ)

ընդունվող գումարի 20%

4.2.   ԱՄՆ դոլար և այլ արտարժույթների մետաղադրամներ

չի ընդունվում

5.      Հնամաշ դրամանիշերի փոխանակում

 

5.1.   ՀՀ դրամ

անվճար

5.2.    եվրո, ԱՄՆ դոլար

2%

6.      Կանխիկ արժույթի ստուգում և փաթեթավորում (ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, բրիտանական ֆունտ, ՌԴ ռուբլի և շվեյցարական ֆրանկ)

Ստուգվող և փաթեթավորվող գումարի 0.1%, նվազագույնը`

500 ՀՀ դրամ

7.      Դրամարկղային չեկերի տրամադրում

 

7.1.   Չեկային գրքույկ (25 թերթ)

5,000 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

7.2.   Չեկի մեկ թերթ

250 ՀՀ դրամ`

ներառյալ ԱԱՀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Միաժամանակ 10 և ավելի կանխիկ մուտքի գործարք կատարելու դեպքում, իրակաբանական անձանցից գանձվում է միջնորդավճար՝ 20 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր մուտքի համար:
[2]Քարտային հաշիվներին, ինչպես նաև ժամկետային ավանդներ դնելիս, կանխիկի մուտքագրումը կատարվում է անվճար:
[3]Կանխիկ միջոցների տրամադրումը իրականացվում է հաճախորդի կողմից գումարը ստանալու նախորդ աշխատանքային օրը ներկայացված հայտի հիման վրա, եթե գումարըգ երազանցում է 30 մլն ՀՀ դրամը, 100,000 ԱՄՆ դոլարը և30,000 եվրոն և 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթը` մյուս արտարժույթների համար` գլխամասային գրասենյակում: Երևան քաղաքի Բանկի տարածքային ստորաբաժանումների համար սահմանվում է հետևյալ սահմանաչափը` 20մլն ՀՀ դրամ, 25,000 ԱՄՆ դոլարև 15,000 եվրո, իսկԵրևան քաղաքից դուրս Բանկի տարածքայինստորաբաժանումներում` 10 մլն ՀՀ դրամ, 20,000 ԱՄՆ դոլարև 10,000 եվրո: Երևան քաղաքից դուրս մասնաճյուղերի դեպքում նշված սահմանաչափը գերազանցող կանխիկի տրամադրումը իրականացվում է հաճախորդի կողմից հայտը ներկայացնելուց հետո մինչև 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
[4]Կանխիկարտարժույթիտրամադրմանմիջնորդավճարչիգանձվումժամկետայինավանդներիսպասարկմանընթացքում (բացառությամբ ժամկետից շուտ մարվող ավանդների):
Բանկի կողմից վարկի տրամադրումից առաջացած գումարներից կիրառվում է նշված սակագինը, եթե տվյալ վարկատեսակի պայմաններով այլ սակագին չի սահմանվում:
[5] Բանկի կողմից տեղադրված POS տերմինալի գործողությունները արտացոլողայդ նպատակով բացված հատուկ հաշվից ելքի դեպքում միջնորդավճար չի գանձվում:

 

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ


Թարմացված է առ 18.07.2016 թ., 16:05

Ծառայություններ իրավաբանական անձանց համար

ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

Գրիգոր Լուսավորիչ 9, Երևան 0015, ՀՀ

Հեռ.՝ (+37410) 56 11 11

Ֆաքս՝ (+37410) 51 31 33

ԱՄՆ-ում`

+1 888 802 5352 

Մեծ Բրիտանիայում`

+448000903191

Ռուսաստանում`

+8 800 100 5611 

Հարգելի այցելու,

Կայքի որևէ տեղեկատվության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև ռուսերեն և անգլերեն լեզուներում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով:

 

Ամերիաբանկ ՓԲԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

© 2007-2017. All rights reserved.